Statsbudsjettet 2023

Øker støtten til dataspill med 5 millioner

Får støtte i et vanskelig budsjettår.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder finanstalen for Stortinget.
Peter Mydske/Stortinget

Torsdag 6. oktober la Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem Støre-regjeringens første statsbudsjett.

I budsjettet foreslår regjeringen å øke støtten til Filmfondet med 20 millioner kroner, der 5 millioner er øremerket satsing på dataspill og spillkultur. Om forslaget består når det endelige budsjettet er ferdig, betyr at den totale potten for bevilgninger til dataspill økes fra 54 millioner kroner til 59 millioner kroner i 2023.

Økningen følger opp økningen på 29 millioner til samme felt i statsbudsjettet for 2022.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) viser til at annenhver nordmann under 45 år spiller dataspill daglig, og peker på at det er en viktig sosial og kulturell arena som trenger et løft.

– Budsjettøkningen skal bidra til mer bredde og kvalitet i dataspilltilbudet, sier Trettebergstuen i en pressemelding.

Pengene skal blant annet sikre et større mangfold og formidling av både spill og film i Norge, samt bidra til å øke kompetanse og etablere flere møtepunkt mellom investorer og nye aktører.

– Folk skal kjenne seg igjen i historiene som fortelles. Det er viktigere enn noen gang at vi får frem flere og nye stemmer i fortellingene man får via film og dataspill, legger Trettebergstuen frem, og peker på at pengestøtten vil bidra til dette.

Vanskelig budsjettår

Statsbudsjettet 2023 preges av en periode med presset økonomi, med flere rentehevinger, høye strømpriser og den usikre situasjonen i krigen mellom Ukraina og Russland som noen av faktorene som spiller inn. Regjeringen anslår i statsbudsjettet at prisene vil stige 4,8 prosent i år. Dette er mer enn lønnsveksten til de fleste.

– Et sterkt film- og dataspilltilbud gjør at vi får tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet. Dataspill og film er viktig for folk og derfor prioriterer vi feltet – selv i et vanskelig budsjettår, sier Trettebergstuen om økningen.

Norsk filminstitutt er fornøyde med å få økt støtte i det som er en krevende periode.

– Vi er glade for at regjeringen fortsetter satsingen på dataspill med denne økningen av bevilgninger og at de dermed anerkjenner dataspill som kulturuttrykk og viktig kreativ næring og ser hvilken plass dataspill har i mange menneskers liv, sier direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo.

Siste fra forsiden