Med resept på Wii

Flere sykehus tar nå i bruk Wii som et motiverende rehabiliteringsverktøy.

Etter at et sykehus i Alberta, Canada tok i bruk Wii i terapiøyenmed, har flere fått opp øynene for behandlingsmetoden. Nå har også et sykehus i Ohio, USA gitt konsollen en sentral posisjon i behandlingsopplegget for blant annet slagpasienter.

Bowling i Wii Sports er populært på Ohio-sykehuset.

– Jeg synes det er stilig at man kan bruke kroppen sin til å kontrollere bevegelsene i spillet, sier terapaut Robbie Winget ved Dodd Hall Rehabilitation Hospital til Reuters.

Mye spilling

Konsollen inngår i et tradisjonelt opptreningsprogram for pasienter som har mistet deler av sin bevegelsesevne. Disse pasientene spiller blant annet Wii Sports i 30 minutter om gangen, to til tre ganger i uka.

– Dette er mer morsomt en vanlig behandling. Alt blir mer spennende og jeg jobber hardere, sier slagpasient Franklin Perry (51).

Perry har tidligere vært en svoren PlayStation 2-spiller, men har nå blitt hektet på Wii. 51-åringen har nå satt seg to mål: komme seg hjem til jul og skaffe seg Nintendos nye konsoll.

– Jeg håper jeg kan finne en Wii. Alle som kommer på besøk kan spille. Hvis de ikke vil spille, vil jeg fyre opp konsollen selv, avslutter Perry.

Terapaut Winget understreker at Wii-spillingen bare er en del av et helhetlig behandlingsopplegg. Samtidig gjøres det klart at en tradisjonell konsoll trolig ikke ville gjort samme nytte:

– Dette er bare én måte å oppnå visse terapimål. Tanken på å sitte med en vanlig spillkontroller og trykke på noen knapper er ikke motiverende eller interessant i det hele tatt.

Sykehuset i Ohio har for øvrig kjøpt konsollen for egen regning, og har ikke fått noen form for støtte fra Nintendo.

Siste fra forsiden