Polaris Media og Håvard Olstad er den nest største investoren i Good Game.
Polaris Media
Annonse for

Good Game

– En enkel vurdering for oss å satse på gaming

Da Håvard så Good Game, var han ikke i tvil.

Dette er en annonse. Journalistene i Gamer.no er ikke involvert i produksjonen.

Polaris Media er største eier i Folkeinvest og Håvard Olstad er styremedlem i begge selskapene. Han har ikke vært involvert i Folkeinvest sine vurderinger av Good Game i forbindelse med denne kampanjen.

Året er 2020 og Håvard Olstad (36) hadde gjennomført Polaris Medias investering i Folkeinvest. Han har nå fått mandat til å gå ut i markedet og finne flere interessante bedrifter og konsepter som Polaris Media burde investere i.

Dette er Good Game

Tilfeldigvis skrudde han på podkasten til revisjons- og rådgivningsselskapet PwC der tema for episoden var gaming.

– Det er første og eneste episode av den serien jeg har hørt. Det var Harald Strømme som snakket om hva Good Game hadde gjort, hva planene var og at de så etter en finansiell og strategisk partner, forteller han.

Håvard lyttet mens han kikket på en trendanalyse som Polaris Media hadde gjennomført. E-sport og gaming hadde allerede utpekt seg som veldig hett og fremadstormende område, men de hadde foreløpig ingen klar strategi for hvordan dette kunne settes ut i live i konsernet.

Kjente igjen merkevarene

Dette vekket interesse. Navnet Good Game var han ikke så kjent med, men mye av det de drev med, visste han godt hva var.

– Jeg har jo vært en del på Gamer.no før denne investeringa. Jeg har bakgrunn som en som har spilt ganske mye, så jeg visste godt hva både Telialigaen og Level Up var også.

Brått var Good Game på radaren og da begynte snøballen å rulle. Men Polaris Media fikk det travelt, de var nemlig bekymret for at andre skulle komme dem i forkjøpet.

– Jeg kjente på et hastverk om å lande en avtale. Dette var et selskap med høy kompetanse og et solid styre, så vi ble bekymret for at konkurrentene skulle snappe det opp før oss.

OFFISIELL LIGA: Good Game arrangerer Telialigaen – den offisielle e-sportligaen i Norge.
Sindre Stien/Good Game

Fikk dårlig tid

Håvard tok kontakt og etter flere videomøter og et fysisk møte på Gardermoen ble partene enige. Good Game skilte seg ut positivt, og flere andre potensielle selskaper i samme bransje ble lagt til side.

Polaris Media hadde sikret seg en avtale med selve hjertet i norsk gaming og e-sport. Good Game har samlet ledende merkevarer som Gamer.no, Level Up og Telialigaen under samme tak.

– Det var en veldig interessant pakke med et selskap som var veldig godt plassert i en trend som vi var meget interessert i. At Good Game hadde eksisterende god omsetning, evnen til å skape nye inntekter og et konsept folk allerede var villig til å betale for, var avgjørende for vår investering.

Bli medeier i Good Game

Mer enn bare finanser

Good Game er en strategisk og kommersiell partner av Norges E-sportforbund og selskapet hjelper forbundet med å gjennomføre en rekke turneringer på sin egen turneringsplattform.

Med forbundet som offisiell partner, kan de sammen rette fokuset mot grasrota i norsk e-sport. Her er planen blant annet å tilby en totalpakke der klubbene enklere kan drive med e-sport, arrangere treningskamper og administrere medlemsmassen.

ENGASJERER MANGE: Good Game har flere arenaer der de engasjerer hele gaming-miljøet.
Sindre Stien/Good Game

– Vi som et mediekonsern har jo et samfunnsoppdrag i bunn. Det går først og fremst på å bidra til et velfungerende demokrati gjennom journalistikk, men vi ønsker å ta ansvar ut over det og bidra til en sunn utvikling av samfunnet. Vi har jo partnere, sponsorater og initiativ som går på fysisk fostring, mental helse, anti-mobbing og lignende initiativ. Dette er en naturlig forlengelse av det.

Å drifte en egen turneringsplattform gjør det også mulig å jobbe med holdninger i miljøet. Dette mener Håvard er med på å stake ut en kurs som selskapet har til felles med idretten og ungdomsklubbene.

– Vi må gi idrettslag, klubber og alle som ønsker å drive med e-sport et lavterskel økosystem, der man enkelt kan starte opp. Der skal man finne svar på hva man trenger, hvor de bør gå og hva de kan gjøre. For idrettslagene er det nødvendig å se på andre kilder for rekruttering enn tradisjonell idrett for å knytte til seg nye medlemmer, og da skal vi være der for dem, mener Håvard.

Står fjellstøtt i Norge

Investeringssjefen har klare forventinger til vekst og avkastning, og mener utsiktene for gevinst er gode.

– Good Game har et sterkt team på plass som kan levere lønnsomme tjenester på en eksisterende og heleid plattform. Med bedre kommersialisering av produktene og medierettigheter knyttet til serie og arrangementer, så vil det dukke opp aktører som synes dette er et interessant selskap, både med tanke på teknologien vi har i markedet og brukermassen.

– Dette er et selskap som potensielt kan selges til en høy verdi og gi nåværende og fremtidige eiere en hyggelig tilbakebetaling.

EVENTS: Good Game har flere fysiske arrangement for norske gamere.
Sindre Stien/Good Game

Han henviser til verdivurderingen som er gjort, som han mener er en nøktern versjon av fremtidsplanene.

– Polaris Media er største investor i den pågående emisjonen, og vi hadde ikke investert mer penger i dette nå, om vi ikke trodde det var gode fremtidsutsikter.

Internasjonalt har det vært snakk om faren for at en e-sportboble skal sprekke. At folk blir lurt med oppblåste tall og at markedet må forberede seg på en korreks. Dette bekymrer ikke Polaris Media, tvert imot.

– I Norge og i Good Game har man vært veldig bevisste på at vi skal være nøkterne på hva dette faktisk er. Man kan finne de tallene man vil om at League of Legends er større enn Super Bowl og så videre, men vi har vært bevisste på at våre tall om fremtiden skal være begrunnet i analyser og ikke fantasitall.

– Vi ser på faktisk bruk av vår plattform og hvordan dette kan konverteres. Det er begrenset med inntekter blant e-sportselskap i Norge, hypen har ikke kommet helt hjem, men jeg tror vi kan være en aktør som viser at man kan være troverdig og solid i dette rommet.

Les mer om Good Game

Etterhvert som Polaris Media har fått en portefølje med vekstselskaper, blir det viktig for Håvard å opptre ryddig. Nå er de nest største eier i Good Game og største eier i Folkeinvest og Håvard er representert i begge styrene.

– Den potensielle interessekonflikten her er håndtert veldig profesjonelt hos Folkeinvest. Det har blitt tatt forhåndsregler for å forsikre alle involverte at dette har gått riktig for seg gjennom en transparent og dokumentert prosess. Min involvering i forberedelser og møtevirksomhet har vært begrenset til et minimum, fra Good Games side, mens jeg ikke har vært involvert overhode i forberedelser og møtevirksomhet fra Folkeinvest sin side. Jeg er både stolt og imponert over hvordan de har håndtert dette.

Har troa på take-off

Håvard sitter selv med en følelse av at det er rett før det løsner for Good Game.

– Vi har bygd stein på stein frem til nå og føler vi er like før en take-off. Da vil det ikke ha noe å si om en boble sprekker andre steder. Planene våre har ikke har tatt utgangspunkt i et luftslott, og så lenge vi kan levere på de planene vi har, vil vi være et attraktivt selskap både for våre ansatte og nåværende og fremtidige eiere.

– Spill og e-sport er et voksende marked, ingenting tilsier noe annet. Good Game har ikke basert oss på å tjene masse på å arrangere en stor internasjonal turnering eller tilsvarende astronomiske prosjekter. Vi er en norsk aktør som leverer solide, nøkterne tjenester til de som faktisk bruker det. Vi har lagt våre vekstplaner basert på produktene og merkevarene vi har i dag.

FORVENTNINGER: Investeringssjefen i Polaris Media har klare forventinger til vekst og avkastning i Good Game.
Tor-Steinar N. Tangedal/Good Game

Sammenlignet med andre caser han har sett på, er det en annen viktig grunn til at det å gå inn i Good Game føltes riktig.

– Risikoprofilen. Good Game er et veletablert selskap med inntekter,en plan og folk på plass. Det er allerede etablert proof of concept. En ting er å ha en god ide, men det er noe annet å kommersialisere den. Good Game er på vei opp den trappa og har en svært kompetent ledelse og ansatte i alle ledd. I tillegg har selskapet partnere som Omen, Norsk Tipping og Telia som er god til å ta den type vurderinger. Å ha med seg så sterke merkevarer er viktig, de er kompetente til å velge ut rette partnere.

Siden Håvard selv har erfaring med gaming, kunne han raskt vurdere kvaliteten på Gamer.no og de andre produktene til Good Game.

– Det var en enkel beslutning for meg å gjøre den investeringen. Det selskapet leverer er av høy kvalitet, både teknisk og journalistisk.

Selv om Håvard var overbevist, var det ikke bare opp til ham å beslutte på vegne av konsernet.

– Jeg var sikker for min del, men jeg måtte selvfølgelig legge det fram for andre. Jeg tar ikke beslutningen alene, det var en grundig prosess internt i teamet. Heldigvis så de det samme som meg, og min anbefaling ble fulgt.

Slik kan du investere

Du kan lese mer om investeringsmulighetene i Good Game og få innsikt i våre planer og ambisjoner på vår kampanjeside på Folkeinvest.

Bli medeier i Good Game

Polaris Media ASA er aksjonær i Folkeinvest AS og Håvard Olstad er styremedlem i Folkeinvest AS. Vi vil med dette opplyse om den potensielle interessekonflikten dette medfører overfor interessenter. Folkeinvest og Good Game har i forbindelse med tilretteleggermandatet håndtert den potensielle interessekonflikten ved blant annet å redusere Olstads involvering i forberedelser og møtevirksomhet til et minimum fra Good Game AS sin side. Olstad har ikke vært involvert i forberedelser og møtevirksomhet fra Folkeinvest sin side.