Gutt lagde Game Boy-bombe

På en amerikansk ungdomsskole troppet det opp en gutt med en litt eksplosiv Game Boy-konsoll.

Livingston Ungdomskole i Houston, USA, fikk en litt spesiell bombetrussel i går. En av elevene ved skolen hadde laget en bombe ved å fylle Game Boy-konsollen med krutt. Navnet på vedkommende kan i følge politiet ikke frigis pågrunn av den angivelig lave alderen på eleven.

Skolen som ligger i fylket ved navn Polk, ble evakuert torsdag ettermiddag etter at en medelev hadde overhørt vedkommende skryte av bomben han hadde laget. Eleven ble arrestert på skolebussen og siktet for å ha bært et ulovlig våpen på skolens område, en såkalt "second degree felony" hvilket er en alvorlig forbrytelse i USA.

Bombens størrelse og mulighet til å gjøre skade er foreløpig ikke gjort kjent.

Siste fra forsiden