– Patetisk forsøk, Giske

Spillforeningen reagerer på avgiftsforslag

På fredag foreslo Kulturdepartementet avgift på dataspill i Norge. Nå raser distributørene.

I en stortingsmelding på fredag gikk det frem at regjeringen ønsker å rette større oppmerksomhet til spill som kulturprodukt.

Hovedpoenget var å få et større fokus på norsk spillbransje og spillutvikling, og det er derfor fremmet forslag om lanseringsstøtte, økt utviklingsstøtte og avgift på spill som selges i Norge.

Espen Tollefsen, leder for Multimedieforeningen, er ikke like fornøyd som han var da dette bildet ble tatt.

Dette er forslag som tas varmt imot hos spillutviklere i Norge:

– Det er ikke vits å lage veldig bra dataspill hvis ingen vet at de finnes, så lanseringsstøtte er et veldig positivt tiltak, forteller Jack Kristoffersen i Kaptein Sabeltann-utvikler ArtPlant til VG Nett.

– Titalls millioner til norske spill

Giske mener en slik avgift er gull verdt for dytte ut flere norskeproduserte spill:

– Avgiften kan potensielt gi noen titalls millioner, som kan kanaliseres tilbake til norske spill, fortalte Giske på pressekonferansen i følge Dagbladet.no.

En tilsvarende avgift finnes allerede på film og DVD, og Giske konstanterte at dette har gitt mange millioner til det norske produsentmiljøet.

Espen Tollefsen, leder for Multimedieforeningen gir honnør til Kulturdepartementet for at de ser på spill som et kulturprodukt, men er svært oppgitt over avgiftsforslaget. I dag sendte han ut et åpent brev, hvor han karakteriserer Giskes utspill som patetisk.

– Det patetiske i Giskes forsøk på å fremstå som kulturbæreren og foregangsmannen for norsk spillsatsning, er når han slenger en stortingsmelding i bordet som i det store og hele beskriver hva spill er og hvem som spiller (selv om grunnlaget for dette er syltynt grunnet svært få gode undersøkelser av dette), samt å legge frem noen forslag til satsning fremover som trolig ikke vil hjelpe spillutviklingsbransjen stort i det hele tatt, raser Tollefsen.

Utfordringer for distributørene

Tollefsen begrunner dette med at spillbransjen allerede er under et stort prispress, med konkurranse fra utenlandske nettbutikker, kombinert med utfordringer med piratkopiering.

– Det sier seg jo selv at enhver ekstra avgift og kostnadene rundt å håndtere denne, vil føre til at prisen mot forbruker øker – noe som vil føre til at konkurranseforholdene blir enda vanskeligere både for norske og ikke-norske spill.

– Likeledes vil det neppe føre til at færre piratkopierer spill hvis prisene går opp i Norge. Har Giske i det hele tatt tenkt på konkurransevridningen ved at norske forhandlere og nettsalgssteder må betale en avgift, mens utlandske nettsteder ikke trenger dette?

Tollefsen mener også at Kulturdepartementet ikke er tydelig nok på kategoriseringen av spill:

– Bøker er i Norge unntatt moms, fordi man ønsker økt omsetning av kultur, mens alkohol og tobakk blir pålagt ekstra avgifter for å dempe salget av disse produktene – innenfor hvilken av disse kategoriene mener Giske at spill hører naturlig hjemme?

Giske presiserte overfor VG Nett på fredag at denne avgiften på ingen måte var konkludert, og de er åpne for bransjeaktørers syn på utspillet. Han håper imidlertid at Stortinget behandler meldingen i løpet av våren, og at det blir stortingsdebatt i juni.

Siste fra forsiden