Regler, retningslinjer og ressurser – Gamer.no

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 19.08.2021
Sist endret 19.08.2021

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Regler og retningslinjer

For at deltakere, administratorer, tilskuere og andre skal få en best mulig opplevelse av turneringer og serier her på gamer.no er vi avhengig av å ha noen regler, retningslinjer og ressurser.

Mye av innholdet dekker områder og tema som faller inn under det vi kaller «sunn fornuft». Likevel, skulle det oppstå problemer, uoverensstemmelser, eller uforutsette hendelser er det betryggende å ha et detaljert og solid reglement å falle tilbake på.

Reglementet er delt inn i tre hovedkategorier for offisielle arrangement:

  1. Overordnet reglement og reaksjonsreglement – generelle bestemmelser for turneringer og serier.
  2. Kamp- og konkurransereglement – bortvisning, advarsler, karantene, straff.
  3. Spilleregler – spillereglene for de respektive spillene.

I tillegg til reglement og retningslinjer, har Gamer.no også opprettet en ressursdatabase. Her finner du blant annet konfigurasjonsfiler, veiledninger, seerguider, skjemaer, med mer.

Reglement ved offisielle arrangement

Filer og ressurser

Filer

Seerguider

 

Til toppen