Starter nettsted for barnespill

Gamer.no og Nettavisen går sammen om økt fokus på spill og underholdning for barn.

Nettavisen og A-pressen Digitale Medier lanserer i løpet av sommeren Barnetid.no, et nettsted for foreldre med spillinteresserte barn mellom 3 og 13 år. Veldig få gjør noe redaksjonelt for denne målgruppen.

– Det finnes ingen medier i dag som satser på dataspill for barn. Dette hullet skal vi fylle med Barnetid.no – et redaksjonelt nettsted som retter seg mot foreldre. Samtidig blir det et trygt område hvor barn og unge selv kan lese om og prøve nye spill, og utveksle erfaringer, sier Tor-Steinar Nastad Tangedal, redaktør i Barnetid.no og Gamer.no.

– Spill er ufarlig, morsomt og lærerikt. Et godt underholdningsalternativ. Målet vårt er å gi gode råd til foreldre som ønsker å oppleve dataspill sammen med barna sine, sier Tangedal videre.

Ny journalistikk

Barnetid.no er et samarbeid mellom Nettavisens Spillmagasinet.no og A-pressen Digitale Medier sitt Gamer.no.

Siden lesergruppen er radikalt forskjellig fra det både Gamer og Spillmagasinet har i dag fordrer det en ny type journalistikk. Kunnskap og daglig interesse er ikke på samme nivå som i spesialist- og breddesegmentet der Gamer og Spillmagasinet har vært tidligere.

– Vi har jobbet hardt for å få på plass en redaksjon der vi skriver for foreldrene til spillinteresserte barn. Kunnskap og læring, samt underholdning og glede er nøkkelord for oss, sier spillansvarlig i Nettavisen, Lars Wærstad.

Innholdet vil inkludere guider, tester, kommentarer og featurestoff om barnespill. Etterhvert vil nettstedet også ta for seg film og annen underholdning for barn i denne aldersgruppen. En egen seksjon på nettstedet vil være forbeholdt barna, med egne underholdningselementer som skal gi disse et tilbud allerede fra de først kommer i kontakt med en datamaskin.

God distribusjon

Det er allerede på plass partnere som skal sikre stor distribusjon innenfor nettverket, blant annet hos Nettavisen. Samtidig jobbes det videre med andre samarbeidspartnere for å sikre enda større distribusjon av dette innholdet.

– Den unike sammensetningen av kompetanse innen spillsegmentet og distribusjonen via Nettavisen og A-pressen gjør det naturlig for oss å utvide vår spilldekning til også å omfatte dette segmentet, sier prosjektleder for Barnetid.no, Claes Halvorsen i A-pressen Digitale Medier.

Siste fra forsiden