Hot Coffee-søksmål gjort opp

Husker du?

Saken fra 2005 er forhåpentligvis ute av verden.

Kontroverser over voldelig eller snuskete spill er vanlig kost i bransjen, men for noen år siden ble britiske Rockstar angrepet over innhold i Grand Theft Auto: San Andreas som ikke en gang var normalt tilgjengelig i butikkutgaven.

CJ feirer med en burger

Noen spillere hadde oppdaget at man med små justeringer i spillets kode kunne låse opp et minispill med simulert sex. Rockstar hevdet først at dette ikke var noe de hadde laget, men det ble etterhvert klart at endringene som ble gjort for å låse opp minispillet var så minimale at det allerede måtte ha vært lagt inn av utvikleren.

Rockstar risikerte å få en høyere aldersgrense på San Andreas, men de unngikk dette ved å slippe en ny utgave uten minispillet i koden. Trass i dette ble Rockstar og eier Take-Two saksøkt av sinte forbrukere.

Take-Two kom til enighet med disse i 2007, og tilbød å erstatte deres originale utgave av spillet med den rene versjonen. Nå har Take-Two også kommet til enighet med en annen gruppe saksøkere, og dermed er saken forhåpentligvis ute av verden for godt.

Dette oppgjøret gjelder anklager fra en aksjonær om at Take-Two forledet dem og forbrukerne. De hevder selskapet brukte for mye penger i 2004, og derfor slapp San Andreas på markedet tidligere enn planlagt.

Det hevdes at Take-Two hadde full kjennskap til det smått pornografiske (dog skjulte) innholdet. Når det ble hevdet at minispillet ikke fantes i koden løy de dermed til kundene og aksjonærene. Ved å slippe det populære spillet skal Take-Two ha økt verdien av sine aksjer, og topper i selskapet skal også ha bedrevet innsidehandel. Selskapets aksjonærer skal heller ikke ha fått god nok informasjon om tilstandene.

Totalt blir oppgjøret på 20 millioner dollar. Take-Two betaler rundt fem millioner dollar av dette, mens forsikringsselskap dekker de resterende 15.

Siste fra forsiden