Demo: King Arthur: The Role-playing Wargame

Total War møter rollespill

Spennende strategispill har fått demo.

King Arthur: The Role-playing Wargame er et strategispill med rollespillelementer lagt til en mytologisk utgave av England. Her spiller du den legendariske kongen ved samme navn, og målet ditt er å samle de stridende gruppene i det gamle England til én nasjon.

Arthurs private hus?

Dette gjør du ved å gradvis bygge opp riket og erobre naboene dine en etter en. Til å hjelpe deg har du tolv av Englands mektigste og tapreste krigere. Disse er selvsagt ridderne av det runde bord.

Som Total War-spillene kommer King Arthur med en kombinasjon av turbasert strategi og taktisk kamp i sanntid. Samtidig inkluderer det, som tittelen tilsier, rollespillelementer.

Rollespillelementene er sentrert rundt ridderne. Du starter ikke med alle tolv, men må samle dem etter hvert som du erobrer landet. I løpet av spillet kan du sende ridderne ut på eventyr, og disse tar form av små historier hvor du må ta en serie valg.

Krig i middelalderen.

Eventyrene skjenker ridderne nytt utstyr og erfaringspoeng, men også Arthur påvirkes av valgene de tar. Hvis ridderne for eksempel allierer seg med hedenske krefter blir Arthur en mindre kristen konge, og mer i takt med ånder og alver. Hvis du tar mange nok valg i en retning låses det opp nye enheter, helter og krefter.

King Arthur: The Role-playing Wargame er tilgjengelig på diverse digitale distribusjonsportaler, og hvis du har lyst til å prøve spillet kan du nå laste ned en nesten 2 GB-stor demo. Det sies ikke noe om hva den inneholder, men du finner den i alle fall her:

Mer info er å finne på spillets nettsted.

Siste fra forsiden