MMO-spillere bytter kjønn

Menn spiller kvinner, kvinner spiller menn

To tredjedeler av kvinnelige MMO-spillere bruker mannlige spillfigurer, mens halvparten av mennene spiller kvinner.

Gamespot har fått tak i en ny studie utført av Nottingham Trent University, hvor man har undersøkt hva slags kjønn spillerne av massive flerspillerspill velger for spillfigurene sine.

Er det en «hun» eller en «han»?

Her har man funnet ut at 54 prosent av alle mannlige spillere velger å spille som kvinnelige figurer, mens hele 68 prosent av alle kvinnelige spillere velger mannlige figurer.

Mennene forklarte at ved å velge kvinnelige figurer, opplevde de å bli bedre behandlet av andre menn. Kvinnene forklarte at de velger mannlige figurer for å unngå uønsket oppmerksomhet fra mannlige spillere.

Studien tok for seg 115 spillere, hvorav 83 var menn og 32 var kvinnelige. Forskerne bak studien innrømmer at antallet spurte er relativt lavt, noe som kan ha konsekvenser for hvor representativt resultatet er.

Forskerne konkluderer med at det å velge kjønn for spillfiguren kan ha en effekt på måten man spiller på, interaksjon med andre spillere, og medlemskap i laug.

I tillegg mener de at resultatet støtter teorien om at den kvinnelige personligheten ser ut til å ha en mengde positive sosiale attributter i et miljø dominert av menn.

Siste fra forsiden