Gamer.no: Playerunknowns Battlegrounds - Spilleregler

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 22.10.2018
Sist endret 06.08.2019

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Playerunknowns Battlegrounds som organiseres av Good Game AS, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

§ 1-2 Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som spilles i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere slik det er beskrevet i § 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
 • Et lag oppnår høyest oppnåelige poengsum
 • Et lag står igjen alene som overlevende
 1. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

§ 2-1 Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. Gamer.no, gjennom tilknyttet personell eller administrator, vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

§ 2-2 Felles bestemmelser for online og offline arrangement

Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.

 1. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 2. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator at de er klare.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart befinne seg inne på spilltjeneren hvor den respektive kampen skal spilles.
 4. Lag skal benytte kampens kommentarfelt, kamprapporten på Gamer.no eller annen plattform spesifikt utpekt av admins for kommunikasjon.

§ 2-3 Overganger

For ligaspill gjelder overgangsreglene slik de er beskrevet i Kamp- og konkurransereglementet § 2-4 Overganger.

 1. PUBG har et egendefinert overgangsvindu som stenger 24 timer før 4. serierunde.

Kapittel 3. Kampavvikling

§ 3-1 Servertilgang

Kampene foregår på server som administrator setter opp. Serverinnsitllingene skal være oppsatt i tråd med malen på turneringssiden.

Informasjon om tilgang til serverne vil deles på kampsiden eller i annen egnet forhåndsavtalt kanal.

§ 3-2 Klientinnstillinger

All bruk av scripts er i utgangspunktet forbudt.

 1. Eksempler på cheats og parametre som ikke er tillatt:
  • ESP
  • Radar hacks
  • Wallhacks
  • Speedhacks
  • Aimhacks
  • Hitboks manipulering
  • Teleportering
  • Benytte bugs som gir en fordel overfor motstandere
  • Makroer
  • Spillfilredigering for å fjerne gress eller andre aspekter av spillet
 2. Bruk av tredjeparts software er ikke tillatt. Under følger noen eksempler på software som er forbudt:
  • ReShade
  • SweetFX
  • VibranceGUI

§ 3-3 Spilltjenerinnstillinger

Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert. Kampene skal spilles e-sportmodus med offisielle innstillinger beskrevet i § 7 i SUPER v1.3.0.

§ 3-4 Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 3 perioder. 2 perioder på Erangel, og 1 periode på Miramar.
 2. En periode regnes som ferdigspilt når det står igjen en vinner som beskrevet i § 1-2.

§ 3-5 Oppsett og start

 1. Minimum 48 av 64 spillere skal være på server og klare før en periode kan startes. Dette medfører at alle lag kan stille med 3 spillere. Her følges tidsfrister spesifisert i pkt. 2-2.
 2. Det er krav om opptak. Alle spillere skal ta opp demo av kampen fra eget perspektiv (POV) og lagre den i minst seks måneder etter kampslutt. Det er spillerens eget ansvar å sikre at opptak ikke slettes i denne perioden, for eksempel ved å flytte filene over i egen mappe.

§ 3-6 Feil ved spilltjener

 1. Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før første frag inntreffer skal perioden startes på nytt. Dersom ovennevnte feil oppstår senere i spillet må administrator kontaktes og administrator må vurdere videre poengfordeling og/eller tiltak.

§ 3-7 Frakobling av spiller

Ved kortere frakobling kan spilleren forsøke å koble seg til spillet igjen. Spillet pauses ikke. Perioden spilles uansett ferdig. Spilleren kan bli med i neste periode. Hvis minst 30% av spillerne blir kastet ut av server vil kampen spilles på nytt.

§ 3-8 Andre grunner for omstart av runde

Administrator skal alltid være tilstede som spectator.

 1. Ved tekniske problemer må det vurderes omstart av runden. Under følger en ikke-uttømmende liste over hendelser som fører til omstart:
  1. Administrator får ikke tilgang til eller på annen måte koblet seg til spillet.
  2. Feil innstillinger på server.
  3. Kampen startes før alle er inne på server uten at fristen har utløpt.

Administrator har også mulighet til å kreve at kampen startes på nytt dersom det oppstår andre situasjoner som krever dette.  

§ 3-9 Ved problemer å opprette server

Dersom administrator ikke får opprettet en server i EU, kan det bli opprettet server i henholdsvis RU eller NA.

§ 3-10 Spillerbytter

Spillerbytter er tillatt mellom periodene såfremt innbytteren er en del av laget innen frist for spilleberettigelse.

§ 3-11 Pauser

Det vil ikke være mulig å pause kampen etter administrator har startet den.

§ 3-12 Trener

 1. I kamper som foregår online, er det ikke tillatt med trener, eller kommunikasjon med andre som har tilgang på mer informasjon enn spillerne på laget normalt har.
 2. Ved offline-arrangementer kan arrangøren vurdere å tillate bruk av trener under kontrollerte forhold.

Kapittel 4. Spilleregler

§ 4-1 Bugs, handlinger som ikke er tillatt

 1. Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette resultere i en diskvalifikasjon ifra turneringen.
 2. Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)

 

§ 4-2 Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement § 11-2 pkt 5.

§ 4-3 Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.
 2. Admnistrator legger inn poengfordeling i kampsystemet på Gamer.no
 3. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 4. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

§ 4-4 Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal administrator registrere resultatet i turneringsystemet.
 2. Lagene er selv ansvarlige for å påpeke feilregistrerte poeng ovenfor administratorene.

Kapittel 5. Kommunikasjon med administratorer

§ 5-1 Discord

Administratorene har eget særtegn i Discord og har det overordnede ansvaret for tilhørende server.

 1. Alle lag skal ha minst en representant til stede i Discord til enhver tid (inkludert underveis i kamper).
 2. Representantene må være tilstede 30 minutter før kampen startes. Dersom et lag går glipp av relevant informasjon som trengs for å gjennomføre kampen risikerer laget å regnes som uteblitt.
 3. Administrator har asnvar for å informere om når serveren starter med tydelige tidsfrister. Lagenes ansvar å være inne på server før denne tid.

Kapittel 6. Poeng og rangering

§ 6-1 Poengfordeling

1. plass: 10 poeng
2. plass: 6 poeng
3. plass: 5 poeng
4. plass: 4 poeng
5. plass: 3 poeng
6. plass: 2 poeng
7. plass: 1 poeng
8. plass: 1 poeng
9-16. plass: 0 poeng

+ 1 poeng per kill

§ 6-2 Likt antall poeng etter runde

 • Dersom to lag ender opp på samme totale poeng etter alle perioder er avsluttet vil følgende faktorer avgjøre, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Laget med den høyeste poengssummen for plassering
  • Laget med den høyeste poengsummen i en av periodene
  • Laget med flest førsteplasser

§ 6-3 Likt antall poeng etter endt seriespill

 • Dersom to lag ender opp på samme totale poeng etter alle serierunder er avsluttet vil følgende faktorer avgjøre, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Laget med den høyeste poengssummen for plassering
  • Laget med den høyeste totale poengsummen i en av rundene
  • Laget med den høyeste poengsummen i en av periodene
Til toppen