StarCraft II: Legacy of the Void

Norsk SC2 Passion #01

  • 22. april 2018 - 15:00
  • StarCraft II: Legacy of the Void
  • PC
  • 1v1
  • Enkeltutslag
  • Turneringen er ferdig

Denne turneringen er laget av en bruker. Gamer.no er ikke ansvarlig for gjennomføringen.

Turneringen administreres av: mutacrux
  • Alle spillere må følge reglene som gjelder for alle turneringer på Gamer.no.
  • Alle deltakere må ha oppgitt gyldig Battle.net BattleTag på profilen sin.
  • Alle spillere må sjekke inn i forkant av turneringen for å bekrefte at de er til stede.

1v1, Single Elim! Kun nordmenn (for denne gang)
Alle runder Best av 3, bortsett fra GRAND FINAL som er Best av 5
Maps: Bruk alltid de nyeste mapsa i Map Pool.
Dere blir enige om første map, deretter er det taperen som velger.

Battle.net Channel: norpassion


PRIZE: Kun heder og ære (kanskje det blir litt 'cheddar' siden?)

Alt blir castet på https://www.twitch.tv/mutacrux

Regelsett som gjelder:

Mutas Ti Bud

1. Ikke vær et troll. Turneringene og cupene som blir satt opp er for folk som har lyst til å ha det moro. Ikke sign opp om du har tenkt å lage kvalm (skrive masse stygge ting eller ikke godtar reglene etc) Unødvendig å skrive hva som anses som stygt. Normal folkeskikk er velkommen her.

2. LES Regler OG descriptions FØR du joiner turnering/cup. Ved å joine, viser du at du har lest igjennom alle reglene og GODTATT dem. Du er også inneforstått med at du straffes dersom du bryter reglene.

* I description SKAL DET ALLTID stå følgende:
- Når (dato og klokkeslett)
- Hvilken Battle.Net ingame channel
- Link til Brackets
- Hvem som er ADMIN/Kontakperson(er)

* Under regler SKAL DET ALLTID stå følgende:
- Mutas Ti Bud
- Formatet. Hva slags turnering/cup det er (1v1/2v2, single/double ELIM)
- Hvem som kan joine (kun norske, Skandinavia, alle)
- Hvilke maps som skal brukes (ALLTID DE NYESTE! Uansett om de kommer samme dagen!!)
- Hvordan det blir seedet (ALLTID etter MMR)

3. Respekter ADMINS! Vi tillater oss å kunne endre regler underveis om det oppstår tvister/uenigheter. Men om vi kommer med en konklusjon, så er det ikke for moroskyld. Det er alltid en grunn.

4. Deltakere skal spille med det nicket de har meldt seg på med. Brukes SMURFS eller Barcodes, skal det oppgis hva du vanligvis kaller deg / er bedre kjent som.

5. I de kampene som castes, skal Castere være satt som Referee.

6. Hovedstreamen (Castinga) SKAL ALLTID ha 5 minutter delay. Alle deltakere får også lov til å streame sine egne kamper, men her skal det OGSÅ SETTES 5 MIN DELAY (mest til egen fordel). Da slipper man å bruke mye tid på "streamcheating"*

* Det er helt greit å for den enkelte deltaker å ha oppe hovedstreamen med lyd når de ikke selv spiller /venter på neste motstander, men den SKAL minimeres på oppgavelinja og settes på MUTE når han/hun skal spille sin egen kamp (ikke 5- 10- eller 15% volumstyrke, men MUTE!!!)

7. Selve kampen:

- Å pause gamen, SKAL BEGRUNNES. Er det grunnet at andre obbere enn casters lagger, skal disse forlate kampen øyeblikkelig.

- WALKOVER (WO) gis dersom motstander ikke har dukket opp før 15 min etter kampstart.

- Oppstår det uenigheter, skal replay sendes til ADMIN. Partene har ikke lov til å bli enige om DRAW før spillet eller admin har bestemt det.

- Disconnect Ved disconnect skal spillet gjenopprettes fra replay.                            
Spillerne kan velge å i stedet starte kartet på ny hvis kartet har vart mindre enn to minutter i spillets tid. Hvis en av spillerne disconnecter og ikke kommer tilbake innen 15 minutter kan admins gi spilleren tap i kampen han går glipp av.                             

8. Team-LIGA/CUP (f.eks. NCL)

Siden det er fokus på det norske SC2-miljøet, så skal deltakere hovedsaklig være nordmenn. Unntak her vil være NCL (eller andre team-plays som blir satt opp senere). Her gjelder:

- Påmeldte lag skal være norske, eller hvertfall hvor de fleste påmeldte spillere er norske. Det er lov med opptil to utenlandske spillere som spiller i samme klan.

-Det er ikke krav om å spille med samme rase man er påmeldt som, men en skal melde på en spiller som den rasen vedkommende spiller mest.                               

- ASSASINS er lov å hente. Det vil si at lagene kan hente inn NORSKE spillere som enten er teamless eller spiller for andre lag, så lenge de er bosatt i Norge og IKKE allerede er påmeldt i samme liga/cup for et annet lag.

- Kun 2 Assassins per lag. Og assasins kan kun brukes EN gang per war.

- Om en påmeldt deltaker bytter team underveis, som også er påmeldt, MÅ vedkommende stå over en war. 

9. Blir du tatt for juksing, uansett om det er i mine turneringer eller andre (nasjonale/internasjonale), så er det på huet og ræva ut. Det resulterer i <<Permban>> og ADMIN vil også informere team-lederne dine.

Hva defineres som juks?:

- Maphack

- Streamcheating (uansett delay!! gjelder både bilde/lyd)

- Bruke tredjeparts-software til å sette hotkeys. Macros på mus/tastatur etc. (Vanskelig å få greie på, men blir det avslørt går det som JUKS)

- SNITCHES = Obbere, venner, lagkamerater, deltakere eller andre som sender hints (build order, strategi, andre avsløringer som f.eks. hvor army befinner seg på mappet osv) til den som spiller via SMS, facebook, Discord, Skype etc. SNITCHES som blir avslørt vil også bli permbanna fra fremtidige turneringer og cuper.

- Å la andre spille for deg på din account. Blir man tatt for dette, vil ADMIN også kontakte team-ledere til den som har spilt for deg.

- Misbruk av bugs

**** ER DET ANDRE TING DU ER USIKKER PÅ NÅR DET GJELDER JUKSING, VENNLIGST TA KONTAKT MED ADMIN. DA GJERNE FØR TURNERINGEN/CUPEN *****

Spørsmål: Hvorfor så strengt som permban? Holder det ikke med DQ?
Svar: NEI! Her er det NULLTOLLERANSE for juksing. Det er et tillitsbrudd, hvor det også vil være vanskelig å skulle tro at vedkommende ikke vil gjøre det samme igjen ved en senere anledning.


10. Aldri kødd med dørvakta eller de som skal servere deg mat/drikke når du er ute på byen. Men VIKTIGST!!!! Husk å ha det moro!! :D :D :D :D :D :D
__________________________________


Om du blir tatt for juksing, og likevel mener du er uskyldig, eller at ADMIN f.eks. har dømt feil i kampen din, så er det selvfølgelig lov til å reagere/klage. Dette skal gjøres på PM til ADMIN på en ordentlig og seriøs måte.

Til toppen