Norske klubber er positive til e‑sport på videregående skole

– Et viktig steg i riktig retning dersom Norge skal henge med i toppen.

Garnes videregående skole blir Norges første med e-sport på timeplanen.
Garnes videregående skole/Riot/Gamer.no

Fredag ble det kjent at Garnes videregående skole utenfor Bergen starter med e-sport som toppidrettsfag fra høsten. Studiespesialiseringen blir behandlet på samme måte som fotball og håndball på samme skole, med egne lærere, og eksamen og karakter på vitnemålet.

Det nye faget vil utgjøre fem av ukens 30 skoletimer over tre år og følge læreplanen for toppidrett fra Utdanningsdirektoratet.

Gamer.no kontaktet landets fire største e-sportklubber for å høre hvordan de reagerer på denne nyheten. Tilbakemeldingene er udelt positive til tiltaket og betydningen det kan få for norsk e-sport, men de er også nysgjerrig på hvordan faget skal gjennomføres, hva som blir fokuset og hvem som blir lærere og trenere.

Her er responsen vi fikk:

Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb

– Det er flott å se at det dukker opp nye tilbud for unge spill- og e-sportinteresserte, spesielt der det er mulig å videreføre sunne verdier rundt det å spille dataspill. Om skolen klarer å sette sammen et bra program med god kompetanse kan dette være en veldig fin katalysator for mange talentfulle norske e-sportutøvere, mener Remy Bredesen, styremedlem i klubben til Gamer.no.

Han mener dette bidrar til å nå ut til foreldregenerasjonen som kanskje ikke følger så godt med på e-sport.

Remy Bredesen og Oslo Lions Elektroniske Sportsklubb er positive til det nye tilbudet, men opptatt av at skolen skaper gode holdninger i tillegg til den spilllmekaniske og fysiske treningen.
Privat

– Kanskje vil det skape noen morsomme diskusjoner i hjemmet når en sønn eller datter skal søke seg inn på studiespesialisering i det å spille dataspill. Slike diskusjoner er bra, det er kjempepositivt for utviklingen av e-sport at vi lærer andre at det kanskje ikke er så stor forskjell fra annet innen sport, sier han.

Bredesen er spent på hvordan det endelige tilbudet ved skolen blir, og er opptatt av at de skaper gode holdninger i tillegg til den spilllmekaniske og fysiske treningen.

– De kommer nok ganske langt ved å se på programmer som allerede finnes og fungerer godt for andre studier med spesialisering innenfor ulike idretter. Det å skape gode holdninger, et godt miljø og et sunt forhold til dataspill vil nok inngå her. Om de også klarer å få med treningslære og fysisk aktivitet så er et godt fundament lagt. Her finnes det mange gode studier de kan lære av og det er positivt at de har tenkt i disse retninger allerede.

Han tror det kan være lurt av skolen å ta kontakt med et par folkehøgskoler som har noen års erfaring med dedikerte e-sportlinjer, men også skoler i utlandet som har drevet med dette en stund allerede.

– Studiespesialisering innenfor e-sport er ganske nytt i Norge, med unntak av et par folkehøyskoler. Å snakke med disse om erfaringer og kanskje også ta en prat om læreplan innenfor e-sport på skoler i utlandet vil være positivt. Disse har tross alt allerede holdt på noen år og har sikkert fått noen erfaringer de er villige til å dele, som kan resultere i en bedre skreddersydd læreplan for e-sport.

Klubben håper nyheten kan bidra ytterligere til at konkurransebasert dataspilling blir anerkjent, forstått og akseptert i Norge, men er klar på at de mest engasjerte i miljøet fortsatt har et ansvar.

Les også
Anmeldelse: StarCraft II: Legacy of the Void

– Det er viktig at vi som er interesserte i e-sport også hjelper til ved å invitere inn de som kanskje ikke forstår seg på dette, som nevnt tidligere med foreldregenerasjonen og eventuelle diskusjoner som kanskje vil oppstå. Kanskje man skal prøve å komme denne diskusjonen litt i forkjøpet og forklare at det er dette som er mitt mål og drøm når man sitter å ser på en major-turnering, avslutter han.

BX3 Elektroniske Sportsklubb

– Klubben synes dette er en gledelig nyhet, og ikke minst en fin start på året. Må rette stor kudos til Garnes videregående skole for å tørre å åpne for flere muligheter, samt gjøre det mulig å kombinere e-sport med videre utdanning, forteller Steffen Willumsen, styremedlem og medstifter av klubben til Gamer.no.

Han mener det er mange positive ting ved å kombinere ordinær skolegang med noe man mest sannsynlig ønsker å satse på i fremtiden.

Steffen Willumsen i BX3 Elektroniske Sportsklubb (her avbildet under en Telenorliga-sending på VGTV) synes det er alfa og omega hvem som blir lærerne i det nye faget.
VGTV

– Jeg ser for meg at det med stor sannsynlighet blir litt kamp om plassene når de åpner for søknader. De ungdommene som kommer inn vil dra stor nytte av det disiplinære og rutinemessige som man møter på i skolen, og forhåpentligvis tar de det med seg inn i e-sporten også. Det er to vesentlige faktorer for å hevde seg i uansett spill, idrett eller industri, mener han.

– Hva er viktig år man skal trenes opp til å bli en norsk e-sportutøver på toppnivå.

– Det er alfa og omega at skolene henter inn kompetente folk som har noe å bringe til bordet både i form hva som må til for å faktisk bli bedre i gitt spill og hva som kreves av den enkelte. Her kunne folkehøgskolene, som var først ute med e-sportlinjer i Norge, gått i bresjen for akkurat dette.

– For at læringskurven og fremdriften skal bli så optimal som mulig for elevene, er det relativt vesentlig at du har en person som vet hva de prater om, kontra en som kanskje har vært i e-sporten lenge, men aldri vært nærheten av hva det vil si å komme seg til toppen. Det er viktig at de som skal være instruktører faktisk kan undervise og har bakgrunn fra pedagogikk og didaktikk, samtidig som de besitter nok fagkompetanse om selve spillet til at de kommer med verdifull kunnskap.

– Hva betyr åpningen av toppidrett for e-sport for anerkjennelsen av konkurransebasert spilling i Norge?

– Usikkert å si på dette stadiet. Tror nok at innføringen av e-sport i den offentlige skole vil synliggjøre hva elektronisk sport er og hva det går ut på. Samtidig, på sikt, så håper jeg det er med å fjerne litt frykt og stereotyper som kanskje sitter litt dypt hos den eldre garde og dagens foreldre.

Celestial Gaming

– Jeg kan ikke legge skjul på at flere i Celestial Gaming er litt sjalu på dem som får muligheten til å gå ta dette faget. Nå vet vi ikke alle detaljer knyttet til opplegget, så det blir spennende å se hvilke lærere som ansettes, hvordan undervisningen legges opp og hvordan karakterer skal gis ut, forteller Benedichte Breistøl, leder for klubben til Gamer.no.

Hun synes e-sport som toppidrettsfag ved en videregående skole er en spennende utvikling for norsk e-sport.

Benedichte Breistøl er leder for Celestial Gaming. Hun håper skolen lærer bort mer enn bare spillmekanisk kunnskap.
Privat

– Med det er vi ett skritt nærmere allmenn aksept, samtidig som dette forhåpentligvis kan drive e-sportens utvikling videre i en seriøs retning fordi flere da reflekterer på nye aspekter av sporten.

Som sin kollega i BX3 er hun opptatt av at undervisningen fokuserer vel så mye på å være en del av et lag og kommunisere godt, i tillegg til selve spillforståelsen.

– Forhåpentligvis vil undervisningen gi elevene muligheten til å se nærmere på annet enn bare det rent mekaniske, for eksempel hvordan lag fungerer, teori knyttet til motivasjon og samarbeid, og hvordan de personlig kan bli bedre spillere gjennom å tenke og kommunisere bedre.

– Dette gir altså e-sportinteresserte muligheten til å dyrke sin interesse som endel av skolegangen, og kan forhåpentligvis være med på å heve nivået til mange av spillerne, samtidig som de kanskje også vil bli mer motiverte til å gå på skolen fordi de får ta del i et fag de liker.

GamersLeague

– Det er et viktig steg i riktig retning dersom Norge skal henge med i toppen nå som e-sport vokser så fort som det gjør. Vi har i mange år ment at dette kommer til å være en av de største underholdningsarenaene i verden og bare de siste to-tre årene viser at det er dit det går, forteller Kim-Erik Aanes, leder for klubben til Gamer.no.

Han håper at dette kan gi norske spillere en forståelse for hva det betyr å drive med e-sport tidlig i deres karriere.

– Slik ting er nå i dag så virker det som om norske spillere ofte kommer inn i e-sportsirkuset med helt feil premisser, og det gjør at mange sliter litt med å komme seg videre ut i verden. Får man en tidlig forståelse for hva som kreves så står man mye sterkere.

Leder for GamersLeague, Kim-Erik Aanes, synes alt for mange kommer inn i e-sporten med helt feil premisser, og håper det nye faget kan gi en bedre forståelse for hva det faktisk handler om.
Privat

Dette merker de godt i GamersLeague, hvor klubben jobber med både norske og utenlanske spillere.

– De som kommer fra land med gode e-sporttradisjoner har ofte sunnere og bedre holdninger til det å drive med e-sport på profesjonelt nivå.

Akkurat som Lions håper GamersLeague at dette på sikt kan være med på å legitimere e-sport blant foreldregenerasjonen, men først må skolen gjennomføre faget med riktige lærere og trenere.

– Det aller viktigste nå er at prosjektet gjennomføres så godt som mulig og at det brukes kompetansepersoner der det trengs slik at foreldre og folk flest får positive inntrykk av det som er en ny verden for dem. Greier de det vil nye generasjoner enklere få aksept for det de driver med på lik linje med tradisjonell idrett.

For å å komme dit anbefaler Aanes å opparbeide en tidlig forståelse blant elevene for hva e-sport er og hva det egentlig handler om.

– Å sitte foran en datamaskinen og øve kan man i stor grad gjøre selv. Det er alle utfordringene rundt og hvor mye som kreves folk ikke får med seg før de blir med i en større organisasjon. Dette må synliggjøres fra første dag slik at unge spillere vet hva de begir seg ut på og ikke lever i en illusjon hvor de tror at de bare kan spille og gjøre som de vil. I e-sport spiller man for et lag og representerer mye mer en bare seg selv, som for eksempel sponsorer, turneringssponsorer og så videre, avslutter han.

Siste fra forsiden