Refleksjon Spillanmeldelser

Er spillanmeldelsen død?

Korrupt, skjev og subjektiv – om vi skal tro kritikerne i kommentarfeltet.

Til tross for at spillanmeldelsen som journalistisk sjanger har eksistert i flere tiår allerede, er det fremdeles mange diskusjoner som går igjen i miljøet. Det har opparbeidet seg myter og påstander som til dels kan være riktige, men som også kan vise seg å være feilaktige.

Er spillanmeldere korrupte? Hvorfor får spill A en bedre karakter enn spill B? Har spillanmeldelsen utspilt sin rolle? Dette er noen av spørsmålene som gjentas i kommentarfelt verden over.

I denne artikkelen vil jeg drøfte noen av disse påstandene, og prøve å forklare hvorfor de kan være riktige eller gale. Men husk: med mine snart fire år i bransjen har jeg ikke hatt personlig innsikt i det som har skjedd før 2010. Derfor ønsker jeg å holde fokuset til spillanmeldelsen slik den er nå, først og fremst.

Til å begynne med kan vi se på en av de mest aktuelle problemstillingene som jeg hører enkelte gjenta om og om igjen. Det er at:

Spillanmeldelsene er ikke viktige lenger

Les kommentarene (27)

Forsiden akkurat nå

Til toppen