Sony benekter PS3-utsettelser

En Sony-talsmann har fortalt at planen deres fortsatt er å lansere PlayStation 3 denne våren, men det er fortsatt usikkerhet rundt lanseringssituasjonen.

Kei Sakaguchi fra Sony Computer Entertainment har nå benektet ryktene om at lanseringen av PS3 vil bli utsatt. I følge en uttalelse han gjorde på et pressemøte i Tokyo, har det ikke skjedd noen endringer i Sony sin opprinnelige plan om å lansere konsollen til våren 2006. Dette kom som svar på en rapport fra et analytikerbyrå, som hevdet at det var usannsynlig med en PS3-utgivelse til våren.

BBC har imidlertid skaffet seg en litt annen historie. I følge en ikke-navngitt Sony-talskvinne er målet fortsatt var å få konsollen ut til våren, men at det fortsatt er usikkerhet rundt enkelte tekniske spesifikasjoner på standarder som vil bli brukt i PS3. Beslutningene rundt disse tas ikke av Sony selv, men av flere selskaper i fellesskap, og spesifikasjonene har sannsynligvis med mediaformater å gjøre.

Om det ikke gjøres noen endelige beslutninger i forhold til disse i løpet av kort tid, vil lanseringen av PS3 etter alt å dømme måtte utsettes. Da vil Sony i så fall finne et nytt og mer passende lanseringstidspunkt for konsollen (uten at talskvinnen gikk i detalj om når en slik lansering eventuelt ville finne sted).

Det er uansett ikke helt klart hva Sony mener med "våren 2006" - om denne perioden betegner de tradisjonelle vårmånedene virker det egentlig usannsynlig med en PS3-lansering i denne perioden, nærmest uansett hva Sony sier. Men om de mener første halvdel av året, skal vi ikke se bort i fra at de klarer det.

Vi i Norge bør imidlertid ikke juble for høyt enda - det ser i alle tilfeller ikke ut til å være snakk om en verdensomspennende lansering. De fleste ser ut til å tro at Sony vil lansere PS3 i Japan og/eller USA først, og Europa etterpå. Men om konsollen lanseres i Japan til "våren" er det kanskje likevel grunn til å håpe at den kommer hit før nyttår.

Siste fra forsiden