League of Legends

Gamer.no League of Legends Series - våren 2015 - kalibreringsturnering

  • 10. januar 2015 - 13:00
  • League of Legends
  • PC
  • 5v5
  • Dobbelutslag
  • Turneringen er ferdig

Informasjon vedrørende kart og format:

- Alle runder spilles best av 1.

- Alle kamper i nedre tre spilles best av 1.

- Semfi-finaler, finale (begge øvre tre), og hovedfinalen spilles best av 3.

- Kampene spilles fortløpende, lag er selv ansvarlige for å følge med på turneringstre. Lag har krav på 15 minutters pause mellom hver kamp.

- Kart som benyttes er Summoners rift.

Kalibreringsturnering for Gamer.no League of Legends Series - våren 2015

Lag som ikke er listet her: http://www.gamer.no/turneringer/gamer-no-lol-s2-placeholder-navn/1726/ må delta for å kunne tilbys plass i 2. og 3. divisjon.

De seks (6) beste lagene i denne turneringen får tilbud om plass i 2. divisjon. De påfølgende åtte (8) får tilbud om plass i 3. divisjon, mens plasseringer fra #15 plass og nedover vil bli plassert i 4. divisjon. 

Lag som ikke deltar i kalibreringsturneringen kan fortsatt melde seg på seriespillet, men disse vil bli plasssert i 4. divisjon uavhengig av prestasjoner utenfor aktiviteter i Gamer.nos regi.

Som vanlig benyttes kampenes kommentarfelt for å avvikle kampene og for kommunikasjon mellom lagene. Administratorer vil ikke kune ta stilling til argumenter og påstander som ikke er loggført i kommentarfeltet skulle det oppstå problemer og en skjønnsmessig vurdering vil bli avgitt på stedet som lagene må innrette seg etter.

- Vel møtt og lykke til!

Til toppen