Regjeringen lager konkurranse for læringsspill myntet på syriske flyktningebarn

– Vi må nå de syriske barna uansett hvor de er, sier regjeringen.

Deyan Georgiev / Shutterstock

Regjeringen inviterer spillutviklere fra hele verden til en innovasjonskonkurranse med mål om å lage en læringsspill myntet på syriske flyktningebarn. Dette melder de i en pressemelding fredag.

Prosjektet heter EduApp4Syria, og er et samarbeid mellom Norad, NTNU, den internasjonale organisasjonen All Children Reading: A Grand Challenge for Development, mobilselskapet Orange og INEE.

Læring for barn på flukt

App-en skal være et supplement til formell utdanning i arabisk for bar på mellom 5 og 10 år, med et fokus på at den skal kunne brukes der man befinner seg – noe som passer godt til syriske barn som stadig er på flukt eller i områder uten stabile læringsmuligheter.

– Å lære å lese er helt grunnleggende for all fremtidig læring. Vi må nå den oppvoksende generasjonen syrere med læringsmuligheter der de er, enten de er på flukt eller bor i et område der skoler er ødelagt og det ikke er lærere igjen. Jeg håper at vi kan få noen av de beste spillmiljøene i verden til å bli med på å utvikle nye typer spill som både gir mestring og læring, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding om initiativet.

Mange av de syriske flyktningebarna har gjennomgått traumatiske opplevelser. Noe av målet med spillet er derfor også å støtte opp om barn som har opplevd dette, uten at det legges noen tydelige føringer for hvordan dette løses.

15 millioner kroner til videre utvikling

Innovasjonskonkurransen ble faktisk først annonsert allerede i september, men det er først nå den formelle utlysningen finner sted. Alle som ønsker å være med må levere sitt bidrag innen 1. april 2016.

Alle deltagere må levere en enkel prototype av spillet, samt en kort YouTube-video som viser hovedkonseptideeen bak spillet og hvordan appen skal virke mot sluttbrukeren.

Konkurransen skjer i forskjellige faser, der opp til fem utviklere blir trukket ut som kandidater til videre arbeid i første omgang. Opp til tre av disse går så videre til neste fase, der de skal utvikle en alfautgave av spillet. Videre skal opp til to spill plukkes ut til utvikling av en betaversjon, og videre ferdigstilling innen desember 2017.

I kravspesifikasjonen poengteres det også at appen må kunne kjøres på iOS og Android, og at det må være mulig å laste den ned gratis. Det er satt av 15 millioner kroner til utviklingen av én eller flere applikasjoner, og det skal i tillegg bevilges midler til forskning på hvilken effekt spillene til syvende og sist har på barnas læring og situasjon.

Sivilkrigen i Syria har pågått siden begynnelsen av 2011, i begynnelsen med protester mot den sittende regjeringen, som senere utviklet seg til en stor voldelig konflikt mellom forskjellige grupperinger. Flere enn fire millioner har flyktet fra Syria i løpet av krigen, der 2,8 millioner anslås å være barn.

For noen år siden kom det et spill som søker å skildre hverdagen til de som rammes av krig.
This War of Mine er et viktig og brutalt møte med krigens herjinger »

Siste fra forsiden