League of Legends – LCS-streik

League of Legends-ligaen ble truet av streik – lite ble oppnådd

LCS Summer Split går som planlagt etter at en truet streik ble avblåst.

Riot Games

Summer Split-sesongen av den nordamerikanske League Championship Series (LCS) har startet opp igjen, etter en dramatisk walkout-streik, med de første kampene den 14. juni.

Ligaen arrangeres av League of Legends-utvikleren Riot Games, og var opprinnelig forventet å starte ved månedsskiftet – men kommer nå etter en to ukers utsettelse. Dette var for å håndtere en streikeakjson knyttet til endringer rundt hvordan klubbene var forventet å håndtere akademilag og fremveksten av nye spillere i de profesjonelle miljøene.

Bakgrunnen for krisen

Problemet oppstod da Riot gjorde endringer i reglene knyttet til deres utviklingsliga North American Challengers League (NACL). Ligaen, som ble introdusert i fjor, skulle hjelpe nye, lovende spillere ta steget opp til profesjonell e-sport ved å gi økt erfaring og synlighet til akademilagene knyttet til de profesjonelle klubbene, gjennom en egen liga.

NACL hadde første oppstart i vår, og skulle bestå av 16 lag – ti akademilag støttet av de ti klubbene som deltok i LCS, og seks halv-profesjonelle lag. Dette betydde at de ti klubbene i LCS var alle forpliktet til å støtte akademilag, noe ikke alle mente de hadde økonomi til å gjøre i lengden.

LCSPAs svar etter avgjørelsen om å fjerne kravet om akademilag.
LCSPA

Riot ble forespurt – av klubbledelsene – om å endre dette kravet da vårsesongen begynte. Den 12. mai gikk de med på dette og fjernet forpliktelsen til å støtte akademilag i NACL, «for å støtte den fortsatte, langsiktige suksessen til lagene og det profesjonelle e sport-økosystemet i Nord-Amerika.»

Spillernes fagforening, League Championship Series Players Association (LCSPA), som representerer alle spillerne i ligaen, varslet gjennom en lengre uttalelse på twitter at denne avgjørelsen gjorde at «opp til 70 spillere, trenere og managere ville miste jobben, over natten».

– Den uhørte beslutningen om å ødelegge NACL mindre enn en måned før starten av 2023 NACL Summer Split uten plan – og uten forvarsel – er en flekk på [Riots] ledelse. Riots beslutning om å eliminere NACL-mandatet var i direkte motsetning til uttalelser som ble gitt til [LCSPA] av Riot-ledelsen gjennom samtaler tidligere i år om fremtidige NACL-endringer. Riots e-sport-ledelse ga LCSPA forsikringer om at ingen endringer ville bli gjort i 2023 så sent som for en uke siden.

Bekymringen synes berettiget, for størsteparten av klubbene la ned NACL-lagene kort tid etter avgjørelsen, og kun 3 av 10 lag var i stand til å returnere til neste sesong. NACL, som helhet, ble redusert fra 16 til 10 lag.

Spillere støttet walkout – Riot svarte

Adm.dir. i LCSPA, Phillip Aram, truet med walkout og streik, og kalte inn til møte i fagforeningen den 28. mai, hvor de 50 spillerne som skulle delta i LCS ville avgjøre foreningens reaksjon til situasjonen.

– Hvis vi har 26 av 50 av LCS-spillere som er villige til å gjøre noe, kan jeg fortelle deg med en gang, ligaen kommer ikke til å kjøre, fortalte Aram til e-sport-journalisten Mikhail Klimentov.

LCSPAs varsel om streikeaksjon.
LCSPA

Da avstemmingen i fagforeningen var ferdig, hadde 90% av spillerne stemt for å godkjenne streike-aksjon mot Riot og walkout fra LCS-ligaen.

Foreningen gjorde det klart at de først og fremst ønsket å spille, men at dette var nødt til å skje under bedre omstendigheter. De var villige til å stå sammen i denne saken nettopp fordi den var så viktig, og de så seg nødt til å tvinge partene til forhandlingsbordet.

De innledende kravene fra foreningen stod som følger:

 • Riot må garantere LCS-minimumskontrakter for det påfølgende året for fem spillere som vinner NACL Summer Finals.
 • Riot må forplikte seg til en inntekts-pott for spillerlønn på $300 000 per NACL-lag per år.
 • Det må opprettes en ordning for opprykk og nedrykk i VALORANT-stil mellom LCS og NACL.
 • Riot må innføre en 3/5-kontinuitetsregel for å gi spillere fra oppløste NACL-lag førsteprioritet når det gjelder å opprettholde sine plasser i den kommende NACL-sesongen, hvis et flertall fortsetter å konkurrere sammen.
 • Det må opprettes bestemmelser for å tillate LCS- klubber å samarbeide med andre tilknyttede lag for kostnadsdeling.

Utsettelse med fare for avlysning

Riot tok dette med fullt alvor og svarte raskt på de innledende kravene, men påpekte at noen av kravene var økonomisk uholdbare slik de var formulert. Andre måtte være klubbenes ansvar, og dermed forhold som ble avgjort mellom spillerne og klubbene, selv. Og punktet om tillatelse samarbeid mellom klubber og lag var allerede på plass.

Siden avstemmingen kom så nær sesongstart, så de seg også nødt til å utsette den med to uker slik at de fikk tid til å føre en ordentlig dialog med spillerne og foreningen.

Samtidig varslet de at det ikke var rom for å utsette sommersesongen mer enn to uker, siden det ikke ville tillate nok tid til å gjennomføre ligaen før resultatene var nødt til å stå klare.

Hvis partene ikke kunne komme til enighet på den tiden, ville Riot se seg nødt til å avlyse LCS-ligaen – og konsekvensen av det ville være at ingen av lagene ville være kvalifisert til 2023 Verdensmesterskapet (2023 Worlds Championship League).

LCSPA varsler om streikebrytere.
LCSPA

Gitt dette tidspresset var det ikke lenge før partene var samlet rundt forhandlingsbordet. Likevel var det raskt tvil om hvor sterk posisjon spillerne hadde, med rykter om streikebrytere fra dag én, og spillere som ble kritisert for manglende solidaritet mens forhandlingene pågikk.

Resultatet av aksjonen

Streiken varte ikke lenge nok til å alvorlig true ligaen, og den 9. juni kunngjorde partene at de var kommet til enighet. LCS, LCSPA og representanter fra lagene hadde møttes jevnlig i løpet av uka, og hadde utformet et sett med tiltak som skulle bidra til å støtte opp om spillernes bekymringer.

De følgene tiltakene var resultatet av forhandlingene:

 • En ny forretningsmodell for NACL, i tillegg til de tidligere forpliktede $300 000, som deler inntekter mellom ligasoperatøren og deltakende lag, for å drive mot langsiktig bærekraft.
 • En ny forretningsmodell for NACL, i tillegg til de tidligere forpliktede $300 000, som deler inntekter mellom ligasoperatøren og deltakende lag, for å drive mot langsiktig bærekraft.
 • Forbedringer av NACL-styringsmodellen, inkludert lagkontrakter (Team Participating Agreement – TPA) og en kontrollprosess for de deltakende klubb-organisasjonene.
 • Minimum 30 dagers varsel og krav om sluttvederlag for spillere som tjener opptil 1,5 ganger ligaens minstelønn og minimum to ukers oppsigelse for ikke-lokale [ikke-amerikanske] LCS-spillere (spillere og lag står fritt til å forhandle vilkår utover dette).
 • Opprettelse av en arbeidsgruppe mellom lag og LCSPA for bedre å optimalisere scrim-planer.
 • Forsterkning av helseforsikringskrav for internasjonale LCS-spillere når de ankommer USA.
 • Forbedring av arbeidsprosedyrer mellom LCS, LCSPA og klubber for å fortsette samtaler rundt utviklingen av konkurranselandskapet i Nord-Amerika.

(Punktet om helseforsikring for internasjonale spillere kom etter et tilfelle hvor en spiller flyttet til USA for å delta på et amerikansk lag, men fant at han ikke var dekket av forsikringen før han formelt begynte på laget.)

NACL var fremdeles redusert til 10 lag for kommende sesong (3 lag fra NCL-klubber og 7 semi-proffe lag), og det er ikke gjenopprettet noen form av kravet om at NCL-klubber skal støtte akademi-lag.

Resultatet har blitt møtt med både misnøye og glede av miljøet, men dette kompromisset synes for mange å bære ånden av et mer langsiktig prosjekt.

Begge parter synes å ha fått noe ut av prosessen, og det er nå et grunnlag for videre stabilitet som kan bygges på – selv om ingen fikk akkurat det de ville.

Siste fra forsiden