Tilbake til korstogene

I korsets tegn

Paradox jobber med en oppfølger til Crusader Kings.

For seks år siden slapp Paradox strategispillet Crusader Kings, hvor du som fyrste i det gamle, kistene Europa skulle bygge opp et dynasti. Nå har det omsider blitt offentliggjort at en oppfølger til spillet er under utvikling.

Crusader Kings II foregår i den samme tidsperioden som originalen, og følger Europas politiske og militære liv fra 1066 til midt på fjortenhundretallet. Dette er en kaotisk tid hvor Europa er delt inn i en rekke fyrstedømmer og den katolske kirkens dominans er stor. Paven har erklært at de som drar østover for å berge det hellige landet fra muslimene vil få sine synder tilgitt, og mange av Europas fyrster kaster seg ivrig inn i det første korstoget.

Du spiller igjen en av Europas ambisiøse fyrster og skal knabbe til deg mest mulig av makten på kontinentet. Spillet drives framover av en rekke personligheter du må omgåes for å sikre deg makten, inkludert andre fyrster, biskoper og dine egen mer eller mindre tro tjenere.

For å lykkes må du skaffe deg arvinger som kan videreføre prosjektet ditt og bygge opp prestisje for familien over flere generasjoner. Gjennom århundrene må familien blant annet hanskes med en serie korstog, kirkens innblanding og den mongolske invasjonen.

I tillegg til å leke fyrste med datastyrte motstandere kan du også spille mot opptil 31 andre over nettet.

Crusader Kings II er fortsatt et godt stykke unna, for Paradox regner ikke med å slippe det før i begynnelsen av 2012.

Siste fra forsiden