Regjeringen i spillmodus

Kan bety spillavgift

Kultur- og kirkeminister Trond Giske er opptatt av å gi dataspill bedre levevilkår her til lands.

På en pressekonferanse fredag kom det frem at regjeringen vil rette større oppmerksomhet mot spill som medium. Det er da spesielt norske dataspill man vil gi bedre støtte.

Trond Giske går i bresjen for norske dataspill. Foto: Guri Dahl (Statsministerens kontor)

– For å få gode norske dataspill med norsk språk og innhold må det satses, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en pressemelding.

Giske presenterte Dataspillmeldingen, med ulike forslag om tilskudd til lansering av norske spill. Man vil styrke denne ordningen for å få flere norskspråklige spill ut på markedet.

Ifølge kultur- og kirkedepartementet har under én prosent av spillene som omsettes i Norden nordisk språk og innhold. Det til tross for at 96 prosent av barn mellom tre og 13 år har tilgang til maskiner de kan spille på.

Regjeringen vil også vurdere en utlåns- og innkjøpsordning gjennom folkebibliotekene for å øke tilgangen på norske spill.

– Spill er en positiv aktivitet, og en kilde til underholdning og læring. Samtidig må vi ha fokus på tiltak mot problemskapende bruk av dataspill, sier Giske.

Av denne grunnen mener regjeringen også at det er viktig å styrke Medietilsynets opplysningsvirksomhet i forhold til dataspill som ikke egner seg for barn.

Andre tiltak som foreslås i dataspillmeldingen:

  • Videreføre Nordisk dataspillprogram
  • Kartlegge kompetansebehovet i bransjen
  • Styrke kunnskapen om avhengighet av dataspill
  • Regjeringen vil styrke kunnskapen om problemskapende bruk av dataspill
  • Styrke arbeidet for å sikre opphavsrettighetene

Alt vel og bra, men det er muligens vi gamere som må betale for gildet. Giske vurderer nemlig å innføre en sektoravgift på spill, slik at norsk spillbransje får noen ekstra kroner i lomma.

– Dette kan potensielt gi noen titalls millioner, som kan kanaliseres tilbake til norske spill, sier Giske ifølge dagbladet.no.

Siste fra forsiden