Norske spillkritikere organiserer seg

Ny forening

Tidligere denne uken ble Spillkritikerlauget en realitet.

Filmkritikere har hatt det lenge, nå har også norske spillkritikere fått sin egen forening. Onsdag denne uken ble nemlig det første møte i Spillkritikerlauget avholdt i Oslo.

Her hadde man samlet 15 av medlemmene i den nye organisasjonen for å gå igjennom vedtekter, samt velge en formann og et styre. Etter avstemning ble styrekonstellasjonen slik: Jon Cato Lorentzen (formann), Mikael Harstad Groven (nestformann), Rune Fjeld Olsen, Jarle Hrafn Grindhaug og Snorre Bryne. Filip Mauricio Fløgstad og Magnus Tellefsen ble vararepresentanter.

Spillkritikerlauget er lett inspirerte av Dansk Spilråd, som også er ganske ferske.

Hovedmålet til organisasjonen skal ifølge vedtektene være å styrke kunnskapene om dataspill som kulturopplevelse i samfunnet. Å være et nasjonalt nettverk for spilljournalister og kritikere der disse kan diskutere bransjen og videreutvikle sin kompetanse og sine fagkunnskaper gjennom foredrag, undervisning, workshops og nettforum. Og til sist å samarbeide nasjonalt og internasjonalt med organisasjoner, foreninger og institusjoner som beskjeftiger seg med spill- og spillkultur.

Medlemsskap i lauget er åpent for alle myndige personer som aktivt jobber med journalistisk formidling av spill i Norge. Med «journalistisk» menes upartisk formidling gjennom et medie – for eksempel print, TV, blogg, redaksjonell nettside, radio, podcast, web-TV.

Mer informasjon om Spillkritikerlauget finner du på deres nettside.

Siste fra forsiden