– Det finnes betydelige vekstmuligheter for norsk spillbransje

Kulturdepartementet fikk stor utredning om spillutvikling i Norge.

Kulturminister Trine Skei Grande mottok utredningen fra prosjektleder ved Oslo Economics, Aleksander Bråthen.
Ketil Frøland/Kulturdepartementet

I begynnelsen av desember 2017 hyret Kulturdepartementet inn konsulentfirmaet Oslo Economics for å kartlegge den norske spillbransjen. Målet var å analysere stykrer og svakheter knyttet til utvikling av spill i Norge, og onsdag 14. februar var rapporten omsider ferdig.

Etter å ha snakket med over 40 norske studioer og andre aktører både her hjemme og internasjonalt, har Oslo Economics konkludert med at det finnes betydelige vekstmuligheter for spillproduksjon i Norge. Samtidig står bransjen overfor noen vanskelige utfordringer som kan hindre videre vekst.

Begrensede ressurser

Ifølge rapporten scorer norsk spillbransje høyt når det gjelder kompetansenivå, med flere selskaper som er dyktige til å produsere og markedsføre spillene sine. For å virkelig lykkes er man imidlertid avhengig av suksess utenfor Norge, og der mener Oslo Economics at vi ofte kommer til kort.

Til tross for sterk vekst de siste årene er Norge fortsatt en knøtt på verdensscenen, og bransjen består hovedsakelig av små selskaper som ikke har nok ressurser til å strekke seg høyere. Fordi spillnæringen i Norge er liten og tilbyr lavere lønn enn i mange andre land, er det også vanskelig å rekruttere seniorkompetanse, som igjen kan gjøre det vanskeligere å ekspandere.

På det jevne melder Oslo Economics om at den norske spillbransjen ikke er synlig nok, hverken her hjemme eller internasjonalt. En konsekvens av dette er at private investorer vet lite om spillnæringen, og derfor styrer unna. Dermed blir utviklerstudioene avhengige av offentlige støtteordninger for å få hjulene til å gå rundt.

Konflikt mellom spill og film

Støtteordningene for spill i Norge beskrives som «relativt velfungerende», og de med en god idé har gode muligheter for å få finansiell hjelp. Oslo Economics påpeker riktignok at støtten stort sett bare gjelder innholdsutvikling, og ikke salg, markedsføring og selskapsbygging.

I tillegg omtales det som uheldig at spill er plassert som en bibeskjeftigelse hos Norsk Filminstitutt. Ifølge rapporten er ressurspersoner hos NFI i utgangspunktet positivt innstilte til spill, men at støtteordninger til film og spill kommer fra samme pott skaper en konflikt om tilskudd.

Oslo Economics anbefaler derfor at regjeringen revurderer hvilken sektor spill skal ligge under, for å lettere støtte opp under spillbransjen. Samtidig konkluderer rapporten med at bransjen selv må ta på seg et økt ansvar for å bedre synlighet i offentligheten.

Kulturminister Trine Skei Grande uttrykte glede over rapportens innhold, og fortalte at den nå vil legges til grunn for regjeringens videre arbeid med spill:

– Her ligger det store muligheter i det internasjonale markedet for norske produsenter, det er veldig spennende i et gründerperspektiv fordi veldig mange spillutviklerne i Norge har startet opp for seg selv. Og mot barn og unge ligger det stort potensiale i krysningen mellom spill og skole, fortalte Grande.

Du kan lese rapporten i sin helhet her »

Siste fra forsiden