Krigsforbrytelser i spill

Ny undersøkelse fra Sveits

En sveitsisk undersøkelse har tatt for seg krigsforbrytelser utført i spill.

Selv om det ikke alltid virker slik, er det strenge regler for hvordan krigføring skal foregå i virkeligheten. Disse skal blant annet beskytte soldater mot unødvendig lidelse, beskytte sivile og sivil eiendom, og beskytte fornminner og kulturelle bygninger.

Nå har en sveitsisk gruppe tatt for seg en rekke mer eller mindre moderne krigsspill, og funnet ut om de inneholder situasjoner som i virkeligheten ville være straffbare krigsforbrytelser. Som forventet har letingen gitt mange resultater.

Den kanskje vanligste krigsforbrytelsen har med ødeleggelse av sivil eiendom å gjøre. I mange krigsspill er det fritt frem å ødelegge alt man kommer over, om det er fiender i nærheten.

Call of Duty 4: Modern Warfare får både ris og ros.

Et eksempel er Massive-strategispillet World in Conflict, som lar deg teppebombe hele byer for å kvitte deg med enkelte fiender. Dermed behandles omfattende sivile områder som legitime mål, noe de bare i visse situasjoner er i virkeligheten (avhengig av trusselbildet).

Kirker og andre kulturelle bygninger er også ofte offer for krigerske handlinger i spill. Call of Duty 4: Modern Warfare fikk ros for at det i et oppdrag resulterte i tap å bombe en kirke, men det ble også påpekt at det i samme oppdrag var lov å bombe sivile bygninger og andre steder av kulturell verdi (som en kirkegård). I et annet oppdrag forsvant alle slike regler, og spilleren står blant annet fritt til å angripe en moské.

Andre krigsforbrytelser inkluderer det å bruke flammekaster på kloss hold (Call of Duty: World at War), og skyte soldater som ligger nede eller på andre måter er ute av kamphandlingene (for eksempel i Metal Gear Solid 4). Interessant nok er Splinter Cell: Double Agent et av spillene med flest krigsforbrytelser; superagent Sam Fisher vet åpenbart ikke å holde seg til reglene.

På den andre siden av spekteret har vi det relativt ukjente Close Combat: First to Fight, hvor spillerne konsekvent ble straffet for å begå ulovlige handlinger.

Du kan lese hele rapporten på nettet. Målet for undersøkelsen skal ikke være å anbefale forbud eller regler for hva man får lov til i spill, men en anbefaling til spillutviklere om å ikke gi spillerne feil inntrykk av hva som er lov og ikke i krigssituasjoner.

Studien ble forøvrig gjennomført før Modern Warfare 2 kom ut.

Siste fra forsiden