Gaming og barn - Medietilsynet

Antallet jenter som spiller dataspill vokser stort

Samtidig har 58 prosent av barna brukt penger på spill over nett.

Profesjonell spiller fra LyncConf 2018.
www.lyncconf.com/ (CC BY 2.0)

I en fersk undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at andelen jenter som spiller dataspill har økt de siste årene.

Skjermbilde av graf som viser andel som spiller, hentet fra undersøkelsen.
Medietilsynet

Hele 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene forteller at de spiller jevnlig i årets undersøkelse. Til sammenligning svarte 96 prosent og 63 prosent av jentene i samme undersøkelse i 2018. Alle de spurte er mellom 9 og 18 år.

Avtar med alderen, men mindre enn før

Skjermbilde av tidsreisegraf på alderstrinn hentet fra undersøkelsen.
Medietilsynet

Samtidig viser undersøkelsen at antallet som spiller avtar med alderen. For guttene holder det seg relativt jevnt, med et fall mellom 9 og 15-18 år fra 98 prosent til 92 prosent. Jentene faller derimot enda mer av – mens 91 prosent av jenter på 9-år spiller, faller tallet til 62 prosent når de når 15-18-årsalderen.

For jentene var tallet var mye lavere i 2018, der kun 41 prosent av jentene fortsatt spilte innen de ble 18 år.

Disse spillene er mest populære blant barna.
Medietilsynet

De forskjellige aldersgruppene er naturlig nok også opptatt av forskjellige spill. De yngste guttene og jentene spiller mest Roblox, Minecraft og Fortnite, mens spillsmaken igjen skiller seg for de eldre. Guttene i aldersgruppen 17 til 18 spiller mest Counter-Strike, FIFA, Grand Theft Auto V og Minecraft, mens jentene i samme alder oppgir The Sims, Candy Crush, Minecraft og Grand Theft Auto V som mest populært.

Majoriteten har brukt ekte penger i spill

Undersøkelsen tar også for seg kjøpsvanene til de unge, noe som er særlig interessant i kjølvannet av flere debatter om såkalte «loot bokser» og mikrotransaksjoner. 58 prosent av de spurte sier de har kjøpt noe med ekte penger i spill, enten på egen hånd, eller via foreldre. Samtidig forteller seks av ti av de som på egen hånd har kjøpt noe i spill at de konfererte med foreldrene sist gang de kjøpte noe i et spill. Andelen som sier at de har kjøpt noe i spill øker med alderen.

At så mange har brukt penger i spill burde ikke overraske mye, siden flere av de mest populære spillene for de unge har muligheter for tilleggskjøp, slik som «Battle pass» i Fortnite eller FUT-kortpakker i FIFA.

Medietilsynet fremla også en del påstander om spilling som de ba utvalget svare på:

Oversikt over hvor enige utvalget er i påstander om gaming.
Medietilsynet
Les også
«Kom deg ut av horehuset, de skyter!»
  • Gaming er sosialt
  • Gaming gjør meg flinkere i engelsk
  • Jeg lærer mye av gaming
  • Gaming er en fin måte å oppleve historier på
  • Jeg bruker mye penger på gaming
  • Når jeg spiller på nettet får jeg stygge kommentarer

I samtlige tilfeller var det en overvekt av gutter som sa seg enige i påstandene, mens jentene var mer avmålte. Se mer i grafene til høyre.

Undersøkelsen er basert på et utvalg på 3395 barn og unge i alderen 9 til 18 år, og alle som deltok svarte i en skoletime via et spørreskjema på internett. Utvalget er hentet fra 51 skoler over landet, med god representasjon i alle alderstrinn og mellom fylker. Spørsmålene ble besvart mellom desember 2019 og januar 2020. Medietilsynet har vektet utvalget mot befolkningstall for aldersgruppen.

Les hele rapporten om barn og gaming på Medietilsynet.no »

Siste fra forsiden