Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer bruk av din brukerkonto på Gamer.no og vårt påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere. Good Game AS er partner av Teknisk Ukeblad Media AS. Se auth.tumedia.no for oversikt over alle nettstedene som benytter TU Media Innlogging.

Din avtalepart er Good Game AS (Org nummer 920 519 504 mva), Tordenskioldsgate 2, 0157 Oslo.

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Ved registrering av brukerkonto må du oppgi en gyldig e-postadresse.

Turneringer

Krav for deltakelse i spillturneringer på Gamer.no er oppgitt i vårt regelverk.

Noen turneringer kan kreve at du har oppgitt fullt navn og adresse, samt fødselsdato. Disse opplysningene vil lagres i våre databaser i henhold til vår personvernerklæring.

Dine personopplysninger blir ikke delt med tredjeparter.

Abonnement og medlemskap

Produkter

Produkter gamer.no tilbyr som faller under disse betingelsene er:

  • Gamer Support
  • Gamer Premium
Brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Gamer.no som krever betalinger krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Good Game AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Good Game. Good Game AS vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 15 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du sier opp i. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Du sier opp abonnementet selv på «Min Side» eller du kan henvende deg til vårt kundesenter på post@gamer.no.

Dersom betalingen for tjenesten opphører vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Du har 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten. Merk at det gjelder dersom du ikke har tatt tjenestene i bruk. Bruk av angrerett må stilles til post@gamer.no. Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for abonnement som ikke er tatt i bruk eller ikke brukes.

Priser og betaling

Good Game AS forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel. Varsel kan sendes på SMS og eller e-post. Her brukes informasjonen fra Min Konto.

Good Game AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Good Game justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort.

Det er Good Games betalingspartnere som er ansvarlig for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil ikke bli utlevert til tredjepart. Se www.dibs.no og www.paypal.com for mer informasjon. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Good Game enn det som fremkommer tydelig ved kjøpet.

Annonser

Som innlogget bruker på Gamer Support vil du ikke få se bannerannonser på Gamer.nos forside og artikler, med mindre du selv har aktivert valget for dette i kontrollpanelet. Det vil fremdeles være annonser på andre nettsider og tjenester fra Good Game AS, samt på videoer og innhold levert fra tredjepart.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice. Good Game har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettelig fra Good Games side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Good Game sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret eller avsluttes på ”Min Side”.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Good Game umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Angrerett

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp.

Endring av vilkår

Good Game kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjørestoff fra Gamer.no. Alt materiale på Gamer.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Good Games produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Good Game påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Good Game AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Good Game AS forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Opplastet innhold

Good Game AS tilbyr sine brukere å laste opp filer som lagres på våre servere og distribueres på våre nettsteder.

Eksempler på dette er:

  • Profilbilde på brukerkonto
  • Toppbilde på brukerkonto
  • Logo til e-sportklubb
  • Toppbilde til e-sportklubb
  • Skjermbilder fra kamper i våre turneringer

Som registrert bruker plikter du å påse at du har rettigheter til å benytte deg av innholdet du laster opp.

Som registrert bruker er du ansvarlig for at innholdet du laster opp ikke bryter med norsk lovgivning.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til post@gamer.no.

Firmainformasjon

Good Game AS
Tordenskioldsgate 2
0157 Oslo
Org nummer 920 519 504

Til toppen