League of Legends

To norske lag krangler om denne League of Legends-spilleren

Advokat: – Det foreligger et urettmessig kontraktsbrudd.

Dennis «Denden» Bui er midtpunktet i en konflikt mellom The Convention og Oslo Lions.
Benedichte Breistøl

I forrige ukes serierunde i Telenorligaen benyttet Oslo Lions en spiller som er kontraktsbundet til å ikke spille for noen andre norske lag enn Team Convention i 2015.

Den aktuelle spilleren, Dennis Bui (18), signerte i mai en kontrakt med The Convention, som er organisasjonen bak e-sportlaget som senere endret navn til Nix. Avtalen binder spilleren til å ikke opptre for noen andre lag i Norge, med mindre han frigjøres med en utkjøpsklausul.

Kenneth Gaupseth Johansen i Nix Elektroniske Sportsklubb.

Kenneth Gaupseth Johansen er leder for e-sportsatsingen til The Convention, og det er han som signerte den omtalte kontrakten tidligere i år. Laglederen forteller til Gamer.no at laget ba Lions om å ikke benytte seg av spilleren, men at dette ikke ble hensyntatt.

– Lions har valgt å benytte han i sin offisielle kamp mot Nix søndag, selv etter anbefaling fra vår side å ikke gjøre det, da det er kontraktsbrudd. Jeg har også anbefalt et styremedlem i Lions opptil flere ganger om ikke å benytte seg av spilleren, men fikk bekreftet at de hadde besluttet å ta sjansen. Noe jeg mener er svært uprofesjonelt, og ikke minst ulovlig, sier Johansen.

Spilleren: – Kontrakten er ugyldig

Spilleren selv hevder at kontrakten ikke er gangbar ettersom det ikke foreligger en fullmakt fra styret i The Convention som sier at Johansen kan forhandle på vegne av organisasjonen.

– Jeg anser kontrakten som ugyldig, og er dermed en fri spiller. Derfor kunne jeg og valgte jeg å spille for Lions. I mine øyne har ikke Kenneth fullmakt til å skrive under, forklarer Dennis Bui til Gamer.no.

– Johansen viser til en fullmakt gitt av hele styret i The Convention, som du også skal ha sett. Er du kjent med det?

Dennis «Denden» Bui mener kontrakten med The Convention er ugyldig.

– Hvor var den fullmakten da jeg signerte kontrakten? Har han etterpå sagt at den var gjeldende? Det er vanskelig for meg og tro på det når han ikke tok med det i starten av da jeg skulle signere kontrakten, forteller Bui.

– Når et styremedlem forteller at Johansen har fullmakten i orden, er ikke det et sterkt signal om at signaturen er gyldig? Ingen i styret, inkludert styreleder, bestrider Kenneths signatur. De bekrefter at han hadde rett til å opptre på vegne av The Convention.

– Fullmakten var ikke tilstede da jeg signerte den, og her er det også et spørsmål om vinning for Kenneth. Jeg sa allerede nei til å spille for Nix. Forholdet jeg bestrider gjelder hos The Convention. Det er jo to helt forskjellige entiteter. Etterpåklokskap er alltid fint, men ikke når det prøves å gi tilbakevirkende kraft som nå, sier Bui.

Nix: – Trenger ikke skriftlig fullmakt

Les også
Starter e-sportliga for ungdom under 19 år

Johansen i Nix mener det er tull at det må foreligge et skriftlig vedlegg som forteller at han har fullmakt til å gjøre avtaler:

– Det er overhodet ikke nødvendig. Dette har vi forklart gjentatte ganger i dialog med Dennis. Både gjennom undertegnede og styremedlem i The Convention. Hvilke avtaler styret i Convention har gjort med meg, trenger ikke å offentliggjøres. Fullmakter er like gjeldende muntlig som skriftlig. Problemet med muntlige avtaler ville oppstått om jeg og The Convention hadde vært uenig, noe vi ikke er, forklarer han.

– Ble det opprettet dialog med spilleren, eller tegnet en ny avtale i forbindelse med overgangen fra Team Convention til Nix?

– Han fikk tilbud om å være med i Nix, men takket nei. Han skulle ikke spille mer i norsk liga, sier Johansen.

– Hvis han uansett ikke ville fortsette i Nix, hvorfor kunne ikke kontrakten bare bli terminert?

– Kontrakten er signert, og undertegner var klar over konsekvensene. Han har uttalt offentlig at han ikke bryr seg om at han er kontraktfestet, da han ikke ønsker å spille i norsk liga eller lag. Da så vi ingen grunn til å terminere, da vi ønsket å satse på han.

Dennis «Bui» Denden fortalte på GlitterTalks i august at han ikke var interessert i å spille i norsk e-sport.

Johansen henviser til uttalelsen på GlitterTalks i august, der Dennis forteller at han ikke er interessert i å spille i norsk e-sport og derfor ikke trenger å forholde seg til utkjøpsklausulen i kontrakten sin. Han har imidlertid tillatelse til å representere utenlandske klubber.

– Vi ønsker ikke å stå i veien for hans utenlandskarriere, men ettersom vi ønsket å satse på vedkommende så ønsker vi ikke å gi han gratis til norske konkurrenter.

Dennis Bui forteller at han på et tidspunkt fikk et tilbud fra en tyrkisk klubb, men av ulike årsaker ble det ikke noe av dette.

– Grunnen til at jeg sa det jeg sa på GlitterTalks var på grunn av muligheten i Tyrkia. Men da det ikke ble aktuelt lenger kom jeg i kontakt med «Dipzey» (Adrian H. Kjellevik, red. anm) i Lions, som trengte meg for å spille som innbytter for dem denne søndagen.

– Tok du sjansen på at kontrakten var ugyldig ved å spille for Lions?

– Det er ikke riktig å si at jeg tok sjansen. Jeg spurte om korrekt dokumentasjon for at den skulle være gyldig. Når de ikke kan vise til at fullmakt var gitt ved signeringstidspunktet, og heller vise til at de ved spørsmål gir fullmakt i ettertid, så synes jeg det hele er merkelig og useriøst fra The Convention sin side, sier Bui.

– De har klart å produsere en kontrakt, men ikke tilhørende dokumentasjon som ubestridt gir kontrakten gyldighet, legger han til.

Telenorligaen skal se på saken

E-sportansvarlig på Gamer.no og arrangør av Telenorligaen, Stein Wilmann, oppfordret Nix å sende inn en formell klage – noe laget gjorde natt til onsdag. Nå skal administratorgruppa i ligaen se på saken.

– Vi skal sette oss ned i admingruppa og se over saken opp mot gjeldende regelverk i Telenorligaen. Det ligger allerede begrensninger for spilleberettigelse i regelverket, men et potensielt kontraktsbrudd er det første gang vi mottar. Lagene blir kontaktet av Gamer.no på et senere tidspunkt for å forklare sin side av saken, forteller Wilmann.

Samtidig minner han om at norsk e-sport fortsatt er i en utviklingsfase, og at det vil være smutthull som forårsaker situasjoner som dette.

– Disse skal vi etter beste evne etterstrebe for å tette, samtidig som vi ikke setter så strenge krav at det hemmer utviklingen og veksten i norsk e-sport, sier han.

Lions stolte på spilleren

Andreas Grøterud i Lions.

Oslo Lions har ikke rukket å lese klagen i detalj, men mener hele saken må deles i to.

– På den ene siden handler det om disputten mellom The Convention og Dennis Bui, mens den andre saken er Lions' avgjørelse om å bruke spilleren, forteller styremedlem Andres Grøterud, til Gamer.no.

Han forteller at klubben var presset på tid da beslutningen ble fattet søndag kveld.

– I korte trekk er det en kombinasjon av at vi var ekstremt presset på tid da vi skulle fatte en avgjørelse. Johansen i Nix foreslå å utsette kampen en halvitme, men vi ble ikke ferdig med å diskutere dette før kampen måtte starte. Det kunne gått begge veier, og vi valgte å stole på Dennis og det han hadde å si. Så kan man velge å gå i seg selv i etterkant å si at man gjorde rett eller galt, og hva man kan gjøre i fremtiden, sier Grøterud.

– Så Lions har aldri selv sett kontrakten mellom Dennis Bui og The Convention?

– Korrekt

– Er ikke det naturlig å gjøre når man tar til seg en spiller fra en annen klubb?

– Vi har ikke signert Dennis, men brukte han som innbytter i en enkeltkamp. Da må vi kunne forholde oss til at informasjonen spilleren gir oss om sin situasjon som frispiller er korrekt.

– Skal dere bruke han mer denne sesongen?

– Om vi skal bruke han mer denne sesongen så må vi avklare situasjonen sammen med The Convention.

Advokat: – Urettmessig kontraktsbrudd

Gamer.no tok kontakt med advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, som er klar i sin tale rundt denne saken.

– Det høres umiddelbart ut som spilleren ikke har noen sak i det hele tatt. Juridisk sett høres dette veldig klart ut, forteller advokat Gisle Årnes.

– Basert på det faktum som her er beskrevet mener jeg at klubben vil kunne ha et krav mot spilleren på grunn av et urettmessig kontraktsbrudd.

Siste fra forsiden