Anmeldelse

Big Brain Academy

Hvem sa at spill ikke kan være både nyttige og lærerike? Uansett tok han skammelig feil, vanskelig blir det først når de også skal underholde.

Lenge har den menneskelige hjernes fysiske størrelse blitt knyttet opp mot vår mer eller mindre overlegne intelligens. Ukjent for biologene har det imidlertid vært at hjernen vokser og krymper med flere hundre gram daglig. I alle fall om vi kan stole på Nintendo sin egen lommeprofessor.

Det beste av alt er at hjernens masse nå lar seg måle ved hjelp av en Nintendo DS og Big Brain Academy. Gi spillet et par minutter, og det måler din hjerne ned til minste gram. Dette åpner ikke bare for at du kan måle dagsformen, men også for at du kan sammenligne din mentale kapasitet mot venner og fiender.

Mange småoppgaver

Testene er delt inn i fem forskjellige kategorier. Innenfor hver kategori finnes det igjen tre ulike oppgaver i like mange vanskelighetsgrader. Disse spenner over alt fra å kjenne igjen fasonger til enkel hoderegning. Felles for dem alle er at de er tidsbegrenset, slik at det som mest av alt settes på prøve er reaksjonsevnen.

Selv om de fleste av oppgavene er både utfordrende og stimulerende, klarer de aldri helt å underholde. Her dreier det seg kun om å løse flest mulig småoppgaver på den fastsatte tiden. Prestasjonen ligger altså ikke i hvilke du klarer å løse, men hvor mange. Følgelig er følelsen av progresjon, suksess eller fiasko kun knyttet opp mot poengsummen, eller hjernevekten, som presenteres til slutt.

De fem kategoriene er tenk, memorisér, analyser, regn og identifiser. Fem kategorier, tre oppgaver i hver. Enkel hoderegning tilsier at det blir 15 ulike oppgaver å bryne seg på, men flere av dem er nokså trivielle. Det er helt sikkert fornuftig å drive med litt hoderegning, men direkte underholdende er det ikke spesielt lenge.

Noen oppgaver er heldigvis litt mer interessante. I tenkekategorien må du blant annet studere en serie brevvekter for å finne ut hvilken av flere veide gjenstander som er tyngst. På hver side ligger én eller flere gjenstander, slik at løsningen ikke alltid er så opplagt. Her gjelder det å kjapt danne seg et overblikk over vektene.

Strektegninger og mynttelling

I memoriseringsdelen er fokuset på ulike typer kortidshukommelse. Enkelt fortalt testes evnen til å gjenkalle tallsekvenser, lyder og symboler. Analyseringsoppgavenes utfordring ligger i forståelse av rom og struktur. Dette testes ved å telle kuber i en 3D-struktur, finne igjen en gitt rekkefølge av symboler i en mengde og å fullføre deler av strektegninger. Hoderegning hvor oppgavene presenteres som tekst og valg av hvilken side av skjermen som inneholder størst verdi av mynter er eksempler på regneoppgaver. Identifiseringsdelen dreier seg blant annet om å gjenkjenne skyggene til en rekke symboler.

Hjernemassen kan som sagt trenes opp, og det er nettopp det vi har treningsmodusen til. Her kan oppgaver velges individuelt, og du belønnes med medaljer etter prestasjon. Et diagram viser også til enhver tid hvor god du er i de ulike kategoriene. Alvor blir det imidlertid først i prøvemodusen, hvor du utsettes for en tilfeldig øvelse av hver type. Basert på resultatene regnes total hjernemasse og karakter ut. Det er dessuten mulig, og anbefalt, å utfordre venner i flerspillerdelen. Ett eksemplar av spillet er alt som skal til. Du tjener poeng ved å svare før de andre, og svakeste mann velger hele tiden neste oppgave. Oppgavene er nøyaktig de samme, men det hele blir fort litt ekstra interessant i konkurranse med andre.

Oppgavene presenteres på den øvre skjermen, mens den nedre blir brukt til å avgi svar. Det gjør du typisk ved å trykke på riktig svaralternativ med stylusen, men du må blant annet også tegne litt. Uansett oppgavetype faller kontrollene seg helt naturlig, og det er essensielt. Oppgavene blir servert i et slikt tempo at hvert tidels sekund teller. Da har du ikke råd til å fomle. Eller trykke feil. Galt svar gir nemlig minuspoeng og påfølgende hjernesvinn.

Konklusjon

Nyttig og lærerikt? Ja. Gøy? Ikke spesielt. Bortkastet? Ikke hvis du kjøper spillet med det formål å spille 10 minutter daglig for å skjerpe sansene. Underholdningsverdi finner du imidlertid mer av andre steder. Problemet er at spillet, på tross av å gjøre akkurat det man forventer, ikke oppleves som et spill, men mer som en useriøs, digital IQ-test. Litt mindre stress og litt mer hodebry hadde vært på sin plass, og kanskje også mulighet til å slappe av med oppgaver som ikke er tidsbegrenset i det hele tatt. En sudoku-del for eksempel, slik vi så det i Brain Age.

Siste fra forsiden