Dungeons & Dragons

Stort drama i Dungeons & Dragons-miljøet

Kontroversielt utkast til lisensendring har skapt opptøyer blant spillere og skapere.

Wizards of the Coast

En planlagt endring i lisens-systemet til det populære bord-rollespillet Dungeons & Dragons har skapt furore i miljøet de siste ukene. Det var Gizmodo som først omtalte de lisensendringene.

Wizards of the Coast, selskapet som står bak D&D, gikk på fredag ut med et delvis dementi av de ryktede endringene, og beklaget situasjonen.

Dette kom samtidig som rykter om innskrenkninger og brutale prisøkninger på tjenester.

Wizards of the Coast

Dramaet nådde et høydepunkt midt i uka, da en mengde spillere begynte å avlyse abonnementer på den offisielle ressurs-nettsiden DnDBeyond. Mange gikk så langt som å be om å få brukerkontoene sine slettet fra tjenesten. Handlingen er mer dramatisk enn å kun si opp abbonementet, siden det å slette brukeren vil fjerne alt av produkter de tidligere har kjøpt.

Boikotten gikk viralt gjennom nettsider som reddit.com og flere grupper viet til D&D og rollespill generelt.

Endringer i lisens-ordningen

Misnøyen startet da den øvre ledelsen i Hasbro og Wizards of the Coast begynte arbeidet med å oppdatere en eksisterende lisens for D&D, kalt OGL 1.0(a) (Open Gaming License).

Hva er Open Gaming License?

Vis mer

OGL 1.0(a) handler ikke om reglene i spillet, men er en lisens som gjør at spillere og fans kan benytte seg av det offisielle regelsettet for å lage nytt materiale til spillet – og potensielt tjene penger på dette, uten å bekymre seg for rettslige problemer fra Wizards sin side.

Avtalen gir ikke egentlig spillerne rettigheter de ikke automatisk har under amerikansk lov, men uttrykker disse i noe mer klar og forståelig tekst – og setter tydelige begrensninger på Wizards selv, der det skulle være gråsoner eller noe udefinert.

Wizards planla å oppdatere denne lisensen i forbindelse med en kommende større oppdatering av selve spillet, og sendte et uferdig utkast av den nye teksten til flere partnere, utviklere og andre aktører. Denne teksten ble deretter lekket til allmennheten, som ikke mottok endringene spesielt godt.

Mange i D&D-miljøene så endringene i den nye versjonen som et drakonisk forsøk på å hevde eierskap over alt av tredjepartsmateriale som skapes for D&D, eller til og med hindre at slikt materiale skapes eller deles fritt, slik det alltid har blitt gjort.

Wizards of the Coast

Tidligere har D&D eksistert under lisensavtalen OGL 1.0(a), som i stor grad stiller kjernematerialet i D&D fritt for skapere som ønsker å utvide innholdet i spillet.

Det nye tekstutkastet synes å sette mye strengere begrensninger på hva slags produkter og materiale som kan skapes i tilknytting Dungeons & Dragons, i tillegg til mekanismer for å la D&D-eierne kreve royalties, eller ta over eierskapet helt og holdent.

Kanskje det mest drastiske er at Wizards of the Coast hevder endringene har tilbakevirkende kraft på tidligere versjoner av spillet – såkalt deautorisering av lisensen – noe selskapet har alltid lovet at de aldri vil gjøre, og det er uklart om de engang kan gjøre.

Brudd med partnere

Kobold Press og Wizards of the Coast

Vis mer

Kobold Press har tidligere utelukkende jobbet med materiale til D&D og beslektede systemer.

De har jobbet direkte for Wizards som partner og utvikler for noe av det offisielle materialet i D&D 5E (den nåværende utgaven).

De skrev for eksempel eventyret Hoard of the Dragon Queen for D&D, og har i tillegg gitt ut en mengde tilleggsmateriale under den eksisterende lisensen.

Dette ble så klart møtt med alt fra skepsis til raseri – blant dem som lager innholdt ved å bruke D&D, og i den allmenne spillerbasen ellers.

Det tok ikke lang tid før noen av de større aktørene i miljøet tok grep for å vise sin egen misnøye, og gi støtte til miljøet som de selv har oppstått fra.

Forrige uke gikk selskapet Kobold Press ut med kunngjøringen om et nytt spill som skal gi spillere et fritt alternativ til D&D. Spillet er gitt kodenavnet Project Black Flag.

Andre, som den populære nettpodcasten Critical Role, har uttrykt seg mer forsiktig, men lener likevel mot den mer deregulerte siden av debatten.

En alternativ, uavhengig lisens-avtale

Paizo og Wizards

Vis mer

Paizo hadde også tidligere vært en partner av Wizards, og utgiver av spillmagasinene Dragon og Dungeon.

Pathfinder var en videreutvikling av D&D 3.5, og var mulig fordi 3.5 fremdeles var dekket av OGL 1.0(a).

I tillegg var mange av spillutviklerne hos Paizo tidligere ansatte hos Wizards, og veteraner av D&D 3.5.

Torsdag forrige uke kom Paizo – utgiveren av D&Ds største konkurrent, Pathfinder – med sitt svar på situasjonen ved å kunngjøre sin egen lisens-ordning, kalt Open RPG Creative License – eller ORC.

ORC skal være et system-agnostisk rammeverk (altså at det er uavhengig av hvilket spill det er snakk om), og det skal være åpent for alle rollespill-utviklere å benytte seg av det.

Ved annonseringen kunne de allerede bekrefte at en rekke ledende aktører allerede var med, inkludert Paizo selv, Kobold Press, Chaosium, Legendary Games, og «en stadig større liste av utgivere».

Paizo

I tillegg skal ordningen styres uavhengig av noen av deltakerene, for å hindre at personlige finansielle interesser forstyrrer det felles rammeverket.

Foreløpig ligger ansvaret hos advokatfirmaet Azora Law, som ble grunnlagt av Brian Lewis, en av de som opprinnelig skapte Wizards sin OGL. Planen er at det etterhvert skal opprettes en «non-profitt»-organisasjon som skal administrere arbeidet.

«Vi rullet en éner»

Ledelsen i Wizards of the Coast hadde planlagt et svar på klagene i forrige uke, men måtte utsette denne to ganger, når andre dårlige nyheter kom dem i forkjøpet.

Dette er riktig nok ikke første gang Wizards of the Coast/Hasbro har prøvd å endre OGL-en

Vis mer

I forbindelse med Dungeons & Dragons 4th Edition (den forrige utgaven fra 2008) ble den gamle lisensen satt helt til side, og spillet lansert under Game System License (GSL)-avtalen, som var langt mer til Wizards sin fordel enn det OGL 1.0(a) var (eller OGL 1.1 ville være).

Denne endringen – og D&D 4th Ed. som helhet – var upopulær nok til at D&D mistet en stor markedsandel når spillutvikleren Paizo gav ut spillet Pathfinder.

I denne forstand skapte Wizards sin største konkurrent ved å gi ut D&D 4th Ed.

Forrige fredag kom til slutt Wizards uttalelse, hvor de i praksis la seg flate.

Uttalelsen presiserer hvorfor de ønsket å gjøre endringer i avtalen i utgangspunktet.

  1. De ønsker bedre redskaper for å skjerme spillet og miljøet fra hatefulle ytringer og diskriminasjon. Dette har vært et problem tidligere, og er et ønsket element fra miljøet.
  2. De ønsker å beskytte spillet fra uærlige aktører – spesielt innen crypto/NFT-industrien, som ikke eksisterte da OGL-en først ble utformet.
  3. De ønsker også å gjøre det klart at OGL-en skal gjelde og beskytte spillere, og mindre aktører på spiller-nivå – ikke store selskapers kommersielle hensikter.
Wizards of the Coast

De innrømmer helt åpent at utkastet som ble lekket (og som ikke er ment som noe annet enn et utkast) er fullstendig utilstrekkelig for å fremme disse ideene, samt fostre miljøet slik de ønsker, og slik den gamle avtalen har gjort.

Ledelsen forteller i uttalelsen at «det er klart fra reaksjonen at vi rullet en éner. Det har blitt klart at vi ikke kan nå alle tre målene, og samtidig holde oss sanne til våre verdier.»

Videre forteller de at arbeidet med avtalen vil fortsette, men at fremtidige utkast ikke vil inkludere de mest kontroversielle punktene, som royalties eller avlisensering. «Du vil eie innholdet du skaper. Vi vil ikke.»

Like før helgen kom en ny melding som lover om at Wizards of the Coast vil holde påfølgende diskusjoner om endringer i lisensen i mer åpne og gjennomskuelige former, og alt materiale gitt ut under OGL 1.0(a) vil forbli urørt.

Her tydeliggjør de også hva lisensen faktisk regulerer og hva som dekkes av andre, uendrede avtaler.

Hvordan dette blir mottatt gjenstår å se. Misnøyen og skepsisen er fremdeles stor i miljøet.

LES OGSÅ: Vårt inntrykk av Baldur's Gate 3 så langt: – En betryggende smakebit på fremtidig suksess»

Siste fra forsiden