PlanetSide

Krigen et museklikk unna
Mens andre onlinespill ville latt deg være en ubetydelig, svak liten idiot fra starten av, er du i PlanetSide uvurderlig straks det hele begynner. Når du har valgt server, side, navn og utseende - blir du plassert i et område kalt the Sanctuary. Dette er rett og slett din sides frisone, hvor ingen motstandere kan sette sin fot. Spillverdenen er delt opp i kontinenter, og hver side har et kontinent med tre baser. Disse kontinentene er altså umulig å invadere for de andre sidene, og det er her du vil gjøre unna eventuelle ærender før du går ut i krig. En base her består av forskjellige installasjoner som skal hjelpe deg på vei. Du har et treningsområde, hvor du blant annet kan jobbe med dine skyteferdigheter. Det er også verdt å nevne at det følger et omfattende hjelpeprogram med PlanetSide. Her vil du kunne gå gjennom forskjellige oppdrag, før du kobler deg opp mot de offisielle serverne, og lære absolutt alle spillets fasetter ved hjelp av en koselig fortellerstemme, og det anbefales naturligvis at alle tar en titt på dette før de kaster seg hodestups ut i den virkelige krigen. Bortsett fra treningsanlegg, finner du også et område hvor du kan skaffe utstyr og sertifiseringer, noe vi skal snakke om litt senere. Du har også et utskytningsanlegg for HART-skip, hvilket betyr noe så fint som High Altitude Rapid Transport. Disse går med jevne mellomrom, og ved å borde at av disse får du selv velge hvor på planeten du skal bli droppet. Dette er en rask måte å komme seg til fronten på, men er ikke den eneste.

Spillere kan selv kontrollere sitt eget transportfly, kalt Galaxy, som har muligheten til å huse et stort antall soldater, samt et kjøretøy. Å komme seg ut i krig er en enkel sak. Hvert kontinent har gigantiske portaler som fører til andre kontinenter. Ditt eget hjemmekontinent har selvsagt disse portalene, og det er bare å trå inn i dem til fots, med fly eller landbaserte kjøretøy. Når du så dukker opp på et annet kontinent, gjelds det å samkjøre angrep på basene. Hvis hver spiller skulle prøve seg på forskjellige baser, ville angrepet raskt falt i fisk. PlanetSide gir spillerne mulighet til å slå seg sammen i grupper, såkalte "squads" eller "outfits". Førstnevnte er små, temporære grupper som kan ha maksimum ti medlemmer. Sistnevnte er der i mot enorme organisasjoner, eller klaner om du vil, som formodentligvis kan inneholde et ubegrenset antall medlemmer. Fordelen med å slå seg sammen med andre på denne måten, er å lettere kunne slippe til der de store invasjonene vil være, og derfor oppleve mer spenning. Du har også muligheten til å sende meldinger til alle medlemmene av din gruppe, og lederne har en bedre mulighet til å fortelle hvor de forskjellige soldatene behøver å være. På denne måten er det lettere å samkjøre angrepene, og mer effektivt bryte ned fiendens forsvarslinjer, ta over baser - og på den måten ta over kontinentene. Å lede "squads" vil etter hvert gjøre at du stiger i rang som sjef. Dette vil gi deg spesielle egenskaper, slik som å kunne sette opp knutepunkter på kartet. På den måten vil dine undersåtter lettere kunne finne ut hvor de bør være. Å komme seg inn i kampens hete er relativt enkelt i PlanetSide, og ventetiden er derfor, heldigvis, svært liten. Du kan eksempelvis velge å bli sendt direkte inn i kamp via noen få museklikk, skulle du ønske det. Da har du riktig nok ingen kontroll på hvor du ender opp, men poenget er at det alltid vil være spenning å finne så fremt du ønsker det. Og det er en kvalitet PlanetSide kan si seg stolt av å ha.

Kampen om land
Du har til alle tider tilgang til et oversiktskart over planeten. Du kan videre klikke deg inn på et kontinent, hvor du da vil få et detaljert overblikk over dets geografiske oppbygning og basene som er plassert der. Hvilken side hver base tilhører vises med forskjellige farger, noe som gjør det lett å ha en viss oversikt om hvem som eier hva. Hvis din side greier å knipe alle basene på et kontinent, vil hele kontinentet bli farget i deres farge, noe spillerne kaller "lockdown". Hver base er forskjellige typer installasjoner, hvor du eksempelvis finner forskningsinstallasjoner, kraftstasjoner, militærbaser og så videre. Hver base ser noenlunde forskjellig ut, men de fleste vil si seg enige i at de kunne ha vært mer unike. Etter hvert begynner du å se likhetene på dem innvendig, og utvendig er alle sammen mer eller mindre fullstendig identiske. Det ville kanskje vært naturlig å slå ned på dette med engang, men faktumet er bare det at det ikke er mulig å irritere seg over det. Du begynner å sette pris på å kunne finne veien rundt i basene og å ha en viss oversikt over hvor du kan gjemme deg. Hver base trenger også energi for å kunne operere, og hvis den går tom for energi mister du basen - den blir altså nøytral. Energi kan fylles på ved hjelp av spesielle kjøretøyer kalt ANT, som igjen står for Advanced Nanite Transport. For å ta over en base må du hacke deg inn i basens kontrollterminal, som vanligvis er godt skjult. Du trenger et spesielt hackeverktøy for å gjøre dette, og vanligvis tar det opp i mot femten minutter før basen har blitt overført til din side. Og det kan bli femten brennhete minutter.

Forsiden akkurat nå

Til toppen