Escape Velocity: Nova

Ute i rommet
Du ser romskipet ditt ovenfra, og spillets kontrollsystem minner generelt om systemet som ble brukt i klassikeren Asteroids. Ved å trykke forover-tasten vil skipet ditt bevege seg i den retningen fronten peker. Skipet vil fortsette i den retningen helt til du beveger fronten i en annen retning, og trykker forover igjen. EV: Nova sitt univers inneholder en mengde forskjellige solsystemer, som hvert kan inneholde bebodde planeter, romstasjoner eller andre ting. For å lande på en planet eller legge til ved en romstasjon må du be om landingstillatelse, og hvis denne blir innvilget, plassere skipet ditt over planeten eller romstasjonen og trykke L.

De ulike solsystemene i spilluniverset er lenket til hverandre, og du kan reise fra et solsystem til et nabosystem ved å bruke "hyperdrive". Dette krever imidlertid energi, og romskipet ditt må lades opp ved jevne mellomrom (avhengig av type og eventuelt ekstrautstyr) ved å lande på koloniserte planeter. Hvis du befinner deg i et system der det ikke er avanserte planeter å lande på (eller der disse er fiendtlige), og du ikke har energi, så kan en trygt si at du sliter litt. Det er mulig å be om hjelp fra forbipasserende, men prisen kan bli svært høy.

Verdensrommet er slett ikke trygt, og uansett hvilke valg du gjør gjennom spillet vil du ha fiender. Som i andre gode spill av denne typen er det slik at hver handling påvirker hvordan de ulike fraksjonene ser på deg. Selv om du forsøker å være så fredelig som mulig må du være forberedt på å sloss mot rompirater som er ute etter lasten din. Kamp i EV: Nova er ganske enkelt. Hvert skip har et primærvåpen, som avfyres ved å trykke space, og et visst antall sekundærvåpen, som avfyres ved å trykke Control. Primærvåpenet kan for eksempel være en kraftig laser, mens sekundærvåpenet kan være guidede missiler.

Trygt i havn
Når du lander på en planet kan du besøke en rekke ulike fasiliteter. På de aller fleste planetene har du kun tilgang til enkelte av disse fasilitetene, men på de største og viktigste vil du ha tilgang til alle. Det viktigste stedet, i alle fall i begynnelsen, er oppladningsstasjonen der du lader opp skipets energinivå. De forskjellige romskipmodellene har ulik energikapasitet, men ved å kjøpe ekstrautstyr som batterier vil kapasiteten økes. Du kan også kjøpe solpaneler som langsomt skaper ny energi, eller svindyre reaktorer som sikrer deg nærmest uendelig energitilførsel.

Alle disse tingene kan kjøpes hos utstyrforhandleren. Her selges også spillets ulike våpen (noen må du kjøpe lisens for å få bruke, hvis ikke blir du rutinemessig angrepet av myndighetene), forsvarsmekanismer, kart og en rekke annet ekstrautstyr. Mengden og typen utstyr tilgjengelig avhenger av hvem som kontrollerer planeten eller stasjonen, og det som er lovlig i én del av galaksen kan være ulovlig i en annen, så det er mye å tenke på når du oppgraderer skipet ditt.

For å bli noe i galaksen holder det imidlertid ikke å oppgradere det lille, svake skipet du starter spillet med. Du må ha nytt, og det kjøpes hos skipsforhandleren. Som med utstyr, er tilgjengeligheten av skip avhengig av hvor du er, og om du har litt flaks eller ikke. EV: Nova har en haug med ulike romskip, fra små jagere til enorme hangarskip, og du kan fly dem alle (hvis du har lisensen i orden, vel og merke). Det finnes også en rekke sivile skip, som asteroideminere og frakteskip. Noen ganger kommer du over brukte skip, som enten er i dårlig stand og relativt billige, eller i god stand, tungt oppgradert og temmelig dyre. Det er mulig å gjøre svært gode kjøp hvis du har øynene med deg.

Escape Velocity: Nova

Windows
Slippdato: 1. januar 1970
Utvikler: Contraband Entertainment

Forsiden akkurat nå

Til toppen