Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruk av din brukerkonto på Gamer.no og vårt påloggingssystem «GGID». GGID er et felles innloggingssystem for nettstedene i Good Game AS og partnere.

Din avtalepart er Good Game AS (Org nummer 920 519 504 mva), Hegdehaugsveien 29, 0352 Oslo.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Ved registrering av brukerkonto må du oppgi en gyldig e-postadresse.

Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Gamer.no som krever betaling krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Good Game AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Good Game. Good Game AS vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice. Good Game har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettelig fra Good Games side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Good Game sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Angrerett

Ved kjøp av tjenester har du, dersom du er forbruker, 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten forutsatt at du ikke har tatt tjenestene i bruk.

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.

Varighet og oppsigelse av abonnement

Tilgang til tjenesten gjelder i den tidsperioden som er angitt ved bestilling/kjøp. Ved kjøp av abonnement fornyes tjenesten for tilsvarende periode til veiledende pris inntil du avslutter abonnementet ved oppsigelse. Du kan si opp abonnementet selv via ditt kontrollpanel eller henvende deg til vårt kundesenter på support@gamer.no. Etter at du har avsluttet abonnementet er tjenestene tilgjengelig ut den perioden du har betalt for. Det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om du sier opp avtalen før utløp av gjeldende avtaleperiode, og heller ikke dersom abonnement ikke tas i bruk eller ikke brukes.

Good Game AS forbeholder seg retten til å endre priser i abonnementsperioden med 14 dagers varsel med korresponderende rett til oppsigelse. Varsel kan sendes på SMS, e-post eller gis på annen måte, og vil normalt være basert på informasjonen fra ditt kontrollpanel. Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Good Game AS justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen ved ny betaling. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller brudd på disse vilkårene, kan Good Game AS umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet. Good Game AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Betalingstransaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil bli behandlet sikkert av oss og vår betalingsleverandør iht. inngått databehandleravtale. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Good Game AS enn det som fremkommer tydelig ved bestilling/kjøpet.

Generelle vilkår

Good Games produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Good Game påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Good Game AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Turneringer

Krav for deltakelse i spillturneringer på Gamer.no er oppgitt i vårt regelverk.

Noen turneringer kan kreve at du har oppgitt fullt navn og adresse, samt fødselsdato. Disse opplysningene vil lagres i våre databaser i henhold til vår personvernerklæring.

Dine personopplysninger blir ikke delt med tredjeparter.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Opplastet innhold

Good Game AS tilbyr sine brukere å laste opp filer som lagres på våre servere og distribueres på våre nettsteder.

Eksempler på dette er:

  • Profilbilde på brukerkonto
  • Toppbilde på brukerkonto
  • Logo til e-sportklubb
  • Toppbilde til e-sportklubb
  • Skjermbilder fra kamper i våre turneringer

Som registrert bruker plikter du å påse at du har rettigheter til å benytte deg av innholdet du laster opp.

Som registrert bruker er du ansvarlig for at innholdet du laster opp ikke bryter med norsk lovgivning.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til support@gamer.no.

Firmainformasjon

Good Game AS
Hegdehaugsveien 29
0352 Oslo
Org nummer 920 519 504