FEATURE: Her kan du lære å lage spill
Feature

Her kan du lære å lage spill

Disse norske skolene gi deg relevant utdanning.

Kunne du tenke deg å jobbe med spillproduksjon? Da kan det være greit å vite hvilke spillrelaterte studietilbud Norge har å by på.

På de neste to sidene får du en oversikt over hva du kan studere hvor, fra nord i Narvik til sør i Tønsberg.

Hvilken retning?

Spillstudiene i Norge deler seg i grovt tre kategorier: Det er studiene som tar for seg det grafiske og visuelle arbeidet, de som tar for seg selve idéutviklingen og de som fokuserer på bindingsverket i bakgrunnen – selve programmeringen. Og noen studier tar like gjerne for seg alle kategoriene, men da ofte med hovedvekt på en av delene.

Mange som jobber med spillutvikling har bakgrunn fra en fagskole, og skolene har ofte god kontakt med bransjen.

Hvilken kategori som passer deg kommer an på dine interesser og styrker, men felles for alle studiene er at det kreves betydelig egeninnsats for å bli flink.

Du er heller ikke garantert jobb etter endte studier, til det er det ikke nok jobber tilgjengelig. Det betyr ikke at det er umlig å få seg en jobb, men at man må ha noe konkret å vise til for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Du må være forberedt på å gå veien om egen bedrift først. Utnytt studietiden din maksimalt – bruk tiden til å bygge deg opp et kontaktnettverk og en solid portefølje.

Det er også verdt å nevne at arbeidsmarkedet for spill i Norge enn så lenge er ganske lite. Du bør være åpen for at du kanskje må dra utenlands for å få drømmejobben.

Fagskoler

Har du dårlig tid? Da kan du ta ett- og toårige studier ved private fagskoler. Mange som nå jobber med spillutvikling har sin utdanningsbakgrunn fra en slik fagskole, og skolene har ofte god kontakt med bransjen.

Ofte jobber studentene med konkrete oppdrag fra næringslivet, og sitter etter endte studier igjen med et verdifullt kontaktnettverk.

Verken Idefagskolen eller Noroff, de to fagskolene som tilbyr spillrelaterte studier, har statsstøtte. Det betyr at semesteravgiften ved disse skolene er betydelig høyere enn de offentlige høgskolene. Heldigvis har begge skolene lånekassestøtte, så studiene er tilgjengelige også for de som ikke har spart alle lommepengene sine siden barnehagen.

Felles for begge skolene er at de har rullerende opptak frem mot studiestart til høsten. Allikevel kan klassene fylles opp raskt, så man anbefales å søke så snart som mulig.

Kanskje du gjør som Jonathan Blow, som skapte sin egen arbeidsplass ved å utvikle Braid nesten helt alene.
Kanskje du gjør som Jonathan Blow, som skapte sin egen arbeidsplass ved å utvikle Braid nesten helt alene.

Begge skolene samarbeider også med universiteter og høgskoler i utlandet, slik at man etter to års studier i Norge kan ta et siste år i utlandet for å oppnå en bachelorgrad.

3D Design, 3D Animasjon

Idefagskolen – Tønsberg
3D Design er et ettårig studium der du lærer hvordan man lager 3D-grafikk i programmet Autodesk Maya. Modellering, teksturering, lyssetting og så videre er alle essensielle elementer i grafikkproduksjon for spill, og blir nøye gått gjennom i løpet av skoleåret.

Les mer om studiet her.

Når du har gått 3D Design, eller om du har gode 3D-kunnskaper fra før av kan du gå «andreåret», 3D Animasjon. Her kan du videreutvikle 3D-produksjonskunnskapene dine, samt få en innføring i grunnleggende animasjonsprinsipper, dramaturgi og fortellerteknikk.

Les mer om studiet her.

3D Design og Animasjon, 3D Spilldesign

Noroff Fagskole – Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og webstudier
Et ettårig studium som tar for seg 3D-grafikkproduksjon fra idé til ferdig visualisering. Du jobber med programmet Autodesk 3D Studio Max, og er innom emner som figuranatomi, skjelettoppbygging, bevegelse, teksturer og ansiktsuttrykk.

Les mer om studiet her.

3D Spilldesign er et toårig studium med fokus på den kreative designerprosessen bak spilldesign. I tillegg til å utvikle 3D-produksjonskunnskaper vil du lære å designe og produsere spillbrett.

Les mer om studiet her.

Bachelorgrader

En bachelorgrad er en universitetstittel som tildeles etter et treårig studium eller 180 oppnådde studiepoeng. En bachelorgrad kan også være grunnsteinen for videre mastergradstudier, hvis man ønsker det. For mastergrader anbefaler vi at du sjekker hvilke muligheter studiestedet du velger tilbyr, eventuelt hvilke samarbeidspartnere de har.

Felles opptakskrav for alle bachelorstudiene er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

I tillegg anbefaler eller krever de fleste bachelorgradene fagene Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1. Hvilke krav som gjelder for de spesifikke studiene kan du finne på studiets nettsteder.

Med mindre annet er nevnt, går søknadsprosessen gjennom samordna opptak, med frist 15.april.

Høgskolen i Gjøvik.
Høgskolen i Gjøvik.

Bachelor i Spillprogrammering

Høgskolen i Gjøvik
Studiet går over tre år, og har hovedfokus på ulike aspekter av spillprogrammering. Bacheloroppgaven som gjøres i siste studieår er ofte i form av et konkret oppdrag for en bedrift. I tillegg til spillprogrammering, tilbyr studiet også i tredjeåret valgfag i 3D-modellering.

Les mer om studiet her.

Bachelor i Spill og Opplevelsesteknologi

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Et treårig studium i utvikling av spill og digitale produkter, hvor hovedvekten er på bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og grensesnitt for nett og mobile tjenester. Det er mulig å ta et semester i utlandet som del av bachelorgraden.

Les mer om studiet her.

Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen.
Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen.

Bachelor i Ingeniørfag

Høgskolen i Buskerud
Treårig dataingeniørstudium hvor du kan spesialisere deg i simulering og spillutvikling. Mye av arbeidet foregår i konkrete prosjekter, og utdanningen avsluttes med et hovedprosjekt i regi av en bedrift. Inntil to av semestrene kan tas i utlandet.

Les mer om studiet her.

Bachelor i Spilldesign

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) – Oslo
En treårig bachelorgrad som fokuserer på hvordan man tar spill hele veien fra tidlig idé til ferdig produkt. Fortellerteknikk, prosjektstyring i spillprosjekter, feilsøking og analyser er alle emner du kommer innom i løpet av studiet. Etter fullført bachelorgrad har du også muligheten til å ta en mastergrad ved NITH.

NITH er en privat høgskole og tar derfor, i likhet med de tidligere omtalte fagskolene, semesteravgift.

Les mer om studiet her.

Høgskolen i Narvik.
Høgskolen i Narvik.

Bachelor i Ingeniørfag – Datateknikk

Høgskolen i Narvik
Et treårig dataingeniørstudium med to ulike fordypningsområder: spilldesign- og programmering, samt internett og distribuerte systemer. Spillfordypningen består av fagfeltene 3D-modellering, spilldesign, og spillprogrammering med prosjekt.

Les mer om studiet her.

Bachelor i Visuell Simulering

Høgskolen i Hedmark
Et litt bredere, treårig studium med fokus på design og det visuelle, i tillegg til en innføring i simulering og spill- og systemteori. Siste semesteret består av egen pilotproduksjon.

Les mer om studiet her.

Universitetet i Bergen (Foto: Thor Brødreskift)
Universitetet i Bergen (Foto: Thor Brødreskift)

Bachelor i Datateknolog

Universitetet i Bergen
Treårig bachelorgrad som tar for seg hvordan datamaskiner virker og hvordan de kan brukes for å løse ulike problemer. Du lærer programmering og systemutvikling gjennom teoretiske og praktiske oppgaver.

Les mer om studiet her.

Til slutt

Vi har kun tatt for oss studietilbudet i Norge, men dette er ingen fullstendig oversikt. For eksempel er folkehøyskoler ikke tatt med, heller ikke enkeltmoduler ved høyskolene. Vi har valgt å fokusere på bachelorstudier, samt kortere og mer yrkesrettede fagskolestudier.

Det er verdt å merke seg at vi heller ikke har rangert studiene på noe vis, og anbefaler at dere selv leser gjennom programmene til de ulike studiene før dere tar en endelig avgjørelse.

Ta gjerne også kontakt med tidligere studenter, da disse sitter med førstehåndskunnskap om hvordan det er å være student ved akkurat den skolen.

Har du tatt spillutdanning i Norge? Fortell gjerne om dine erfaringer i forumet under!

Kommentarer (20)

Forsiden akkurat nå

Til toppen