Oslo-skole forbyr skytespill

Counter-Strike er ut

Elevene ved Nordstrand videregående skole må finne på andre ting enn å spille i friminuttene.

I forrige uke fikk elevene ved Nordstrand videregående skole forbud fra å spille voldelige dataspill på skolens bærbare datamaskiner. Elevene tror regelendringen kommer som en følge av skoleskytingen i det sørlige Tyskland, som ble lenket med Counter-Strike.

– Elevene ble sjokkert over forbudet. Vi reagerte på lærernes uttalelser om at dette var på grunn av massakrene ved skoler i Tyskland og Finland. Ikke på grunn av at man generelt vil stoppe vold på skolen, sier Nordstrand-elev Ole-André Foss til noblad.no.

Og han fortsetter:

– Jeg synes spilleforbudet er et dårlig tiltak, og mener skolen heller bør passe på om enkeltelever faller ut av systemet. Man må være oppmerksom på om noen mobbes, har tilgang til våpen og om noen lever seg for godt inn i skytespillene. Da er det fare på ferde. Å kutte ut voldelige pc-spill er ikke veien å gå for å hindre en massakre. Vi elever har forståelse for hva som er lov og ikke lov. Skolen er jo ikke noe "morosted".

Rektor Torunn Thomassen vil ikke være med på at forbudet utelukkende kommer som en følge av den siste tids skoleskytinger.

– Spill med voldelig tilsnitt er uansett ikke forenlig med skolens formål. Det må være helt klart at vårt IT-utstyr skal brukes til økt læring. Dette er ikke noe nytt, men kun en innskjerping av reglementet vi allerede har, forklarer Thomassen.

Det er spesielt Counter-Strike det advares mot.

– Vi vet at CS har vært spilt i pauser og friminutter også på vår skole. Jeg antar at elevene, etter det som skjedde i Tyskland, nå vil reagere negativt dersom de opplever at dette spilles på Nordstrand vgs, avslutter skolens rektor.

Diskutér artikkelen på forumet

Siste fra forsiden