Barn spiller mye

Barn spiller mer nå enn før pandemien. Det bekymrer foreldre

Barn spiller mer under koronapandemien.
amanda tipton, flickr (CC 2.0)

En undersøkelse utført av IPSOS på vegne av Blå Kors tyder på at barn spiller mer nå en før coronapandemien. Hele 44 prosent av foreldrene som deltok i undersøkelsen sier at barnet har spilt mer, og 55 prosent av de som har deltatt er bekymret for utviklingen.

Foreldrene er mest bekymret for at barnet skal bruke for mye tid, og for at det skal bli avhengig av spillingen.

8 av 10 av foreldrene sier at de er usikre på hvordan de skal forholde seg til at barna spiller, mens 52 prosent melder at de ikke er interessert selv i spillingen deres.

Samtidig har foreldre blitt mindre bekymret for at spillingen skal gjøre barn usosiale. Mens det var 42 prosent som følte på det i 2020, har dette sunket til 29 prosent i 2021.

– Kan få «tunnellsyn»

Hanne Backe-Hansen i Blå Kors mener foreldre bør forstå at spilling er en del av deres identitet og selvforståelse. Hun tror det og er lett å få et litt ensidig fokus på tidsbruken.

– Det som ofte skjer når foreldre blir bekymret, er at man kan få litt «tunnelsyn» på spillingen. Foreldre bør generelt bry seg mindre om hvor mye tid barnet bruker på spilling, og bry seg mer om hva de spiller og hvem de spiller med, råder hun.

I fjorårets medieundersøkelse fikk vi nye tall på hvor mange barn som spiller. Hele 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene fortalte da at de spiller jevnlig . Til sammenligning svarte 96 prosent og 63 prosent av jentene i samme undersøkelse i 2018. Alle de spurte i medieundersøkelsen var mellom 9 og 18 år.

Siste fra forsiden