Mer informasjon om Revolution

IGN har på nytt samlet informasjon om Revolution, mens Nintendo-sjefen Iwata tror Revolution-spill ikke vil koste mer enn GameCube-spill.

I fjor snakket IGN med en gruppe utviklere som jobbet med spill til Nintendo Revolution, og nå har de nok en gang tatt kontakt med kildene sine i industrien. Mange av disse jobber med Revolution-maskinvare og er i besittelse av de endelige systemspesifikasjonene, så de burde med andre ord vite hva de snakker om.

I følge IGNs kilder, skal IBM sin "Broadway"-CPU kjøre på 729 MHz. Dette tallet er høyere enn GameCube sin Gekko-CPU, som kjører på 485 MHz, men da det er snakk om to ulike typer prosessor, betyr ikke disse tallene så spesielt mye. På papiret skal ytelsen til Broadway ligge mellom Gekko og den opprinnelige Xbox-konsollens hovedprosessor.

Hva grafikkprosessoren Hollywood angår, skal denne kjøre på 243 MHz, og det virker i følge IGN sine kilder usannsynlig at den får noen ekstra shadere, slik mange har trodd. Det fortelles også at Hollywood kommer med 3 MB integrert minne for teksturer. Utenom dette skal Revolution visstnok ha 88 MB RAM (oppdelt i 24 MB "main 1T-SRAM" og 64 MB "external 1T-SRAM"). Til sammenligning har Xbox 360 512 MB RAM.

Det er selvsagt flere faktorer enn hovedprosessoren, grafikkprosessoren og minnet som bestemmer den totale ytelsen til konsollen, så det vil være uklokt å trekke forhastede konklusjoner på bakgrunn av denne informasjonen (som dessuten ikke er offisiell). Det som i alle fall ser ut til å understrekes nok en gang, er at Nintendo Revolution ikke kommer til å prøve å konkurrere med Xbox 360 og PS3 på det grafiske området.

Nintendo har selv sagt at de har flere hemmeligheter på lager, så det blir spennende å følge med i tiden før Revolution-lanseringen. Dessverre for oss Europeere har Nintendo-sjefen Saturo Iwata nylig sagt at han ikke tror det blir nødvendig å lansere konsollen over hele verden samtidig bare fordi konkurrentene velger denne strategien, noe som kan bety at Japan og USA får konsollen før oss.

Iwata har forøvrig også kommet med en positiv beskjed til de som frykter dyre Revolution-spill; i et intervju med CNN fortalte han at han ikke kunne tenke seg at noen Revolution-spill ville koste mer enn 50 dollar i USA. Xbox 360-spill koster vanligvis opp mot 60 dollar i USA.

Siste fra forsiden