Coore
Annonse for

Slik fungerer Wi-Fi 6 – alt du trenger å vite om 802.11ax

Bruk flere enheter samtidig uten forsinkelser og med høyere hastighet.

Dette er en annonse. Journalistene i Gamer.no er ikke involvert i produksjonen.

En ny generasjon Wi-Fi har nylig inntatt markedet, ikke bare med en rekke viktige og nye funksjoner, men med nytt navn. Med Wi-Fi 6 (802.11ax) kan vi bruke flere enheter mer effektivt i nettverkene våre, og dessuten få høyere overføringshastighet. Samtidig kan teknologien spare batteriene i mobiltelefoner og andre gjenstander i våre smarte hjem.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som er nytt med Wi-Fi 6, og vi begynner med en titt på det nye navnet.

I forbindelse med innføringen av Wi-Fi 6 har Wi-Fi Alliance nå gitt oss tydeligere navn på de ulike generasjonene av Wi-Fi. Den tidligere generasjonen 802.11n vil nå bli kalt Wi-Fi 4, 802.11ac får navnet Wi-Fi 5 og den nyeste – 802.11ax – blir kalt Wi-Fi 6.

Wi-Fi

Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Lansert

2009

2013

2019

Bånd

2,4 og 5 GHz

5 GHz

2,4 og 5 GHz og opptil

1–7 GHz (i fremtiden)

Teoretiske datahastigheter

fra 54 Mb/s til 600 Mb/s (maks 4 spatiale strømmer)

433 Mb/s (80 MHz, 1 spatial strøm), 6933 Mb/s (160 MHz, 8 spatiale strømmer)

600 Mb/s (80 MHz, 1 spatial strøm), 9607 Mb/s (160 MHz, 8 spatiale strømmer)

Dette er en kjærkommen endring for vanlige forbrukere, siden det blir litt enklere å forstå og holde oversikt over hvilke produkter som støtter hvilken generasjon Wi-Fi.

Som tidligere versjoner blir også Wi-Fi 6 lansert i bølger. Den første bølgen med Wi-Fi 6-tilgangspunkt har allerede funnet veien ut på markedet, og den andre bølgen forventes å komme i løpet av 2021–2022.

Hva er nytt med Wi-Fi 6?

Vis mer
 • Bedre nettverksytelse i nettverk med mange tilkoblede enheter
 • Høyere hastigheter på dataoverføringen
 • Større rekkevidde
 • Større nettverkseffektivitet
 • Bedre batteritid på tilkoblede enheter

For bedre å forstå hva som er nytt med Wi-Fi 6, må vi først ta en titt på hvordan nåværende og tidligere Wi-Fi-standarder fungerer.

Begrensningene i Wi-Fi 5 og eldre generasjoner

Tidligere generasjoner av Wi-Fi har hatt særlig ett problem: De har hatt begrensede muligheter til å kunne kommunisere med flere tilkoblede enheter samtidig. I 2016 kom MU-MIMO og bedret situasjonen noe, med muligheter for opptil fire enheter som kan kommunisere med den trådløse ruteren samtidig. Det krever imidlertid at både de tilkoblede enhetene og den trådløse ruteren er AC Wave 2-sertifiserte.

Slik fungerer Wi-Fi 4 og 5

Vis mer
 • Kan snakke med bare én enhet om gangen – eller maks fire med MU-MIMO
 • Alle enheter må vente på tur
 • Alle tilkoblede enheter har eksklusivitet til nettverkskanalen

Men hva skjer når vi begynner å koble stadig flere enheter til nettverket? Stadig flere smarte boligprodukter finner veien inn i hjemmet i tillegg til annet IoT-utstyr som vi gjerne kobler til via Wi-Fi. Selv om de bare sender og tar imot svært begrensede mengder data, blir hver enhet enda en klient som den trådløse ruteren må forholde seg til.

Illustrasjon av hvordan OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) fungerer.

Du har helt sikkert forsøkt å koble deg til et offentlig trådløst nettverk og merket både den lange responstiden og den lave overføringshastigheten. Akilleshælen hos tidligere generasjoners Wi-Fi er nemlig den manglende evnen til å håndtere mange tilkoblede enheter samtidig på en effektiv måte.

Raskere Wi-Fi med mer data i hver pakke

Hvor god ytelse et trådløst nettverk har, avhenger av en rekke faktorer, blant annet mottak og antall tilkoblede enheter, men også hvor mye data som får plass i hver av pakkene som sendes til og fra den trådløse ruteren. Til sistnevnte brukes det en teknikk som kalles QAM.

Hva er QAM?

Vis mer

QAM – Quadrature Amplitude Modulation, eller kvadraturamplitudemodulasjon på norsk – er en teknikk som benyttes i kommunikasjonsbransjen og går ut på å overføre data ved hjelp av radiofrekvenser. Det er en standard for å tolke de svingningene i modulerte radiobølger som til slutt resulterer i den informasjonen vi ser på enhetene.

I tidligere versjoner av Wi-Fi har vi måttet nøye oss med 256-QAM med 8-bitsstøtte. Noen tilgangspunkt med Wi-Fi 5 har riktignok eksperimentert med 10-bits 1024-QAM, men nå blir altså 10-bits 1024-QAM standard i Wi-Fi 6-tilgangspunktene. 1024-QAM med støtte for 10 bit vil si at det blir plass til 25 prosent mer informasjon i den samme teknologien, og dermed blir hastigheten høyere. De teoretiske overføringshastighetene øker dermed fra forrige generasjons 866 Mb/s til opptil 1201 Mb/s over en enkelt strøm med Wi-Fi 6.

Coore

Mer enn dobbel overføringshastighet i forbruker-ruter

RT-AX88U er en dual-band-ruter fra Asus med støtte for Wi-Fi 6 og 10-bits 1024-QAM som har en sammenlagt teoretisk overføringshastighet på opptil 6000 Mb/s.

Det er mer enn dobbelt så raskt som den teoretiske hastigheten i en Wi-Fi 5-ruter med dual-band.

Ryddig og effektivt trådløst nett

Wi-Fi 6 er ikke bare en ny trådløsstandard som gir oss høyere overføringshastigheter, men også den største nyvinningen innenfor Wi-Fi på ti år. For første gang noensinne har vi nå en trådløs teknologi som på effektivt vis kan håndtere nettverkstrafikken til flere enheter om gangen. Ta vel imot Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, eller OFDMA.

Coore

Slik virker OFDMA

Vis mer
 • Distribuerer og tar imot data fra flere tilkoblede enheter om gangen
 • Oppretter underkanaler for effektivt å fordele båndbredden
 • Tildeler en eller flere underkanaler til enheten basert på trafikken
 • Forbedrer rekkevidde og overføringshastigheter i tungt belastede nettverk

I motsetning til den tidligere teknologien OFDM kan OFDMA lage underkanaler i det trådløse nettverket som de tilkoblede enhetene kan bruke til å kommunisere med den trådløse ruteren. På den måten kan en trådløs ruter med Wi-Fi 6 effektivt tildele enhetene så mange underkanaler de trenger, basert på båndbreddebehovet. En smart lyspære trenger bare litt båndbredde (få underkanaler), men en datamaskin som strømmer Netflix i 4K, må ha betydelig mer båndbredde og vil dermed få tildelt flere egne underkanaler.

Illustrasjon av hvordan OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) fungerer.

Den strukturerte teknologien med OFDMA kommer særlig godt til nytte i hardt belastede Wi-Fi-soner, for eksempel i kontorer og boligblokker, der svært mange enheter slåss om tilgangspunktenes oppmerksomhet og en begrenset båndbredde.

En annen positiv side ved OFDMA er at når trafikken struktureres i underkanaler, blir rommet i luften ryddigere, noe som også bidrar til bedre rekkevidde. Tidligere har vi måttet bytte til en mindre trafikkert kanal for å få best mulig mottak og ytelse, men med OFDMA og underkanaler blir det plutselig mer plass og mer ordnede forhold selv i tungt trafikkerte Wi-Fi-rom.

OFDMA og MU-MIMO i kombinasjon gir rask og effektiv tilkobling

Det er ikke bare OFDM-teknologien som har utviklet seg med Wi-Fi 6, men også MU-MIMO. MU-MIMO, som har vært noe av redningen for tidligere generasjoners Wi-Fi når det gjelder simultane tilkoblinger, får i Wi-Fi 6 støtte for opptil åtte samtidige strømmer, sammenlignet med bare fire med tidligere generasjoner Wi-Fi. Som i de tidligere generasjonene er antall MU-MIMO-kanaler styrt av hvor mange antenner den trådløse ruteren har. Fire antenner betyr for eksempel fire MIMO-kanaler.

Qualcomm

Utviklingen betyr imidlertid ikke bare en fordobling av antall samtidige strømmer. MU-MIMO-støtten i Wi-Fi 6 fikser nå også opplasting. Det betyr at du som har enheter som støtter MU-MIMO, med en trådløs Wi-Fi 6-ruter fra andre bølge vil kunne bruke enda flere tungt belastede enheter samtidig, uansett om du laster opp eller ned data til nettverket.

Coore

Wi-Fi 6-ruter med MU-MIMO og OFDMA fra første bølge

Asus RT-AX88U har støtte for både OFDMA og MU-MIMO. Det gjør at den kan håndtere mange enheter parallelt, samtidig som de mest båndbreddekrevende enhetene – for eksempel smart utstyr til hjemmet og gamingmaskiner – kan få den båndbredden de trenger.

Bedre batteritid for alle tilkoblede enheter

Hvis enhetene ikke har noe å si, kan de like gjerne hvile. Det er filosofien bak en annen av de nye funksjonene i Wi-Fi 6, nemlig Target Wake Time (TWT).

TWT gjør det mulig for tilgangspunktet og den tilkoblede enheten å samarbeide om når enheten kan sende data til tilgangspunktet, og når den kan hvile. Ta for eksempel en smarthjemsensor som kanskje bare trenger å formidle status til nettverket en gang for dagen.

Qualcomm

Før Wi-Fi 6 og TWT måtte sensoren hele tiden slåss for å få informere tilgangspunktet om statusen sin. Med TWT kan tilgangspunktet og den tilkoblede enheten se og avgjøre når og hvor ofte enheten trenger å være våken. Dette frigjør båndbredde og sparer batteritid hos de tilkoblede enhetene.

Coore

En trådløs ruter som sparer batteri

Asus RT-AX88U har støtte for Target Wake Time (TWT) og kan med smart planlegging av enhetenes kommunikasjonsbehov forlenge batteritiden på den tilkoblede Wi-Fi 6-enheten opptil sju ganger. Det er en virkelig nyttig funksjon for alle tilkoblede enheter som går på batteri, for eksempel mobiltelefoner, nettbrett og smart utstyr i hjemmet.

La ikke naboene forstyrre nettverket

En av de største utfordringene knyttet til dagens trådløse nettverk, er forstyrrelser. Den vanligste årsaken til forstyrrelser er at det finnes andre aktive trådløse nettverk i nærheten.

Forestill deg at du er et tilgangspunkt som prater med enhetene dine, men så hører du at det er noen som prater i leiligheten over. Du stopper opp for å lytte og finne ut om de snakker med deg, men det gjør de ikke, så du fortsetter praten med enhetene dine. Forestill deg at dette skjer flere ganger, nesten hele tiden, hver eneste dag. Du vil ikke klare å få med deg det enhetene sier mens du lytter til naboen. Disse tapte dataene kan føre til forsinkelser.

Coore

I andre bølge av Wi-Fi 6 er problemet løst med farger, med en funksjon som kalles BSS Coloring. For å unngå problemet med at andre nettverk forstyrrer tilgangspunktet ditt, vil BSS Coloring tilordne en farge til nettverket ditt. Tilgangspunktet og enhetene vil kun lytte til og snakke med enheter som har den bestemte fargen. Det vil si at du kan bruke nærliggende Wi-Fi-kanaler uten at det forstyrrer trafikken. Det reduserer risikoen for forsinkelser så lenge du og naboen ikke bruker samme farge på nettverket.

Bruk mesh og få enda bedre rekkevidde

Forrige generasjons Wi-Fi (Wi-Fi 5) hoppet over 2,4 GHz-båndet, og vi fikk kun tilgang til de nye funksjonene via 5 GHz-båndet. Dette er forandret i Wi-Fi 6. Der kommer alle funksjoner til å fungere på både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet. Hva så med rekkevidden?

Det vil fortsatt være slik at rekkevidden er begrenset til den maksimalt tillatte signalstyrken på både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, men ved hjelp av mesh-teknologi kan vi i dag enkelt og sømløst utvide det trådløse nettverket.

Coore

Lag sømløse nettverk med gamle og nye trådløse rutere

AiMesh er en funksjon fra Asus som gjør det mulig å opprette mesh-nettverk av allerede eksisterende Asus-rutere. Det betyr at du som allerede eier en trådløs ruter fra Asus og vurderer å oppgradere, nå kan bruke AiMesh-funksjonen til å opprette et sømløst mesh-nettverk mellom den gamle og den nye Asus-ruteren.

Det gir deg fleksibilitet, siden du selv kan blande ulike typer trådløse rutere fra Asus som passer nettopp ditt behov.

Slik kommer du i gang med AiMesh

 1. Kontroller at alle ruterne er tilkoblet og oppdatert med siste versjon av programvaren.
 2. Bruk deretter Asus-appen eller logg på hovedruteren på router.asus.com for å legge til mesh-noder i nettverket.

Gå ikke glipp av den tidligere guiden vår om du vil vite mer om hvordan mesh-nettverk fungerer.

Bildene nedenfor viser hvordan du legger til en AiMesh-node ved hjelp av ruterens grensesnitt.

Fremgangsmåte fra venstre til høyre: 1) Gå til router.asus.com, logg inn og klikk på AiMesh Node og Search 2) Velg den andre Asus-ruteren du har hjemme 3) Velg Apply for gjøre ruteren til en AiMesh-node.

Enheter og bakoverkompatibilitet

Så hvilke enheter kan i dag dra nytte av alle de nye funksjonene i Wi-Fi 6? Som vanlig er ruterprodusentene først ute med teknologien som gjør alt mulig, og nå begynner det også å dukke opp enheter på markedet som støtter Wi-Fi 6. Mobiltelefoner med Wi-Fi 6-støtte er allerede kommet i handelen, og flere enheter – blant annet datamaskiner og smart utstyr til hjemmet – forventes å komme i løpet av kort tid.

Mens vi venter på at det skal komme flere enheter med støtte for Wi-Fi 6, kan vi glede oss over at Wi-Fi 6 er en bakoverkompatibel standard. Det vil si at alle enheter som du allerede har, vil fungere som vanlig.

I denne artikkelen har vi presentert produkter fra Asus som eksempel på trådløse rutere som støtter den første bølgen av Wi-Fi 6. Hvis du vil vite mer om Asus’ Wi-Fi 6-produkter, kan du lese om dem her:

Det var vårt lille dypdykk i noen av de viktigste funksjonene i Wi-Fi 6. Hvilken Wi-Fi-generasjon bruker du i dag? Bruker du noen form for mesh-løsning i boligen? Del gjerne dine Wi-Fi-erfaringer med oss i kommentarfeltet, og ha en riktig trådløs høst!