Høyesterettsdommer lager spill

Retten er satt

En tidligere amerikansk høyesterettsdommer jobber med et spill som skal lære ungene om rettssystemet.

En blogg på Wired-nettverket kan melde om et uvanlig spillprosjekt fra USA. Uvanlig grunnet deltagelsen til en dame som er godt opp i årene, og i tillegg har tjent som høyesterettsdommer i over 20 år.

Den engasjerte dommeren heter Sandra Day O'Connor, og er involvert i et spillprosjekt som skal lære amerikansk ungdom om rettssystemet og den dømmende makten i statene. O'Connor ble nominert til høyesterettsdommer av Ronald Reagan tidlig på 80-tallet, og tjente fram til 2006.

Kanskje Sandra Day O'Connor har hentet inspirasjon fra Phoenix Wright-spillene?

Kunngjøringen kom under en tale hun holdt ved Parsons The New School For Design, en skole som er dedikert til visuelle medier. Anledningen var en konferanse om dataspill.

– Hvis noen hadde fortalt meg at jeg skulle tale på en konferanse om digitale spill etter jeg trakk meg fra retten, så ville jeg tenkt at de hadde fått for mye å drikke, spøkte O,Conner under talen.

I opplysningens tjeneste

O'Connor samarbeider med professor James Paul Gee fra Wisconsin-Madison-universitetet om spillet, og etter planen skal det være ferdig i 2009. Spillet har fått navnet Our Courts, og lar spilleren ta på seg rollen som en person fra enten den dømmende, lovgivende, eller utøvende makt i samfunnet.

Spilleren må forholde seg til virkelige problemstillinger. Målet er å lære dem hvordan de kan analysere og løse problemene, men også hvordan de kan få sin stemme hørt av sine representanter i staten.

O'Connor håper spillet kan bidra til litt god, gammeldags folkeopplysning og motvirke en bekymringsverdig trend hun ser i det amerikanske samfunnet:

– Bare en tredjedel av det amerikanske folk kan navnet på alle tre delene av styringssystemet, men to tredjedeler kan nevne en dommer på American Idol.

Likevel er har hun forhåpninger for ungdommen og ny teknologi:

– E-post, blogger, nettverk på Facebook. De unge kan føre an og bli hørt gjennom redskapene som tilhører deres generasjon.

Siste fra forsiden