Slik vurderer Gamer.no spill

Vi har den siste tiden opplevd at enkelte lesere misforstår hvordan vår 1-10-karakterskala fungerer. Det er på tide å gjøre kål på spekulasjonene.

Gamer.no sine karakterer går fra 1 til 10, hvor 10 er det beste, og hvor gjennomsnittet ligger mellom 5 og 6. Spill vi vurderer fra 6 til 10 er derfor gode spill, med gradvis tiltagende grad av perfeksjon. Tilsvarende er spill som vurderes fra 5 og ned til 1 svake spill, med gradvis synkende grad av underholdende elementer.

Hvis et spill får 5 betyr det vanligvis at spillet er akkurat hva man kunne forvente, og underholdende i så måte, men ikke noe mer - ganske enkelt. Skal et spill oppnå karakterene fra 6 og oppover må det altså gjøre et eller annet spesielt godt. Dermed kan heller ikke karakteren 5 anses som et såkalt ”slakt”, men må snarere ses på som et uttrykk for gjennomsnittlighet. Virkelig dårlige spill vil bli belønnet med karakterene fra 3 og ned.

Slik ser Gamer.no på 1-10-skalaen, i kortversjon:

10 - "Genialt"
9 - "Klassisk"
8 - "Svært godt"
7 - "Godt"
6 - "Nokså godt"
5 - "Middelmådig"
4 - "Nokså dårlig"
3 - "Dårlig"
2 - "Svært dårlig"
1 - "Katastrofalt"

Beskrivelsene kan leses på samme måte for underkarakterer.

Mer utfyllende beskrivelser av hver karakter:

10 - "Genialt"

Et spill som får denne karakteren, har klart å bevege oss på måter vi bare kunne drømme om, det har dratt oss inn og gjort oss til frenetiske forkynnere av spillets guddommelige styrker. Dette er spillene vi virkelig elsker, dette er spillene vi kjøper to eksemplarer av bare for å ha et av dem i en vakumpakket pose slik at det ikke blir tilstøvet. Dette er spillene som gjorde oss til spilljournalister i utgangspunktet.

9 - "Klassisk"

Et spill som får denne karakteren, vil bli husket i lang tid framover. Det er på alle måter en svært sterk prestasjon, og det makter å bevege oss på måter som får oss til å fryde oss - konstant. Vi regner med at disse spillene snart vil bli å regne som klassikere, og gameplayet som er å hente her, forventer vi vil forbli svært engasjerende i lang tid fremover. Hvis disse spillene har feil og mangler, er de uvesentlige for helheten.

8 - "Svært godt"

Et spill som får denne karakteren, presterer sterkt på de fleste felt, og har substans nok til å fortsette og være en svært god opplevelse også i årene framover. Disse spillene vil kanskje ikke gå inn i historien som definitive klassikere, og de er ikke nødvendigvis feilfrie, men de har evnen til å gi masse glede for pengene til enhver som måtte være interessert.

7 - "Godt"

Et spill som får denne karakteren, presterer sterkt på mange felt, og er et spill som mange vil ha glede av. Disse spillene er morsomme å spille fra ende til annen, og vil for mange lett være verdt pengene. Disse spillene har ikke vesentlige problemer, men de mangler også det lille ekstra som må til for å komme enda litt opp på skalaen.

6 - "Nokså godt"

Et spill som får denne karakteren, er et ganske godt spill som mange vil kunne finne glede i. Her er det imidlertid vesentlige problemer som gjør at spillopplevelsen ikke nødvendigvis er like morsom hele tiden. En god del momenter kunne vært gjort bedre, men ikke i en slik grad at spilleren ikke lett kan bli sittende ved spakene. Definitivt verdt en titt, men vær oppmerksom på at dette ikke er problemfrie spill.

5 - "Middels"

Et spill som får denne karakteren, er et middels godt spill som vil evne å underholde en del. Vanligvis har disse spillene ingen store feil eller mangler, men samtidig mangler de spillelementene som huker inn spilleren og vekker den helt store interessen. Som oftest er ikke disse spillene verdt pengene.

4 - "Nokså dårlig"

Et spill som får denne karakteren, er et noe svakt spill, med enkelte vesentlige utformingsmessige feil eller mangler. Disse spillene vil evne å underholde til en viss grad, men kan i lengden lett bli litt kjedelige.

3 - "Dårlig"

Et spill som får denne karakteren, er et svakt spill med flere vesentlige utformingsmessige feil eller mangler. Disse spillene vil bare av og til være i stand til å underholde, og de forskjellige elementene disse spillene er bygget opp av, fungerer bare i begrenset grad.

2 - "Svært dårlig"

Et spill som får denne karakteren, gjør det aller meste svært dårlig. Underholdningsverdien her er så godt som ikke-eksisterende, og de utformingsmessige feilene og manglene her er såpass altoverskyggende at det som måtte være her av kvaliteter, er vanskelig å få øye på. Dette er spill som vil bli husket som spesielt dårlige.

1 - "Katastrofalt"

Et spill som får denne karakteren, innehar ingen kvaliteter overhodet. Et eller annet har gått fryktelig galt, for dette skulle aldri befunnet seg på markedet. Her fungerer absolutt ingenting, og utformingsmessige feil er hva hele spillet består av. Disse spillene vil bli husket som legendarisk katastrofale.

Siste fra forsiden