Sist oppdatert: 15.01.2024

Personvernerklæring

Brukernes tillit er viktig for oss, og Good Game AS er opptatt av å ivareta ditt personvern.

Under forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre brukere.

1. Innledende bestemmelser

Denne personvernerklæringen gjelder for Good Game AS, org. nr. 920 519 504, og tilknyttede publikasjoner og tjenester.

2. Derfor lagrer vi informasjon

Vi lagrer informasjon av flere grunner:

 • For at systemet skal kunne kjenne igjen brukerne våre, for å kunne tilpasse tjenestene
 • For at våre annonsører skal kunne nå sine målgrupper på våre sider som en del av finansieringsmodellen vår
 • For målretting og fjerning av annonser og redaksjonelt innhold som er relevant/irrelevante for deg
 • Utvikle og forbedre våre tjenester gjennom å forstå hvordan de brukes
 • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk
 • For å verifisere personer som registrerer en brukerkonto
 • For å verifisere personer som deltar i konkurranser
 • For å kunne sende ut premier ved deltakelse i konkurranser

3. Dette bruker vi ikke informasjonen til

Informasjon du oppgir til oss blir kun lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke selges videre, og vil kun benyttes til å gi deg som bruker mer relevant informasjon og bedre tjenester.

Tredjeparter (som Google Analytics, Crazyegg, Facebook og annonsører på våre nettsteder) vil kunne hente ut IP-adresse og data basert på dine surfemønstre. Good Game AS er pliktig å påse at disse tredjepartene behandler data i tråd med norsk regelverk.

4. Slik samles opplysningene inn

Innsamling ved utfylling av skjemaer

Ved deltakelse i konkurranser på våre nettsider vil brukeren bli bedt om å oppgi fullt navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer.

Disse dataene vil bli lagret i våre databaser i seks måneder, slik at vi kan verifisere vinnerne og sende ut premier. De blir kun delt med tredjepart dersom det er nødvendig for å sende ut premien, og vil ikke benyttes til annet formål enn det som er oppgitt ved innsamling.

Ved registrering av brukerkonto kreves din e-postadresse. Denne blir lagret i våre databaser og benyttet i henhold til avtale ved registrering av brukerkonto.

Les vår brukeravtale ved registrering av brukerkonto her.

Automatisk innsamling

Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi bruker anonyme identifikatorer, så informasjonen er ikke knyttet til personlig identitet.

Som eksempel kan vi samle informasjon om hvilke redaksjonelle og kommersielle tjenester og annonser du besøker. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

 • Teknisk informasjon og nettverkskommunikasjon
 • Informasjon om posisjon
 • Aktivitet og adferd

Teknisk informasjon og nettverkskommunikasjon:

Vi registrerer teknisk informasjon om din enhet, operativsystem og aktive applikasjoner. Videre registrerer vi hvilken internett-tilkobling (nettverk) du benytter.

Informasjon om posisjon

Vi registrerer IP-adresser samt posisjonsdata

Aktivitet og adferd

Vi registrerer aktivitets- og adferdsdata for å verdiøke eksisterende og utvikle nye produkter og tjenester for deg som bruker og for våre annonsører. Opplysninger som lagres kan være bruksmønster, demografiske data, hvilke tjenester du har benyttet og andre opplysninger om brukeradferd.

Dersom du har gitt ditt samtykke, vil opplysningene dessuten kunne danne grunnlag for å sende deg informasjon, nyheter og tilbud fra Good Game AS.

5. Informasjon som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler til å lagre anonym identifikasjon lokalt i din nettleser. Disse brukes til analyseformål for å se hvor mange unike lesere som besøker gamer.no-domenet, og til annonseformål. Vi bruker også enkelte informasjonskapsler til å kunne anbefale saker tilpasset til dine leservaner.

Vi inkluderer også elementer fra Facebook, Linkedin, Twitter og Google+, som laster sine egne informasjonskapsler som lesere har på disse tjenestene fra før.

6. Informasjon fra andre kilder /tredjeparters bruk av teknologien

Vi kan motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis annonsenettverk, kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr.

En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold.

På våre tjenester leveres det ofte innhold fra tredjeparter som samarbeidspartnere, annonsører og eksterne tjenestetilbydere. På samme måte som oss kan disse aktørene bruke teknologien for å registrere statistikk og adferdsdata, levere personalisert innhold og reklame, samt å levere tredjepartsfunksjoner som «deling» i sosiale medier.

Hvilke tredjeparter som er til stede på en gitt nettside varierer, og for en fullstendig og oppdatert oversikt anbefaler vi at du bruker verktøy som Ghostery eller TagExplorer. På nettsiden Tagopedia finner du også oversikt over de fleste tagene og leverandørenes personvernerklæringer.

Rediger mine tillatelser

7. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger vil bli lagret i vår database, behandlet og publisert i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven, og slik det fremgår nedenfor.

Se personopplysningsloven hos Lovdata. Mer om grunnleggende personvern, se «Hva er en personopplysning?» hos Datatilsynet.

Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette av ekom-loven. Mer om dette finner du også på Datatilsynets side om informasjonskapsler.

Ved utfylling av tredjepartsskjemaer for deltakelse i konkurranser vil dine personopplysninger lagres i seks måneder før de blir slettet. Opplysninger som fylles ut på brukerprofilen din vil lagres så lenge profilen er registrert som aktiv, eller til du selv sletter opplysningene.

8. Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Good Game AS, som er behandlingsansvarlig, og våre IT-leverandører for det formål å levere tjenester og for å bedre tjenestene.

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysningene vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

9. Registrert profildata, innsyn og retting

Opplysningene du selv gir ved registrering (navn, epost etc.) og ved redigering av denne profil benyttes for å levere og videreutvikle tjenesten, samt til analyse og til statistisk formål.

Det er du selv som registrerer, oppdaterer og sletter informasjonen i vår database.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss iht. pkt. 16.

Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

10. Informasjonskapsler / Cookies

Informasjon om cookies på Gamer.no

11. Informasjon på nettstedet

Good Game AS påtar seg ikke ansvar for feil som kan forekomme i annonser og annet automatisert eller redigert innhold på nettstedet.

Vi påtar oss heller ikke ansvar for feil på nettsteder vi til enhver tid lenker til, eksempelvis potensielle arbeidsgiveres nettsider.

12. Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold på Good Game sine nettsteder og tjenester tilhører Good Game AS eller deres samarbeidspartnere, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Det innebærer bl.a. også rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og det til å utnytte de økonomiske muligheter som tjenestene og arrangementene danner grunnlag for, herunder medierettigheter og rett til å inngå markedsavtaler.

Du plikter å respektere opphavsrett, andres rett til bilder og andres personvern når du oppretter profil på og opptrer på Good Game sine nettsteder og tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å omgå sikkerhetssystemer tilhørende tjenester levert av Good Game.

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med rettighetshaver. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger

Ved ulovlig innhold

Dersom innholdet du har lastet opp bryter med norsk rett vil du holdes direkte ansvarlig for eventuelle konsekvenser. Din kontaktinformasjon kan ved formell begjæring bli gitt videre til rettighetshaver eller politiet.

Ved grove brudd på norsk lov vil Good Game vurdere selv å varsle politiet. Det vil spesielt gjelde ved grove trusler, eller hvor varsel til politi eller myndighet kan avverge forbrytelser som setter andre menneskers liv eller helse i fare. Selv når Good Game på eget initiativ varsler politiet, utleverer vi i utgangspunktet ikke brukerdata før en formell begjæring foreligger.

Unntak kan gjøres ved rene nødsituasjoner. Ved misbruk av nettsiden, omgåelse av våre sperrer eller tjenestenekt-angrep, så kan dette også varsles til leverandøren av IP-adressen som evt. vil vurdere egen reaksjon mot den som er eier av brukerkontoen.

13. Medierettigheter, markedsavtaler og promotering av Good Games produkter og tjenester.

Good Game AS innehar medierettighetene knyttet til alle konkurranser og arrangementer på og i regi av Gamer.no og andre tjenester som måtte utvikles. Dette innebærer rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst ol via tv, radio, internett eller på annen måte.

14. Begrenset ansvar

Good Game AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i ved bruk av våre produkter og tjenester

Vi kan ikke garantere at våre produkter og tjenester til enhver tid er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere tilknyttede applikasjoner når det lanseres nye versjoner. Eksempelvis nye versjoner av spill i forbindelse med bruk av Gamer.no.

Good Game er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester eller fordi produktet/tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

15. Endring av Vilkår

Innholdet og tjenestene på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet, vil løpende bli oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Good Game AS som eier nettstedet.

16. Kontaktinformasjon

Good Game AS, org nr 920 519 504. Tjenesteyter, avtalemotpart og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Good Game AS v/daglig leder.

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 29, 0352 Oslo
Epost: support@gamer.no