Gamer.no beklager til Mohammed Barzinje og Riddle

Saken om kjøp av plass var ikke grundig nok.

Mohammed Barzinje her fra DigitalityX 2016.
Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

Tirsdag 4. april publiserte redaksjonen i Gamer.no en sak om et angivelig brudd på Telenorligaens regler som skulle ha skjedd mellom 21. og 22. august 2015. Vi anklaget Mohammed Barzinje i Riddle for å ha brutt en regel i Telenorligaen da han kjøpte en plass i ligaen fra en annen klubb.

At det ble foretatt et salg og kjøp av en plass i Telenorligaen stemmer, og bevisene for at dette har skjedd er vi sikre på at er korrekte. Derimot viser reglene, slik de var formulert på det tidspunktet, at det ikke var lov å selge en plass i ligaen, men den sier ingenting spesifikt om kjøp. Paragraf 1-5-4 i daværende regelverk var formulert slik:

Salg av tildelt plass i offisielle Gamer.no-serier -og turneringer er strengt forbudt. Brudd på denne regelen vil straffeforfølges så langt det mulig lar seg gjøre.
– Fra , gjeldende høsten 2015

I vår artikkel fremstår det som om Barzinje sto for regelbruddet, men med denne oppklaringen viser det seg at han kun har vært en medvirkende part ved å kjøpe en plass som det ikke var lov til å selge. Dermed har vi anklaget Barzinje spesifikt for å ha brutt en regel, uten at vi hadde et godt nok grunnlag for det.

Vi baserte vår tolkning av reglene på en e-post sendt til media da reglene ble endret høsten 2016 – vi misforsto formuleringene om endringene i hva som var tillatt av kjøp og salg. Vi oppfattet det også som allment kjent i miljøet at både kjøp og salg var forbudt inntil 2016, selv om reglene på det tidspunktet altså er mindre presise enn dette.

Her burde redaksjonen i Gamer.no sjekket nøyaktig hvordan reglene for kjøpt og salg var formulert, og burde jobbet hardere for å få innsyn i eldre regelverk. Hadde dette blitt gjort, hadde saken sett annerledes ut. I tillegg nevnte vi klubben Riddle der Barzinje er involvert i den opprinnelige saken, uten å ha belegg for at Riddle hadde noe med saken å gjøre. Vi beklager til Mohammed Barzinje og Riddle for de uriktige opplysningene, og justerer den publiserte saken til å vise de faktiske forholdene.

Når vi nå velger å publisere denne beklagelsen skyldes det at vi ser på det som viktig å korrigere oss selv og opplyse om det når vi gjør feil.

Redaksjonen i Gamer.no er ikke ansvarlig for driften eller beslutninger tatt av Telenorligaen. Redaksjonen har ikke innflytelse på avgjørelser som tas av Telenorligaen, og Telenorligaen har ikke innflytelse på redaksjonelle avgjørelser.

Siste fra forsiden