Telenorligaen: Hearthstone - våren 2017 - sluttspill

  • 5. mai 2017 - 20:00
  • Hearthstone
  • PC
  • 1v1
  • Dobbelutslag
  • Turneringen er ferdig
  • Alle spillere må følge reglene som gjelder for alle turneringer på Gamer.no.
  • Regelsett for denne turneringen: Gamer.no: Hearthstone - Spilleregler
  • Alle deltakere må ha oppgitt gyldig Battle.net BattleTag på profilen sin.

Dette er sluttspillet i vårsesongen av Hearthstone (en-mot-en).

Turneringen benytter Gamer.no sitt generelle regelsett og spillereglene for Hearthstone, med to unntak: Rekkefølgen «deck» skal velges i er A-B-B-A-A-B-B-A (best av fem) og A-B-B-A-A-B-B-A-A-B (best av syv). Etter prosessen med å velge klasse skal spillerne spiller utestenge én klasse hver samtidig, før kampen kan starte.

Tidskjema

Turneringen spilles fortløpende, og tidene under fungerer kun som en rettesnor for å se omtrent hvor lang tid turneringen kan ta. Utover i turneringen berammes kampen når oppgjøret har fått to motstandere.

Øvre turneringstre:

Runde 1: Fredag 20:00 (best av fem)
Runde 2: Fredag 21:00 (best av fem)
Runde 3: Fredag 22:00 (best av fem)
Runde 4: Fredag 23:00 (best av fem)
Runde 5: Lørdag 11:00 (best av fem)
Runde 6: Lørdag 12:00 (best av fem)

Nedre turneringstre:

Runde 1: Fredag 21:00 (best av fem)
Runde 2: Fredag 22:00 (best av fem)
Runde 3: Fredag 23:00 (best av fem)
Runde 4: Lørdag 11:00 (best av fem)
Runde 5: Lørdag 12:00 (best av fem)
Runde 6: Lørdag 13:00 (best av fem)
Runde 7: Lørdag 14:00 (best av fem)
Runde 8: Lørdag 15:00 (best av fem)
Runde 9: Lørdag 16:00 (best av fem)

Finaler:

Finale nedre tre: Lørdag 17:00 (best av syv)
Storfinale: Lørdag 18:30 (best av syv)

Til toppen