– Ingen grunn til momsfritak for nettprodukter

Staten tror Steam og andre innfinner seg med e-momsordningen.

Siste fra forsiden