Feature

Kommentar: Fremtidens massive onlinespill

Hvem tør være modige?

I hvilken retning bør morgendagens MMO-spill utvikle seg?

1: Side 1
2: Side 2
3: Side 3

Demokrati

Hvis våre virkelige verdens idealer både er gode, logiske og prisverdige, burde det vel ikke være umulig å se mer av dem i virtuelle verdener også? Massive onlinespills største utfordring er å få flere til å begynne å spille enn de som slutter å spille. Hvis spillet lykkes med dette vil det ha kontinuerlig vekst. For å ha noen som helst kjangs for å få det til må det massive onlinespillet holde på de fleste av sine spillere svært lenge.

Star Wars: The Old Republic er ambisøst og nytenkende.

En god måte å bidra til at spillerne holder seg interessert lenge er å ta deres klager, ideer og meninger på alvor. Et godt forhold til spillersamfunnet er uhyre viktig for alle utviklere av massive onlinespill, så den neste generasjon innen sjangeren bør absolutt forsøke å gjøre dette forholdet best mulig.

En mulighet for både å knytte spillutviklerne og spillersamfunnet tettere sammen ligger rett og slett i å innføre vårt virkelige styresett i et virtuelt univers – altså gi spillerne en reell mulighet til å være med å utforme spillets fremtid gjennom egne demokratiske valg. Det høres kanskje farlig ut for spillutviklere å gi fra seg noe av kontrollen over deres eget produkt til spillerne, men hvis vi tenker nøye over saken vil et slikt system ha en enorm styrke.

Det ville selvfølgelig være umulig for utviklerne å gi fra seg all kontroll, men for at demokratiet ikke bare skulle være en illusjon måtte noe virkelig makt også ligge hos spillerne.

Utvikleren kunne for eksempel gi spillerne muligheten til å avgjøre hvilke type nye elementer som skulle utvikles og hvilke av de gamle som i størst grad trengte forbedringer. De forskjellige valgmulighetene spillerne fikk ville selvfølgelig først blitt utformet av utviklerne, som visste hva de realistisk kunne regne med å klare.

Lytt mer til spillerne

De fleste utviklere av massive onlinespill utfører allerede mange spørreundersøkelser av sine spillere, og stoler ofte i ganske stor grad på disse tilbakemeldingene. Dette systemet ville bli tatt et stort skritt lengre hvis utviklerne faktisk måtte ta spillet i den retningen deres spillere ønsket.

– Hvem vet vel bedre hva et massivt onlinespill behøver enn den kollektive hjernen til alle som spiller det?

For at demokrati virkelig skal fungere er det utrolig viktig at så mange deltar som mulig. I et massivt onlinespill kan høy deltagelse nesten garanteres ved at alle som stemmer får en liten belønning og hvis valgprosessen er ganske kort.

Hvem vet vel bedre hva et massivt onlinespill behøver enn den kollektive hjernen til alle som spiller det? Jeg mener det er naivt å tro at de som lager dataspill vet så mye bedre hva et spill trenger enn de som spiller det. Individuelt kan mange spilleres meninger ofte virke ville, urealistiske og problematiske, men som et kollektiv tror jeg spillsamfunnet kan ha mye visdom.

Den åpenbare styrken ved et slik system er at spillerne øyeblikkelig vil føle seg mer verdsatt og som en viktigere del av spillverdenen. Det skulle kanskje bare mangle når noen av dem kanskje bruker tusenvis av timer på ett og samme spill. I tillegg tror jeg mange spillere ville se lysere på sitt massive onlinespills fremtid, hvis de visste at dets spillersamfunn virkelig ble hørt gjennom et demokratisk system.

Det er likevel verdt å merke seg at hvis en spillutvikler virkelig implementerte et slik system hvor spillerne fikk være med å avgjøre spillets videre utvikling, måtte selskapet til en hver tid ha ressurser nok til å gjennomføre de valgte mulighetene og være klare for å ta sine spillere fullt på alvor, hvis ikke ville det demokratiske systemet kun bli en hul gimmick.

Konseptbilde fra The Secret World, det neste MMO-spillet fra Funcom.

Et av verdens mest kompliserte og originale massive onlinespill, Eve Online, har allerede en liten demokratisk prosess. Her kan spillerne stemme frem forskjellige kandidater som får møte utviklerne og fortelle dem hva de håper kan bli forbedret og fornyet i spillet. Mitt forslag for et nytt og virkelig moderne massivt onlinespill er likevel å ta spillerne enda mer seriøst og innføre et sterkt demokrati.

Konklusjon

Dette er kun noen av mine tanker om hvordan massive onlinespill kan ta noen steg nærmere mot å bli virkelig virtuelle verdener. Verdener som gjenspeiler relevante politiske realiteter. Verdener som kontinuerlig er i forandring og utvikling. Verdener som virkelig er dynamiske og går i symbiose med sine spillere. Verdener som gir sine spillere reell makt gjennom en demokratisk prosess og ser på dem som partnere i stedet for melkekuer for penger.

Hvor lang tid det tar før vi ser utviklere som er flinke og modige nok til å ta slike valg vet jeg ikke, men jeg tror det er gode sjanser for det ikke tar alt for lang tid før vi får se noen som tør prøve seg. Siden dette kun er noen få forslag på hvordan massive onlinespill kan utvikle seg videre, er jeg sikker på at dere lesere har mange flere. Hva slags nye og spennende elementer mener dere morgendagens massive onlinespill bør inneholde?

1: Side 1
2: Side 2
3: Side 3

Siste fra forsiden