Momsfritak for datatreff

Lov i nerders favør

Et lovforslag i årets statsbudsjett fritar datatreff rettet mot barn og unge for merverdiavgift.

Tidligere i år krevde skattemyndighetene at det populære datatreffet The Gathering måte betale moms på inngangsbillettene. Slike tilstelninger kan fritas fra moms hvis de regnes som kulturarrangement, og det vakte harme at data-og spillkultur ikke ble regnet som likeverdig med for eksempel idrett.

Finansdepartementet bestemte til slutt at The Gathering kunne regnes som kulturarrangement og fritok dem fra merverdiavgift for både tidligere og fremtidige sammenkomster. Samtidig ble det lovet at vedtaket skulle følges opp med en lovendring i nær fremtid.

Dette løftet har nå blitt holdt, for årets statsbudsjett inkluderer et forslag om endring av merverdiavgiftslovens femte paragraf (side. 138). Treff hvor barn og unge med interesse for spill eller data betaler for å delta skal dermed fritas fra moms i fremtiden.

I tillegg til spill og data foreslår departementet at også relaterte treff skal få momsfritak. Disse inkluderer tilstelinger som handler om brettspill, samlekort, minatyrer og rollespill.

Hvis den nye loven vedtas av Stortinget, skal den tre i kraft fra 1. januar 2009. Går loven gjennom blir den en liten seier for spill som kulturfenomen i Norge, da spilltreff vil få det samme økonomiske privilegiet som andre kulturtilstelninger.

Siste fra forsiden