Sniktitt

– Er PC-en død som spillplattform?

Spill- og maskinvare-gigantene om framtida

PC Gaming Alliance la tirsdag fram deres versjon av PC-spillingens framtid.

LEIPZIG (Gamer.no): I det som knapt kan beskrives som noe annet enn en graf- og statistikk-bonanza tok PC Gaming Alliance for seg hvordan markedet ser ut akkurat nå. Selv om organisasjonen ikke er mer enn noen få måneder gammel, er den fylt med mange av de mektigste selskapene innen feltet, og navn som Nvidia, Dell, Microsoft, Epic, Activision, Blizzard, AMD og Intel har alle gått inn under denne paraplyen. Alliansens leder, Randy Stude, var imidlertid klinkende klar på hva som er hensikten med denne sammenkomsten:

Randy Stude fra PC Gaming Alliance under tirsdagens foredrag. (Foto: Kent William Innholt/Gamer.no)

– PC Gaming Alliance dreier seg om en gruppe med selskaper som har kommet sammen for å ta en lederrolle overfor PC-en som plattform. Vi ønsker å være med å styre hvilken vei PC-spilling beveger seg i fremtiden, fortalte han.

På presentasjonen alliansen holdt tirsdag var det først og fremst forskningen deres som havnet i søkelyset. Stude kunne fortelle at planen er å offentliggjøre en årlig rapport om hva som er status for PC-spill-industrien, og at denne vil foreligge om få måneder – men allerede nå kunne alliansen by på en rekke tall og resultater.

Det er verdt å gjøre oppmerksom på at de fleste av tallene som følger kommer fra en organisasjon med klare egeninteresser i markedet undersøkelsen beskriver. Likevel virket panelet, med Epic Games' Mark Rein og en asiat vi ikke fikk navnet på, oppriktige i sine forsikringer om at estimatene og regnestykkene er av det konservative slaget.

Men PC-en var ikke død

– Hvor mange her har hørt folk snakke om at «PC-en som spillplattform er død», ville Stude vite. Mange nikket bekreftende, som Stude regnet med.

– Vi er her for å spørre om den virkelig er død. 70% av utviklere arbeider akkurat nå med et PC-spill. Riktignok er det en del av dem som jobber med PC-utgaven som en av flere plattformer, men poenget her er at utviklerne ikke har forlatt plattformen. Til det er den for levedyktig.

Stude viste så til hvordan volumet av PC-er utklasser all konkurranse.

"Utviklerne har ikke forlatt PC-plattformen. Til det er den for levedyktig."
Randy Stude, PC Gaming Alliance

– Det er mulig dere har hørt dette fra før, men det ser altså ut til at vi innen året er omme vil ha passert én milliard datamaskiner på verdensbasis. Innen 2015 anslås tallet å være to millarder.

Hvor antar man at denne nye milliarden med PC-brukere vil komme fra?

– Mange av våre alliansepartnere ser eksplosiv vekst kvartal for kvartal i land som Kina og Korea, og det er klart at disse og andre asiatiske land er sentrale kilder til nye brukere.

Spørsmålet er hva slags spill disse nye spillerne vil henvende seg til for underholdning. En plansje kommer opp med noen forslag, som inkluderer Battlefield Heroes og Quake Live. Men Stude vil videre.

Les også
Actionrollespill utsettes

– Når det gjelder vanlig butikksalg av spill i årene fremover, tror vi tendensen vil være flat og stabil. Samtidig tror vi digitalt distribuerte vil vokse stadig mer.

Asia størst

Stude viser nå flere plansjer for å demonstrere hvordan markedet fordeler seg for øyeblikket. I følge alliansens estimater står det nord-amerikanske markedet for 2,67 milliarder dollar i omsetning, mens markedet de beskriver som Europa, Afrika og Midt-Østen til sammen havner på 3,50 millarder dollar. Men kanskje mest overraskende for oss i vesten er PC-spillsalget i Asia og Oseania, som overgår begge de andre markedet i alliansens undersøkelse, og ender opp på 4,22 milliarder dollar.

Mark Rein fra Epic Games ønsker en enklere standard for systemkrav. (Foto: Kent William Innholt/Gamer.no)

– Alt i alt snakker vi om et PC-spillmarked verdt omtrent 11 milliarder dollar, oppsummerer Stude, noe som brått høres mindre imponerende ut når han utdyper med å fortelle at det totale videospillmarkedet er estimert å ende opp verdt omtrent 57 milliarder dollar i 2008.

Det er med andre ord snakk om anslagsvis 46 milliarder dollar som tilhører konsoll- og håndholdtmarkedet på verdensbasis i 2008. Alliansen mener imidlertid at det er et sentralt tall som vanligvis overses når denne typene regnestykker settes opp – og det er maskinvaresalg.

– Maskinvare omsetter etter våre estimater for rundt 30 milliarder dollar i år, for PC-spill-baserte kjøp. Dermed havner PC-spill-bransjen totalt på 41 milliarder dollar.

Stude og PC Gaming Alliance mener dette gir et langt bedre bilde av den økonomiske virkeligheten enn om man ser utelukkende på spillsalget.

Roy Taylor fra Nvidia ønsker imidlertid å klargjøre hva de ønsker med disse tallene.

– Vi gikk mange runder frem og tilbake, også med eksterne analyseselskaper, før vi endte opp med disse tallene, som representerer hva vi alle følte oss komfortable med å offentliggjøre. De er imidlertid ment som et utgangspunkt for diskusjon. Om få måneder vil vi tilgjengeliggjøre en mer detaljert rapport om maskinvare og programvare.

En felles standard for systemkrav i spill

Et annet inititiativ fra alliansens side er et initiativ for å forenkle virkeligheten for brukerne når det gjelder å finne ut om maskinen deres er rask nok til å kjøre spill A eller B. Ideen er å etablere en spesifikasjon av hvor godt en gitt PC må kjøre en rekke kjente spill for å godkjennes – og om du har en slik PC vil du kunne være trygg på at alle spillene som krever samme spesifikasjon også vil kjøre tilfredsstillende.

Epics Mark Rein var tydelig rundt dette:

"Man ville ikke forvente å kjøpe et nytt spill på konsoll og ende opp med noe som hakket og slet seg gjennom 15 bilder i sekundet."
Mark Rein, Epic Games

– Det vi ønsker er at folk skal kunne gå i butikken og si at de ønsker å kjøpe en PC for å spille på den, og at de skal være trygge på at det de får er tilfredsstillende for nettopp det formålet. Vi vil ikke at du skal måtte tenke på én og én tittel her, men at du skal føle deg trygg på at det vil passe til en hel flokk med spill.

Ideen er imidlertid ikke å kreve at alle må ha en dyr super-PC hjemme, forklarer Rein.

– Det er klart at det vil være forskjell på maskiner også fremover, men ideen er altså at selv om du har en forholdsvis enkel maskin, så skal det være slik at så lenge den oppfyller kravene til spesifikasjonen vår, så skal du få en ordentlig, glimrende spillopplevelse.

Det kan late til at noe av inspirasjonen til dette foretaket har vært å finne hos konsollene.

– Man ville ikke forvente å kjøpe et nytt spill på konsoll og ende opp med noe som hakket og slet seg gjennom 15 bilder i sekundet, og på samme måte ønsker vi at du ikke skal kunne kjøpe en «spill-PC» uten å samtidig vite at du får den opplevelsen du er ute etter når du kjøper et nytt spill.

Avsluttende tanker

Det ser ut til at PC Gaming Alliance fortsatt har mye forskning å gjøre og mange tiltak å sette i verk i månedene og årene som kommer, men en ny forskningsrapport kommer i alle fall til høsten. Som nevnt er det naturlig å se på kilden når man skal tolke tallene som legges frem for disse markedene, men om inntrykket representantene fra alliansen gav tirsdag er noe å gå etter, er det en forholdsvis fattet og fornuftig forsamling som har gått sammen for å forene krefter for PC-ens sak.

Det er hevet over enhver tvil at disse selskapene har økonomiske motiver for å gjøre PC-spilling større. Men med tanke på at PC-en, blant annet i kraft av å være en nær ikke-proprietær plattform, fortsatt er en av de mest dynamiske spillplattformene som finnes, er det lett å tenke at litt mer fokus på PC-spilling bare kan være et gode.

Siste fra forsiden