Intervju

Om barnevakter og aldersgrenser

De siste årene har en felles europeisk merking av dataspill blitt innarbeidet av organisasjonen Pan-European Games Information (PEGI). Vi tok en liten prat med Norges representant i PEGIs klagenemd for dataspill, Stig Ryland.

Side 1
Side 2

Ryland leder også arbeidet i den norske organisasjonen Barnevakten. Barnevakten arbeider med å sette fokus på barn og mediebruk. I denne sammenheng har de startet et samarbeid med Spiderman-kjeden om merking av barnevennlig spill. Men først; noen spørsmål om arbeidet i PEGI.

Hva er Pan European Games Information (PEGI)?

Stig Ryland fra Barnevakten representerer PEGI i Norge
- PEGI er et europeisk samarbeid om en felles merkeordning for dataspill. Spillbransjen har selv tatt initiativet til denne ordningen, og i praksis innebærer dette at alle dataspill som blir gitt ut i Europa blir merket med symboler som sier noe om hva spillet inneholder. Før var det mange forskjellige merkinger ute og gikk, alt etter hvilket land spillet ble kjøpt i, men en har heldigvis klart å bli enige om et sett kriterier.

- Det har vært en ganske lang prosess å samle seg om et felles sett med regler og aldersgrenser, siden de forskjellige europeiske landene har litt forskjellige syn på blant annet sex og vold. Nå har vi klart å bli enige, og det ser ut til at samarbeidet fungerer fint. Det er også veldig fint at spillbransjen har tatt ansvar for sin egen industri, og viser en vilje til å verne barn fra "farlige" spill.

Hvordan fungerer PEGI-systemet?

- I utgangspunktet er det distributørene og spillutviklerne som setter aldersgrensene selv ut fra det settet med regler og kriterier som vi har utarbeidet. Hvis de da er nøye, blir aldersgrensene som oftest riktig, men av og til hender det at det dukker opp litt feil også. Da har vi nasjonale klagenemder som det kan klages til om uregelmessigheter. Foreløpig har vi bare hatt rundt 30 klager i hele Europa, så det er tydelig at de som lager spillene tar ansvaret alvorlig.

- Noen spill har vært litt omdiskuterte. Det er for eksempel en del spill som har fått en aldersgrense på PlayStation og en annen på PC, selv om det strengt tatt var det samme spillet. Vår spillsjef i Barnevakten har også stusset litt over aldersgrensen på for eksempel Harry Potter og Fangen fra Azkaban. Dette spillet fikk 3+, men burde nok fått 7+ fordi det er ganske skummelt i perioder, der man blant annet må kjempe mot skumle desperanter.

- Hvis det kommer veldig mange klager på et spill, og PEGI ser at aldersgrensen som spillselskapet har satt er helt feil, kan vi fint overkjøre utviklernes egen vurdering og sette en høyere aldersgrense på spill om vi synes det er nødvendig.

Bør det være straffbart ved lov å selge PEGI-gradert materiale til personer under den alderen det er gradert for, eller bør PEGI heller benyttes som en generell pekepinn av foreldre og andre som ønsker å kjøpe spill?

- Noe av ideen med PEGI er at det skal være en anbefalt aldersgrense, og det var også et av de viktigste kravene fra bransjen når de gikk inn i samarbeidet. Bransjen har vært i forkant av myndighetene på dette punktet. Ved å vise seg villige til å regulere sin egen virksomhet, har de sluppet å få lovgivningen mot seg. I enkelte land har det riktignok blitt vedtatt lover som skal regulere bransjen, som for eksempel i Finland, men dette er ikke noe PEGI arbeider for å få gjennomført ettersom systemet fungerer bra nå.

- På den annen side er spillbransjen veldig klar på at de ikke ville selge feil spill til feil folk, så industrien selv ønsker jo at grensene PEGI setter skal praktiseres. Hvis dette ikke fungerer, vil vi nok vurdere å jobbe for å få myndighetene til å gripe inn, men som sagt synes vi ikke det er nødvendig slik det fungerer nå.

Eksempler på PEGI-merkinger på spillesker

Hvilke svakheter ser du med PEGI-systemet?

- PEGI-merkingen sier bare noe om det direkte innholdet i spillet, og ikke hvilket ferdighetsnivå som kreves for å spille spillet tilfredsstillende. Dermed kan et spill som har grensen 3+ være altfor vanskelig for en tre- eller fire-åring å mestre. Det er jo en viss fare for at foreldre tror at spillet passer for treåringen når det er merket med 3+.

Side 1
Side 2

Siste fra forsiden