Blogg

Min første objektive anmeldelse

Eigil har gjort et forsøk på å være 100 prosent nøytral.

Her på Gamer har vi mer enn én gang bedyret at spillanmeldelser per definisjon er subjektive, men etterspørselen etter objektive og nøytrale anmeldelser ser likevel ut til å vedvare hos en liten minoritet. Disse vil jeg nå prøve å imøtekomme og har derfor gjort et tappert forsøk på å forfatte den første 100% objektive og nøytrale anmeldelsen her på verket. Den tilfeldig valgte tittelen er Star Fox 64 3D til 3DS. Håper den faller i smak!

Ny versjon av gammelt spill

Star Fox 64 var et romskytespill som kom ut til Nintendo 64 i 1997, og nå har en ny versjon kommet på markedet med annerledes grafikk og lyd og støtte for 3DS-ens 3D-funksjon. Ettersom det har gått lang tid siden det opprinnelige Star Fox 64-spillet kom ut, finnes det en mulighet for at spillet vil vekke nostalgiske følelser hos dem som fremdeles husker originalen. Om du derimot ikke har spilt originalen, vil Star Fox 64 3D mest sannsynlig ikke ha denne effekten.

Skipet ditt styres ved å bevege styrestikken i et antall ulike retninger, og lykkes du med å gjøre dette vil skipet gå i den retningen du hadde tenkt. Hvor raskt og nøyaktig skipet beveger seg kan antakelig kalkuleres ved bruk av diverse formler og regnestykker, men jeg besitter dessverre ikke den relevante matematiske kunnskapen på dette feltet. Etter gjentatte tester registrerte jeg imidlertid ingen tilfeller hvor skipet ikke adlød styresstikkens kommandoer. Når det gjelder hvorvidt skipet beveger seg på en såkalt «tilfredsstillende» måte vil dette være betinget av dine personlige preferanser og genetiske disposisjoner.

Skytespill med grafikk

Fartøyet ditt kan også avfyre prosjektiler med A-knappen, forutsatt at du trykker hardt nok, og om prosjektilene treffer et fiendtlig skip mange nok ganger vil dette destrueres. Dette er den hyppigste aktiviteten i spillet, og hvorvidt dette har en tilstrekkelig grad av underholdningsmessig verdi vil igjen avhenge av din egen smak og om spillet tilhører den sjangeren du vanligvis foretrekker. For et sannsynlighetsanslag henvises det til statistikk som eventuelt måtte foreligge vedrørende oppslutningen til de ulike spillsjangerne på markedet.

Som andre spill har også dette grafikk, og denne forandrer seg fra bane til bane. Med utgangspunkt i det empiriske faktum at mennesker er ulike og at en universell standard for estetisk appell ennå ikke er etablert tross filosofenes mange forsøk, finnes det ikke godt nok grunnlag for å avgjøre om grafikken er «god» eller «dårlig». En måte å utvide datagrunnlaget og nærme seg en sannhet på kan være å foreta kvantitativ forskning på området for eksempel ved å sende ut spørreskjemaer til et representativt utvalg i befolkningen.

Når det gjelder lengden på spillet, fullførte jeg kampanjen på rundt en time første gangen. Om man skulle velge å basere seg på det faktum at de fleste spill varer lengre enn dette, er det grunnlag for å hevde at kampanjen i spillet er kortvarig.

Konklusjon: Spillet befinner seg på en skala fra 1-10.

(Subjektiv karaktér: 8)

Siste fra forsiden