LEDIG STILLING

IT-generalist

Vil du være med å utvikle fellesløsninger for barn og unge?

Kulturtanken søker smidig IT-generalist.

En stillingsannonse fra
Kulturtanken

Kulturtanken søker nå en ny medarbeider til teamet som har ansvaret for DKS-portalen.

DKS-portalen er en innmeldingsportal for utøvere, og et felles saksbehandlingssystem for oppgaveløsning på tvers av forvaltningsnivåer. Årlig mottar DKS-portalen ca. 2000 forslag fra utøvere og ca. 50.000 kunst- og kulturarrangementer planlegges og distribueres via denne plattformen.

Arbeidsoppgaver

Som IT-generalist knyttet til arbeidet med portalen, skal du bidra til å utvikle systemet og være en operativ støtte i alle prosesser knyttet til dette. Du vil være med å definere behov og bidra i arbeidet med å prioritere, og sikre leveranse av fremtidige løsninger og funksjoner. Vi er avhengig av at teamet jobber godt sammen og at vi spiller hverandre gode gjennom kompetansedeling og faglig sparring i det daglige. En typisk arbeidsdag vil bestå av en stor variasjon av oppgaver, av både fast og ad hoc karakter, som for eksempel:

 • Prosjektarbeid

 • Rapportutvikling og visualisering

 • Oppsett på nettsider

 • Arbeid med IT-strategi

 • Support

 • Brukermedvirkning

 • Informasjonssikkerhet

Du vil få være med på spennende prosjekter og vil få stor påvirkningskraft sammen med teamet. Portalen er en av våre sentrale oppgaver og et viktig satsningsområde. Systemet benyttes av både fylkeskommuner, kommuner, utøvere, skoler og interesseorganisasjoner, og har et stort nedslagsfelt.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med relevant høyere utdanning og erfaring med utvikling av IT-løsninger. Du har stor interesse og engasjement for nye tekniske løsninger og brukermedvirkning. Det er ønskelig at du har et faglig nettverk i IT-sektoren.

Personlige egenskaper

Som person jobber du godt i team og løser oppgaver i samarbeid med andre, men du er også selvstendig og tar ansvar for egne leveranser. Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Ettersom teamet har mange og varierte oppgaver, i en til tider hektisk hverdag, er det viktig at du er strukturert og systematisk i oppgaveløsningen.

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeids- og fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere

 • Stillingen avlønnes iht. hovedtariffavtalene i staten, i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, med brutto årslønn innenfor lønnstrinn 65–73, tilsvarer lønnsspenn kr. 635 400-732 300 brutto per år. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling

 • Fleksibel arbeidstidsordning, sommertid og vintertid

 • Mulighet for delvis hjemmekontor

 • Livsfaseorientert arbeidsplass med god balanse mellom jobb og fritid

 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse

 • Muligheter for tilrettelegging for ansatte med spesielle behov

 • Kantine

Om søknadsprosessen

Søknadsbrev og CV sendes elektronisk gjennom denne linken. Relevante vitnemål og attester lastes opp i jobbsøkerportalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen. Vi vil foreta en identitetssjekk i forbindelse med et eventuelt intervju.

Vi mener at mangfold er en styrke og gjør at vi løser oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én fra hver av nevnte gruppene til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg så langt det lar seg gjøre. Utenom å velge ut riktige kandidater, bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 33-35.

Søknadsfristen er nå utløpt.
Mer om stillingen
Stillingstype: Heltid
Bransje: IT & utvikling
Søknadsfrist: 6. august 2023
Sted: Nydalen, Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Mihriban Rai
Stilling: Avdelingsdirektør
Telefon: 992 85 100
Om Kulturtanken

Kulturtanken arbeider for at alle barn og unge får oppleve og ta del i kunst- og kulturopplevelser. Gjennom samarbeid, deling og innovasjon vil vi samle og løfte kunst- og kulturfeltet for, med og av barn og unge, og styrke samspillet mellom skolesektor og kultursektor. Vi står på for at barn og unge skal få like muligheter til å være skapende medborgere.

Kulturtanken, Den kulturelle skolesekken Norge (DKS), er en statlig etat som jobber med kunst og kultur for barn og unge. Avdeling Organisasjon og forvaltning har ansvarsområder innen blant annet drift og utvikling av nasjonal Portal for DKS, IT, arkiv, økonomi, tilskuddsforvaltning, HR, organisasjonsarbeid, rapportering, statistikk og analyse. Avdelingen består av ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder, og vi jobber både selvstendig og teambasert.

Søknadsfristen er nå utløpt.

Ser dere etter nye medarbeidere?

Få stillingsannonsen deres ut på Gamer.no »