Fireglow med nytt Sudden Strike-spill

Fireglow har akkurat kunngjort Sudden Strike: Resource War, et sanntidsstrategispill hvor fabrikker og drivstoff spiller en viktig rolle i gameplayet.

Sudden Strike: Resource War tar for seg andre verdenskrig, og er basert på faktiske historiske hendelser. Det opprinnelige Sudden Strike var et av de første spillene som gjorde suksess ved å droppe det økonomiske aspektet av krigføringen, og derfor kommer det som en aldri så liten overraskelse at Sudden Strike: Resource War fokuserer på nettopp ressurser. Ressursinnsamlingen er imidlertid litt annerledes i dette spillet enn i gjennomsnittlige strategispill.

Rundt om på slagmarken vil du finne fabrikker, og disse produserer enheter. Ulike fabrikker produserer ulike typer enheter. Utviklerne nevner at det finnes fabrikker som produserer infanterisoldater, stridsvogner og fly. For å få forsterkninger må du okkupere disse fabrikkene og vokte dem mot fiendens angrep. Hvis fienden får tak i fabrikken er det han som får forsterkningene. Fabrikker kan også ødelegges (og rekonstrueres etterpå, men denne rekonstrueringen vil være tidkrevende og kostbar).

Fabrikker er ikke de eneste bygningene på slagmarken, og noen ganger er du avhengig av, for eksempel, å kontrollere et kraftverk for at en eller flere av fabrikkene dine skal fungere. Det er også mulig å overta forskningslaboratorier og lignende, som fører til at fabrikkene dine kan produsere oppgraderte enheter.

Drivstoff er et annet viktig konsept i dette spillet. Alle kjøretøyene dine bruker en eller annen form for drivstoff, og hvis stridsvognene dine går tomme for drivstoff midt i en nøye koordinert offensiv sier det seg selv at situasjonen raskt kan bli veldig vanskelig. Kjøretøy kan få fylt opp tanken ved hjelp av tankbiler og stasjonære drivstofftanker eller depoter.

Spillet kommer naturligvis med gode muligheter for flerspiller, og Fireglow mener at fokuset på fabrikker og drivstoff fører til at flerspillermoduset i Sudden Strike: Resource War blir et av de beste på markedet. Om dette virkelig er tilfelle gjenstår å se, men disse konseptene høres unektelig svært spennende ut.

Spillet kommer med over 300 ulike enheter og lar deg spille som 7 ulike nasjoner (Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Sovietunionen). Enspillerdelen har fire kampanjer og ti separate historiske oppdrag, og i tillegg kommer spillet med ti flerspillerkart for to til fire spillere. Dessuten kommer det med en kart-editor som gir deg mulighet til å lage store kart hvor opp til åtte spillere kan kjempe mot hverandre.

Sudden Strike: Resource War blir det siste spillet som bygger på Fireglow sin gamle 2D-motor. I utgangspunktet virker det litt merkelig at Fireglow kunngjør et 2D-strategispill først etter at de har kunngjort to 3D-strategispill (Sudden Strike III og Strangers), men Sudden Strike: Resource War vil bli gitt ut i løpet av august eller september, altså langt tidligere enn de to andre spillene selskapet arbeider med. Det er CDV som vil gi ut spillet.

Siste fra forsiden