League of Legends

Norgescup 2019 LoL

  • 1. februar 2019 - 17:10
  • League of Legends
  • PC
  • 5v5
  • Dobbelutslag
  • Turneringen er ferdig

Denne turneringen er laget av en bruker. Gamer.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen.

Turneringen administreres av: ROOTNoti , ChrisBO123
  • Alle spillere må følge reglene som gjelder for alle turneringer på Gamer.no.
  • Alle lag må sjekke inn i forkant av turneringen for å bekrefte at de er til stede.

                                

 

                                    

Om Norgescupen

Norgescupen er et pilotprosjekt for å få e-sport som en del av UKM (Ung Kultur Møtes). Norgescupen skal være et motstykke til den kommersielle elitesatsingen innenfor e-sport, og skal være tilgjengelig for alle som ønsker å spille sammen. Vi ønsker med dette å støtte opp under bredde-gamingen i Norge.

Norgescupen er etablert, eies og driftes av UKM Aust-Agder sammen med Setesdal Folkehøgskule. I tillegg støttes Norgescupen av UKM Norge (www.ukm.no) og Ungdom og Fritid (www.ungdomogfritid.no). Samarbeidspartnere for å få etablert og driftet Norgescupen er Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg sammen med Riddle E-sportsenter, Fundament Kommunikasjonshus og Multicam Media.

Norgescupen skal også videreføres inn mot UKM Landsfestivalen i 2020.  

 

Premier:

1. Premie: Pokal, Norgescupen-genser, Design og trykk av lagtrøyer til spillerne, og bootcamp med Riddle E-sport (et av topplagene i Norge i League of Legends)

 

2. Premie: Norgescupen-genser, Design og trykk av lagtrøyer til spillerne.

 

Begge finalistene får dekket reise (inntil 2500,- pr. pers) samt. deltakelse og opphold på UKM-festivalen i Aust-Agder (5.-7.april 2019) i forbindelse med finalespill.

 

Lucky loser;

Ett tilfeldig utvalgt lucky loser-lag får dekket reise (inntil 2500,- pr. pers) samt. deltakelse og opphold på UKM-festivalen i Aust-Agder (5.-7.april 2019) i forbindelse med finalen.

 

Regler og oppsett for Norgescupen 2019

I Norgescupen 2019 vil det kun være cupspill «League of Legends». Dette vil utvides til flere spill i Norgescupen 2020 og fremover.

Bracketsystemet vil være tilgjengelig etter lagene har sjekket inn. Seeding vil bli tatt hensyn til etter alle lagene har meldt seg på.

Turneringsregler:

Format:

Turneringen er delt opp i to deler, en vinnerbracket og en loserbracket. Dette betyr om man taper en kamp er man fortsatt med i turneringen, og kan avansere videre i loserbracketen. Taper man i loserbracket er man ute av turneringen.

Alle kampene frem til topp 8 i vinnerbracketen  blir ”Best av 1”.

Kamper etter topp 8 i vinnerbracketen blir ”Best av 3”.

Kampene i loserbracket blir "Best av 1" frem til top 8

Turneringen er ferdig når det gjenstår to lag.

Finalelagene vil spille kampene live i Valle på E-sportsalen til Setesdal Folkehøgskule. Kampene vil bli strømmet på twitch.tv.

 

Signups:

1.0 Laget signerer seg opp på turneringen via gamer.no 

1.1 Laget må bestå av minimum tre norske spillere for å kunne delta.

1.2 Deltagere i turneringen plikter til å oppgi alle kontonavn i League of Legends for laget.

1.3 Laget må sjekke inn 2 timer før turneringen starter.

1.4 Lagene plikter til å møte opp minst 10 minutter før kampstart.

Kampoppsett:

2.1 Kartvalg: Summoners Rift

2.2 Antall spillere per lag: 5

2.3 Allow spectators: Lobby only

2.4 Kampformat: Tournament Draft

2.5 Administrator kontaktes av lagene via Discord før kampen starter for å velge side. Sidevalget bestemmes ved myntkast. I en ”Best av 3”-serie bytter lagene side etter hver kamp. 

Discord  link: https://discord.gg/BGv87b

2.6 Turneringen følger et tidsskjema som deltagerne plikter til å forholde seg til.

Under draft:

3.1 Skulle en spiller velge eller eliminere feil skal laget umiddelbart si ifra til motstander før motstander har valgt og bekreftet sitt valg. Hvis dette skjer skal draft-prosessen startes på nytt. Om laget ikke underretter motstander i tide vil det føre til at draften forsettes.

3.2 Kampen regnes som startet etter draft er ferdig.

 

Under kamp:
4.1 Hvis en spiller forlater/disconnecter skal spillet umiddelbart pauses av motstanderlaget.

4.2 En administrator kan beordre at spillet pauses.

4.3 En spiller kan pause spillet ved gyldig grunn.

4.3.1 Gyldige grunner er følgende:

Ufrivillig frakobling, teknisk feil på utstyr, feil i programvarer i eller utenfor spillet, eller forstyrrelser rundt spilleren som hindrer spilleren fra å fortsette.

4.4 Om en pause skulle skje har laget med gyldig grunn 15 minutter på å fikse problemet. Hvis dette tar lengre tid må begge lag si seg enige i å gjenoppta kampen og melde fra til administrator.

 

Etter kampene: 

5.1 Resultat meldes direkte til administrator med bildebevis av matchsammendraget lagt ved.

5.2 Taperlaget plikter å melde resultat til administrator.

5.3 Lagene har krav på minst 5 minutter pause mellom hver kamp.

5.4 Dersom det skulle oppstå en tvist mellom lagene skal turneringsadministrator kontaktes.

 

Samarbeidspartnere:

Flere turneringer i League of Legends

Til toppen