Sniktitt

Aion: The Tower of Eternity

På med vingene

Fra NCsoft og Asia kommer et nydelig, men konvensjonelt onlinespill.

1: Side 1
2: Side 2

I helga fikk 200 Gamer.no-lesere og undertegnede muligheten til å teste det massive onlinespillet Aion: The Tower of Eternity i en begrenset beta sammen med mange andre europeere. Aion blir utviklet i Korea og ble utgitt der i november 2008, men spillet kommer til Europa og USA senere i 2009. Utvikler NCsoft har en lang rekke massive onlinespill bak seg og Aion har blitt svært godt mottatt i Korea. Det knytter seg derfor stor stor spenning til om spillet kommer til å gjøre det like godt i USA og Europa.

Helgens runde på serverne lot oss velge figurer fra én av spillets grupperinger, og erfaringsnivå 20 var satt som øverste grense. Vi kunne imidlertid velge fritt blant spillets klasser, og fikk en såpass bred spillopplevelse at det var mulig å danne seg inntrykk av hva man kan forvente når spillet kommer i salg til høsten.

En rik verden

Aions historie og verden er laget spesielt for dette spillet. Aion er navnet på guden som skapte verdenen, og dens historie er rik på spektakulære hendelser. Når spillerne trer inn i verdenen må de velge side i en pågående konflikt mellom to spillerstyrte grupperinger. Den ene kalles Elyos (som vi fikk prøve) og den andre er kalt Asmodian.

Elyos ser ut som engler med lys hud og hvite vinger, mens Asmodian har grå hud og mørke vinger etter å ha levd lenge i mørket. Disse to gruppene er i krig, men det er på ingen måte slik at den ene er god og den andre ond. Konflikten stammer fra en filosofisk uoverensstemmelse som handler om deres felles fiende, Balaur.

Balaur er en slags blanding mellom drager og demoner, og de og deres mange tjenere er spillernes hovedfiender. Balaur lever nå i The Abyss, en egen verden som ligger mellom verdenene til Elyos og Asmodian. Gruppen som opprinnelig formet Elyos ønsket fred med Balaur etter tusen år med krig, mens de som grunnla Asmodian ønsket å fortsette krigen til evig tid.

I en gigantisk katastrofe revnet verdenen og skilte Elyos, Asmodian og Balaur fra hverandre. Men ettersom tiden har gått har portaler åpnet seg, og kampen har igjen startet for fullt. Det er i The Abyss at spillere fra Elyos og Asmodian kan kjempe mot hverandre og vinne kontroll over store borger og områder. Det er også her spillerne får bryne seg på de største og sterkeste fra Balaur.

Alle spillere starter som mennesker, men ved erfaringsnivå 10 kan de bli noe som kalles en Daeva og utvikle vinger. Daeva er englelignende skapninger som får mektige evner fra verdens magi, og det er disse som må stå i fremste rekke i kampen mot de onde hos Balaur eller i krigen mot den andre siden i Aions filosofiske konflikt.

Konvensjonelt system

I betaen skapte jeg min Elyos-figur og fikk muligheten til å velge mellom fire velkjente klasser fra rollespillets verden. Disse var kriger, speider, magiker og prest. De fyller alle vante roller som «tank», helbreder eller skadegjørere. Ved erfaringsnivå 10 får spillerne igjen et viktig valg for sin figur, når de må velge en av to retninger.

På denne måten blir det totalt åtte klasser i Aion, da de fire opprinnelige klassene deles i to. Selv om for eksempel de to krigertypene Templar og Gladiator eller de to prestetypene Cleric og Chanter begge har sine helt unike egenskaper, beholder de fortsatt mye felles, og begge krigerne kan fylle rollen som «tank» og begge prestene som helbreder, selv om Templar er mer fokusert på forsvar og Cleric fokusert på helbredelse.

Gradvis utvikler alle klassene flere og flere evner og alle disse må kjøpes av spesielle trenere. Slik får alle medlemmer innen hver klasse akkurat de samme evnene, for det lønner seg selvfølgelig å kjøpe alle du til en hver tid kan bruke. I løpet av de første 20 erfaringsnivåene får du ikke muligheten til å velge noe som helst når du utformer din karakter, bortsett fra hvordan du vil at den skal se ut og hvilke klasse den skal ha.

Du kan ikke påvirke utviklingen av grunnleggende egenskaper, og de evnene du kjøper deg forbedrer seg automatisk. På denne måten blir alle karakterer av samme klasse kun atskilt av hvilket utstyr de har og hvordan de benytter sine evner i kamp.

Etter hvert får likevel alle klasser såpass mange forskjellige evner at de kan gjøre mye spektakulært i kamp, og mange av evnene er avhengige av at de brukes i en bestemt rekkefølge for at de skal kunne benyttes - i såkalte «chains». Det ligger mye taktikk i hvilke evner du skal bruke og akkurat når du skal bruke dem.

Mye av spillets taktikk baserer seg også på samarbeid mellom forskjellige klasser i kamp. Selv om det meste av betaens innhold godt kunne spilles solo, møtte vi likevel mot slutten store utfordringer som måtte løses i grupper med andre.

Her ble det viktig at alle utfylte sine roller som enten «tank», helbreder eller skadegjører. Og samtidig var det viktig at alle greide å benytte seg av sin egen klasses unike muligheter, som for eksempel evnen til å få motstandere til å sove eller å erte på seg fiender så de ikke angrep gruppens mest ubeskyttede individer.

Selv om de første 20 erfaringsnivåene ikke inneholdt noen muligheter til å utforme sin klasses progresjon, kunne vi se at dette kunne åpne seg opp i fremtiden med et system utviklerne kaller Stigma. Vi har enda ikke fått vite hvordan dette systemet fungerer, kun at spillere vil få muligheten til å kombinere evner fra andre klasser til unike egenskaper for sin karakter.

Aions system for utstyrslaging er også relativt konvensjonelt, ved at du lærer deg å lage nytt utstyr gjennom oppdrag og blir belønnet med gjenstander og erfaringspoeng. Akkurat det samme er tilfellet for ressurssankesystemet også, hvor du jevnlig møter personer som ønsker at du skal samle inn metaller eller planter for dem og blir belønnet med erfaringspoeng.

1: Side 1
2: Side 2

Siste fra forsiden